Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - listopad 2017

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu meziměsíčně snížil o 0,03 procentního bodu a k 30. 11. 2017 dosáhl výše 4,28 %. Ve srovnání s ostatními kraji byl 3. nejvyšší a o 0,76 bodu převyšoval celostátní průměr (3,52 %). Na úřadech práce v Jihomoravském kraji bylo na konci listopadu evidováno 32 811 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Proti konci předešlého měsíce to bylo o 314 osob méně. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu snížil o 1,43 procentního bodu, počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání se snížil o 11 344 osob.

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).