Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - duben 2022

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu meziměsíčně klesl o 0,12 procentního bodu a k 30. 4. 2022 dosáhl výše 3,82 %. Ve srovnání s ostatními kraji byl 4. nejvyšší a o 0,51 bodu převyšoval celostátní průměr (3,31 %). Na úřadech práce v Jihomoravském kraji bylo na konci března evidováno 28 496 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. Proti konci předešlého měsíce to bylo o 1 268 osob méně. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu snížil o 0,59 procentního bodu, počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání se snížil o 4 910 osob.

 

Poznámka:

Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).