Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - listopad 2023

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu meziměsíčně rostl o 0,05 procentního bodu a k 30. 11. 2023 dosáhl výše 4,07 %. Ve srovnání s ostatními kraji byl 4. nejvyšší a o 0,58 bodu převyšoval celostátní průměr (3,49 %). Na úřadech práce v Jihomoravském kraji bylo na konci listopadu evidováno 31 304 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. Proti konci předešlého měsíce to bylo o 376 osob více. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu zvýšil o 0,04 procentního bodu, počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 1 185 osob.

Poznámka:

Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).