Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - duben 2019

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu meziměsíčně poklesl o 0,32 procentního bodu a k 30. 4. 2019 dosáhl výše 3,41 %. Ve srovnání s ostatními kraji byl 3. nejvyšší a o 0,66 bodu převyšoval celostátní průměr (2,75 %). Na úřadech práce v Jihomoravském kraji bylo na konci dubna evidováno 24 901 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Proti konci předešlého měsíce to bylo o 368 osob méně. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu snížil o 0,52 procentního bodu, počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání se snížil o 2 732 osob.

Poznámka:

Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).