Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - prosinec 2020

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu meziměsíčně vzrostl o 0,31 procentního bodu a k 31. 12. 2020 dosáhl výše 4,55 %. Ve srovnání s ostatními kraji byl 4. nejvyšší a o 0,53 bodu převyšoval celostátní průměr (4,02 %). Na úřadech práce v Jihomoravském kraji bylo na konci prosince evidováno 34 421 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. Proti konci předešlého měsíce to bylo o 2 325 osob více. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu zvýšil o 1,07 procentního bodu, počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 7 952 osob.

Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).