Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - leden 2020

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu meziměsíčně vzrostl o 0,25 procentního bodu a k 31. 1. 2020 dosáhl výše 3,72 %. Ve srovnání s ostatními kraji byl 3. nejvyšší a o 0,65 bodu převyšoval celostátní průměr (3,07 %). Na úřadech práce v Jihomoravském kraji bylo na konci ledna evidováno 28 346 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. Proti konci předešlého měsíce to bylo o 1 877 osob více. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu snížil o 0,35 procentního bodu, počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání se snížil o 2 731 osob.

Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).