Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - říjen 2021

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu meziměsíčně poklesl o 0,16 procentního bodu a k 31. 10. 2021 dosáhl výše 3,76 %. Ve srovnání s ostatními kraji byl 4. nejvyšší a o 0,38 bodu převyšoval celostátní průměr (3,38 %). Na úřadech práce v Jihomoravském kraji bylo na konci října evidováno 28 483 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. Proti konci předešlého měsíce to bylo o 1 209 osob méně. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu snížil o 0,38 procentního bodu, počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání se snížil o 2 861 osob.

 

Poznámka:

Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).