Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - červenec 2017

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu meziměsíčně zvýšil o 0,13 procentního bodu a k 31. 7. 2017 dosáhl výše 4,78 %. Ve srovnání s ostatními kraji byl 3. nejvyšší a o 0,71 bodu převyšoval celostátní průměr (4,07 %). Na úřadech práce v Jihomoravském kraji bylo na konci června evidováno 36 791 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Proti konci předešlého měsíce to bylo o 967 osob více. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu se snížil o 1,33 procentního bodu, počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání se snížil o 10 501 osob.

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).