Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - leden 2018

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu meziměsíčně zvýšil o 0,17 procentního bodu a k 31. 1. 2018 dosáhl výše 4,77 %. Ve srovnání s ostatními kraji byl 3. nejvyšší a o 0,88 bodu převyšoval celostátní průměr (3,89 %). Na úřadech práce v Jihomoravském kraji bylo na konci ledna evidováno 36 358 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Proti konci předešlého měsíce to bylo o 1 073 osob více. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu snížil o 1,44 procentního bodu, počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání se snížil o 11 541 osob.

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).