Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - únor 2023

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu meziměsíčně poklesl o 0,04 procentního bodu a k 28. 2. 2023 dosáhl výše 4,53 %. Ve srovnání s ostatními kraji byl 3. nejvyšší a o 0,66 bodu převyšoval celostátní průměr (3,87 %). Na úřadech práce v Jihomoravském kraji bylo na konci února evidováno 33 809 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. Proti konci předešlého měsíce to bylo o 299 osob méně. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu zvýšil o 0,39 procentního bodu, počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 2 570 osob.

 

Poznámka:

Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).