Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - září 2019

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu meziměsíčně poklesl o 0,09 procentního bodu a k 30. 9. 2019 dosáhl výše 3,20 %. Ve srovnání s ostatními kraji byl 3. nejvyšší a o 0,53 bodu převyšoval celostátní průměr (2,67 %). Na úřadech práce v Jihomoravském kraji bylo na konci září evidováno 24 408 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Proti konci předešlého měsíce to bylo o 645 osob méně. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu snížil o 0,45 procentního bodu, počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání se snížil o 3 526 osob.


Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).