Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - srpen 2022

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu meziměsíčně vzrostl o 0,19 procentního bodu a k 31. 8. 2022 dosáhl výše 3,99 %. Ve srovnání s ostatními kraji byl 3. nejvyšší a o 0,54 bodu převyšoval celostátní průměr (3,45 %). Na úřadech práce v Jihomoravském kraji bylo na konci srpna evidováno 29 796 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. Proti konci předešlého měsíce to bylo o 1 421 osob více. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu snížil o 0,01 procentního bodu, počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání se snížil o 512 osob.

 

Poznámka:

Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).