Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - září 2017

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu meziměsíčně snížil o 0,19 procentního bodu a k 30. 9. 2017 dosáhl výše 4,51 %. Ve srovnání s ostatními kraji byl 3. nejvyšší a o 0,71 bodu převyšoval celostátní průměr (3,80 %). Na úřadech práce v Jihomoravském kraji bylo na konci září evidováno 36 921 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Proti konci předešlého měsíce to bylo o 775 osob více. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu snížil o 1,37 procentního bodu, počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání se snížil o 8 566 osob.

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).