Nejčastější jména v lednu 2018 - Jihomoravský kraj

 

Sofie a Jakub – to je nejčastější dívčí a chlapecké jméno dětí narozených v lednu letošního roku v Jihomoravském kraji. Mezi rodiči v kraji bylo nejčastějším jménem Veronika u matek a Martin v řadách otců.

V lednu 2018 bylo v Jihomoravském kraji u novorozené dívky nejčastějším jménem Sofie. Následovala Eliška a třetí v pořadí byla Ema. Jméno Sofie se v první trojici, objevilo teprve podruhé v krajské historii tohoto způsobu sledování dětských jmen. Trojice nejčastějších jmen v kraji je v tabulkovém přehledu uvedena od roku 2004, údaje z let 2013 nejsou k dispozici. Podobná situace byla u třetí v pořadí – Emy, ta se v první trojici objevila dokonce poprvé. Naproti tomu Eliška, která v letošním roce v kraji skončila na 2. místě, se v tomto přehledu objevuje celkem 8x. V rámci ČR byla v lednu letošního roku nejčastějším jménem právě Eliška (celkově v 5 krajích). Sofie byla kromě Jihomoravského kraje na prvním místě žebříčku dívčích jmen již jen v Severomoravském kraji a v rámci ČR byla na 3. místě (pořadí jmen v ČR – Eliška, Anna a Sofie).

Jakub, Jan a Ondřej byly v kraji 3 nejčastější jména mezi novorozenými lednovými chlapci. Jakub a Jan se v žebříčku nejčastějších jmen v kraji objevují pravidelně - od ledna 2004 Jakub dokonce 13x a Jan 9x. Pro úplnost – Ondřej byl v první trojici 4x. Jakub byl letos v lednu nejčastějším jménem v 11 krajích a tím i v celé ČR (pořadí jmen v ČR – Jakub, Jan a Adam).

Trojice nejčastějších jmen děvčat a chlapců narozených v lednu v Jihomoravském krajiTrojice nejčastějších jmen děvčat a chlapců narozených v lednu v Jihomoravském kraji

Jak se s generacemi mění obliba křestních jmen, ukazuje přehled s nejčastějšími jmény rodičů. Mezi otci dětí narozených v kraji v lednu v celkovém přehledu od roku 2004 kraloval Petr – objevil se v každém roce z uvedených 13 let, i když v lednu 2018 byl až na 3. místě. „Vítězný“ Martin se v přehledu objevuje 7x, druhý v pořadí Tomáš 3x. V čele pořadí jmen otců v ČR v lednu 2018 byl Jan, následoval Petr a Martin.

Podobně jako u Petra mezi otci by se dalo hovořit i o Janě mezi matkami – objevila se 12x v uvedeném přehledu, i když v lednu 2018 byla až druhá. Osmkrát je zde jméno Lenka (3. v pořadí), vítězná Veronika je v celkovém přehledu posledních let 4x. Lucie byla v lednu 2018 v ČR nejčetnějším jménem v pořadí jmen matek, druhá v pořadí byla Jana a třetí Petra

Trojice nejčastějších jmen matek a otců dětí narozených v lednu v Jihomoravském krajiTrojice nejčastějších jmen matek a otců dětí narozených v lednu v Jihomoravském kraji

Dále je uveden přehled deseti nejčastějších jmen dětí narozených v Jihomoravském kraji vždy v lednu, a to od roku 2004. Celkový komplet jmen za leden v letech 2013 není za kraj k dispozici. Ale v „přestávce“ jednoho roku v žebříčku dívčích i chlapeckých jmen určitě nebyly zaznamenány nijak převratné změny. U obou pohlaví se v desítce nejčetnějších jmen v lednu roku 2018 neobjevilo žádné nové křestní jméno.

Nejčastější jména děvčat a chlapců narozených v lednu v Jihomoravském krajiNejčastější jména děvčat a chlapců narozených v lednu v Jihomoravském kraji

Nejčastější jména dětí narozených v lednu 2018 podle krajů ČRNejčastější jména dětí narozených v lednu 2018 podle krajů ČR

Nejčastější jména rodičů dětí narozených v lednu 2018 podle krajů ČRNejčastější jména rodičů dětí narozených v lednu 2018 podle krajů ČR

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172