Naděje dožití v okresech Jihomoravského kraje

 

Nejvyšší naději dožití v porovnání okresů Jihomoravského kraje mají obyvatelé Brna-města. Muž narozený v letech 2012 až 2016 v Brně-městě by se mohl dožít 77 let, žena dokonce 83 let. Za 30 let se pravděpodobná délka života v okresech kraje zvýšila u mužů v průměru o 8 let a u žen o 7 let.

Naděje dožití neboli střední délka života osoby ve věku 0, 45 a 65 let vyjadřuje průměrný počet let, který má ještě naději prožít osoba daného věku. Údaje jsou výsledkem podrobných úmrtnostních tabulek zpracovaných pro jednotlivé okresy (resp. správní obvody obcí s rozšířenou působností) nepřímou metodou výpočtu pravděpodobností úmrtí s jednoletým věkovým intervalem, zvlášť pro muže a ženy. Pro vyloučení nahodilých výkyvů se za menší územní celky zpracovávají z průměrů za pětileté kalendářní období, nejnověji za roky 2012 až 2016.

Z tabulky 1 a zejména z grafu 1 je zřejmé, že ve srovnání naděje dožití v okresech kraje jsou na tom nejlépe ženy i muži v Brně. Muži narození v letech 2012 až 2016 v Brně by se mohli v průměru dožít 77,0 roku, kdežto muži narození v okrese Břeclav v průměru o 2,2 roku méně. Ve srovnání s ostatními okresy ČR pravděpodobný věk dožití mužů v okrese Brno-město je 5. nejvyšší - nejvyšší pravděpodobný věk dožití u mužů byl za pětileté období zjištěn v Praze (77,6 roku), nejnižší v okrese Most (72,8 roku).

Ženy se v průměru dožívají vyššího věku - ženy narozené v letech 2012 až 2016 v Brně by se mohly v průměru dožít až 82,8 roku. To je o 0,9 roku více než v okrese Znojmo, což je okres, ve kterém byla v kraji zjištěna naopak nejnižší pravděpodobná hodnota dožití žen. Je ale zřejmé, že u žen nebyl rozdíl mezi okresy tak výrazný jako u mužů v kraji. Srovnání s ostatními okresy ČR je u žen mnohem příznivější, pravděpodobný věk dožití žen v okrese Brno-město je nejvyšší a v okrese Vyškov 7. nejvyšší; nejnižší pravděpodobný věk dožití žen byl zjištěn v okrese Most (78,3 roku).

Pokud muži žijící v okresech Jihomoravského kraje již v roce 2016 dovršili věk 65 let, mají ještě před sebou v průměru minimálně 15 let života. Ženy z okresů kraje ve stejném věku pak nejméně 19 let.

Tab. 1 Naděje dožití v okresech Jihomoravského kraje (průměr za rok 2012 až 2016)Tab. 1 Naděje dožití v okresech Jihomoravského kraje (průměr za období 2012 až 2016)

Graf 1 Naděje dožití při narození v okresech Jihomoravského kraje (průměr z období 2012 až 2016)Graf 1 Naděje dožití při narození v okresech Jihomoravského kraje (průměr z období 2012 až 2016)

Jak se postupně zvyšovala naděje dožití při narození v okresech Jihomoravského kraje v uplynulých letech podle pohlaví, ukazuje graf 2. Pravděpodobná délka života za poslední pětileté období je v okresech kraje ve srovnání s obdobím let 1981 až 1985 u mužů v průměru o 8,4 roku vyšší a u žen v průměru o 7,2 roku vyšší. U mužů v okrese Znojmo je průměr z let 2012 až 2016 proti průměru z let 1981 až 1985 dokonce o 9,2 roku vyšší. U žen je nejvyšší nárůst naděje dožití v Brně-městě, a to o 8,2 roku.

Graf 2 Vývoj naděje dožití mužů a žen při narození v okresech Jihomoravského krajeGraf 2 Vývoj naděje dožití mužů a žen při narození v okresech Jihomoravského kraje

V tabulce 2 a v grafu 3 jsou uvedeny hodnoty naděje dožití podle pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP) v Jihomoravském kraji. Z uvedeného lze vyčíst, že u narozených v letech 2012 až 2016 jsou na tom nejlépe s nadějí dožití muži i ženy ve správním obvodu ORP Šlapanice. Nejméně příznivý ukazatel u mužů byl zjištěn v SO ORP Mikulov (rozdíl proti SO ORP Šlapanice činí 4,6 roku), u žen v SO ORP Ivančice (rozdíl proti SO ORP Šlapanice činí 2,2 roku).

Ve srovnání se správními obvody ORP v ČR je naděje dožití mužů v SO ORP Šlapanice v pětiletém období 7. nejvyšší. Nejvyšší pravděpodobná střední délka života mužů byla zjištěna v SO ORP Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj, 79,4 roku), nejnižší v SO ORP Podbořany (Ústecký kraj, 71,7 roku). Naděje dožití žen v SO ORP Šlapanice je 5. nejvyšší. Nejvyšší hodnoty byly stejně jako u mužů zjištěny v SO ORP Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj, 84,8 roku), nejnižší v SO ORP Rumburk (Ústecký kraj, 77,8 roku).

Tab. 2 Naděje dožití ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje (průměr za období 2012 až 2016) Tab. 2 Naděje dožití ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje (průměr za období 2012 až 2016

Graf 4 Naděje dožití při narození ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje (průměr za období 2012 až 2016)Graf 4 Naděje dožití při narození ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje (průměr za období 2012 až 2016)

Pravděpodobnost dožití za Jihomoravský kraj byla zpracována na konci května 2017 pod názvem Jakého věku se pravděpodobně dožijeme.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172