Lesnictví v Jihomoravském kraji v roce 2021

 

Rozloha lesních pozemků v Jihomoravském kraji ke konci roku 2021 představovala 201,8 tis. ha s podílem na republikovém celku 7,5 %. Loni se z jihomoravských lesů vytěžilo 2 551,7 tis. m3 dřeva bez kůry, z toho 2 381,9 tis. m3 tvořila nahodilá těžba. Meziročně ubylo dřeva ze zpracování nahodilé těžby způsobené hmyzovou kalamitou, a to téměř o polovinu. Na jižní Moravě bylo zalesněno 5 037 ha půdy, z toho 3 197 ha bylo osázeno listnatými dřevinami.


Lesní pozemky
v Jihomoravském kraji, které v roce 2021 zabíraly 201,8 tis. ha, tvořily 7,5 % republikového celku, což je mezi kraji pátá největší část. Nejrozlehlejší lesní pozemky jsou v Jihočeském kraji, a to 380,6 tis. ha, za něj se zařadily kraje Plzeňský a Středočeský vč. hlavního města Prahy s rozlohami přes 300 tis. ha (309,1 tis. ha resp. 305,4 tis. ha). Podíl půdy porostní na lesních pozemcích se v mezikrajském porovnání pohyboval od 96,5 % v Karlovarském kraji do 98,3 % ve Zlínském kraji a Plzeňském kraji; hodnota tohoto ukazatele v Jihomoravském kraji činila 97,4 %.

V roce 2021 bylo v České republice vytěženo 30 256,5 tis. m3 dřeva bez kůry (dále jen „dřeva“), z toho 28 714,4 tis. m3 bylo dřevo jehličnanů. Největším producentem dřeva v loňském roce byl Kraj Vysočina s těžbou 7 446,1 tis. m3 dřeva. Za tento kraj se podle množství vytěženého dřeva zařadily kraje Středočeský vč. hlavního města Prahy, Jihočeský a dále Jihomoravský.

Objem vytěženého dřeva v Jihomoravském kraji v roce 2021 proti předchozímu roku, kdy těžba zaznamenala vrchol, poklesl téměř o třetinu na 2 551,7 tis. m3. Tato hodnota je o 5,7 % vyšší proti skutečnosti roku 2018, kdy se v jihomoravských lesích rozšířila hmyzová kalamita. Do roku 2018 bylo na tomto území ročně káceno kolem 1,2 mil. m3 dřeva.

Graf 1 Těžba dřeva v Jihomoravském kraji Graf 1 Těžba dřeva v Jihomoravském kraji

V roce 2021 se v Jihomoravském kraji vytěžilo 2 282,4 tis. m3 dřeva jehličnatých dřevin, což je o 1 320,5 tis. m3 dřeva méně v porovnání s rokem 2020. Ve struktuře vytěžených jehličnatých dřevin podle druhu tvoří dřevo smrkové 81,1 %, dřevo borovicové 11,0 %. V loňském roce byl největším producentem smrkového dřeva Kraj Vysočina, kde se vytěžilo 6 975,6 tis. m3, s podílem na republikovém celku 27,1 %. Prvenství v těžbě borovicového dřeva drží Jihočeský kraj s  472,5 tis. m3 dřeva, a to je více jak pětina těžby této komodity v České republice.

Loňská těžba listnatých dřevin v Jihomoravském kraji překročila skutečnost roku 2020 o 36,0 % a dosáhla 269,3 tis. m3 dřeva. Tento objem je v mezikrajském porovnání po Olomouckém kraji druhý největší. Jihomoravský kraj je v České republice předním producentem dubového dřeva, kterého se loni vytěžilo 88,2 tis. m3. Proti roku 2020 se těžba tohoto dřeva navýšila o 29,5 %. Bukového dřeva se v roce 2021 získalo 96,9 tis. m3 s meziročním navýšením o 46,1 tis. m3.

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva v Jihomoravském kraji v roce 2021 představoval 2 381,9 tis. m3 dřeva, v roce předchozím to bylo o 1 345,9 tis. m3 více. Podíl objemu zpracované nahodilé těžby na těžbě dřeva celkem v Jihomoravském kraji v roce 2021 je v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší po Kraji Vysočina, který uvádí 98,3 %, a Středočeském kraji vč. hlavního města Prahy s hodnotou 93,5 %. V Jihomoravském kraji bylo v roce 2021 zpracováno 1 434,2 tis. m3 dřeva z důvodu hmyzových kalamit, což je téměř poloviční hodnota roku 2020. Kvůli živelním kalamitám bylo získáno 324,5 tis. m3 dřeva s meziročním navýšením o 40,8 %.


Graf 2 Těžba dřeva celkem a zpracování nahodilé těžby v Jihomoravském kraji
Graf 2 Těžba dřeva celkem a zpracování nahodilé těžby v Jihomoravském kraji

Graf 3  Podíl zpracované nahodilé těžby na těžbě dřeva podle krajů v letech 2017 až 2021
Graf 3  Podíl zpracované nahodilé těžby na těžbě dřeva podle krajů v letech 2017 až 2021

V České republice bylo loni zalesněno 40 679 ha půdy, z toho na 47,9 % plochy byly vysazeny jehličnaté dřeviny. Mezi kraji vykázal největší zalesněnou plochu, která představuje 9 310 ha, Kraj Vysočina. V Kraji Vysočina bylo zalesněno 4 569 ha jehličnany, z toho smrky tvořily 70,6 %, a 4 741 ha listnatými dřevinami.

V mezikrajském porovnání se podíl výsadby jehličnatých stromů na celku pohybuje od 34,4 % v Moravskoslezském kraji do 63,7 % v Plzeňském kraji. V České republice se z jehličnatých stromů nejčastěji vysazuje smrk a z listnatých stromů je to buk.

V roce 2021 bylo v Jihomoravském kraji zalesněno celkem 5 037 ha půdy, což je o 537 ha více než v roce 2020. Při výsadbě byly upřednostněny listnaté dřeviny, které zabíraly 3 197 ha a tvořily 63,5 % zalesněného celku. Loni byly duby a buky vysazovány stejným dílem, a to na 1 261 resp. 1 262 ha. Jehličnany bylo v Jihomoravském kraji zalesněno 1 840 ha, z toho na 1 028 ha jsou smrky.

Přirozenou cestou bylo v České republice v 2021 obnoveno 9 111 ha lesů, z toho největší rozlohu vykázal Olomoucký kraj (1 928 ha). V Jihomoravském kraji byla loni evidována přirozená obnova lesa na 678 ha půdy.

Plocha prořezávek, čistek a plecích sečí v mladých nedospělých porostech v Jihomoravském kraji činila 2,1 tis. ha. Při probírkách bylo upraveno 1,4 tis. ha plochy a množství dřevní hmoty bez kůry získané z těchto zásahů dosáhlo 40,5 tis. m3. V loňském roce bylo ošetřeno chemickými a biologickými postřikovými látkami proti hmyzu, houbovým a virovým chorobám, hlodavcům nebo cizorodé vegetaci 5,3 tis. ha pozemků, v roce 2020 to bylo o 1,2 tis. ha méně.

Celková částka ohodnocených škod, které byly v roce 2021 způsobeny zvěří v jihomoravských lesích, meziročně vzrostla o 64,6 % na 5,1 mil. Kč. V mezikrajském porovnání je to druhá nejvyšší hodnota, značnější objem škod vykázal Jihočeský kraj. V České republice tyto škody v lesnictví dosáhly 38,9 mil. Kč, což je o 5,7 mil. Kč více než v roce 2020.

Tab. 1 Lesnictví v Jihomoravském kraji Tab. 1 Lesnictví v Jihomoravském kraji

 

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230