Kulturní zařízení v roce 2018

 

Do knihoven v Jihomoravském kraji přišlo v roce 2018 více než 5 milionů návštěvníků, měli možnost si vybrat z téměř 9 milionů knih či využít 1 166 počítačů s připojením na internet. Registrovaný čtenář si v loňském roce vypůjčil v průměru 34 knih. Památkové objekty v kraji navštívilo 1,3 milionu návštěvníků, 1,1 milionu návštěvníků zhlédlo expozice a výstavy v muzeích a galeriích.

Veřejné knihovny v Jihomoravském kraji

V Jihomoravském kraji bylo na konci roku 2018 v provozu 608 veřejných knihoven a 94 poboček knihoven včetně pojízdných zařízení. V knihovnách bylo registrováno celkem 150,5 tisíc čtenářů, z tohoto počtu bylo 40,7 tisíc čtenářů ve věku do 15 let. Zatímco celkový počet registrovaných čtenářů se meziročně snížil o 2,5 tisíc, počet čtenářů v dětském věku vzrostl o 2,7 tisíc.

Tab. 1 Vybrané údaje o veřejných knihovnách v Jihomoravském kraji
Zdroj: Národní informační a poradenské středisko pro kulturuTab. 1 Vybrané údaje o veřejných knihovnách v Jihomoravském kraji

Čtenáři měli v knihovnách v kraji v roce 2018 k dispozici téměř 9 milionů knihovních jednotek. Bylo evidováno celkem 5,1 milionu výpůjček, jejich počet se ale proti roku 2017 snížil o 304 tisíc. Registrovaný čtenář si v roce 2018 vypůjčil v průměru 34 knih. Z grafu 1 je zřejmé, že počet registrovaných čtenářů připadajících na jednu knihovnu včetně poboček byl v posledních 10 letech vcelku stálý. Ovšem průměrný počet výpůjček připadající na jednoho čtenáře v roce 2018 byl oproti maximu roku 2009 o 11 výpůjček nižší a zároveň nejnižším průměrným počtem výpůjček v uvedeném období.

Graf 1 Čtenáři knihoven (včetně poboček) v Jihomoravském kraji v letech 2009 až 2018Graf 1 Čtenáři knihoven (včetně poboček) v Jihomoravském kraji v letech 2009 až 2018

V roce 2018 na jednu knihovnu v Jihomoravském kraji připadalo 1 688 obyvatel, počet registrovaných čtenářů tvořil 12,7 % středního stavu obyvatel. Pokud by měl tento ukazatel posloužit jako měřítko pro srovnání krajů, pak nejnižší podíl čtenářů z počtu obyvatel byl vykázán v Ústeckém kraji (9,7 %), nejvyšší v Hl. m. Praze (16,9 %). Podíl 12,7 % registrovaných čtenářů na celkovém počtu obyvatel v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 7. nejnižší, resp. 8. nejvyšší.

Graf 2 Počet knihoven a podíl čtenářů na obyvatelstvu podle krajů v roce 2018Graf 2 Počet knihoven a podíl čtenářů na obyvatelstvu podle krajů v roce 2018

Nejvyšší počet knihoven vč. poboček byl v roce 2018 sice evidován ve Středočeském kraji (845), nejvyšší počet registrovaných čtenářů byl ale v Hl. m. Praze (219,7 tisíc osob). V Praze také v průměru připadlo nejvíce registrovaných čtenářů na 1 knihovnu (2 496). Nejaktivnější čtenáři byli v Karlovarském a Zlínském kraji, v průměru zde na čtenáře připadlo 47, resp. 46 výpůjček ročně.

Graf 3 Čtenáři knihoven (včetně poboček) podle krajů v roce 2018Graf 3 Čtenáři knihoven (včetně poboček) podle krajů v roce 2018

Ve veřejných knihovnách jsou k dispozici také počítače. V knihovnách v Jihomoravském kraji bylo v roce 2018 celkem 1 250 počítačů, 1 166 z nich bylo připojeno k internetu. Počet počítačů celkem i s připojením na internet se meziročně nepatrně snížil, vzrostl ale počet návštěvníků knihoven využívajících internet v knihovně – zvýšení o 9 tisíc na 353 tisíc. Počet počítačů s připojením na internet i počet návštěvníků knihoven využívajících internet v knihovně byl v roce 2018 mezi kraji nejvyšší.

Graf 4 Čtenáři knihoven využívající internet v knihovnách podle krajů v roce 2018Graf 4 Čtenáři knihoven využívající internet v knihovnách podle krajů v roce 2018

Památkové objekty v Jihomoravském kraji zpřístupněné návštěvníkům za vstupné

Dalším prvkem z oblasti kulturních zařízení jsou památkové objekty s kulturně výchovným využitím, které jsou v kraji zpřístupněné návštěvníkům za vstupné. Patří sem hrady, zámky, kláštery, kostely, mlýny apod., ovšem památky, které jsou ve správě muzea či galerie, sem zařazeny nejsou.

V Jihomoravském kraji k památkovým objektům zpřístupněným návštěvníkům za vstupné namátkou patří hrady Bítov, Cornštejn, Janův Hrad, Nový Hrad u Adamova, Pernštejn, Špilberk, Veveří; zříceniny hradu Boskovice, Nový Hrádek u Lukova; zámky Boskovice, Bučovice, Kunštát na Moravě, zámek Lednice se 4 objekty, Lysice, Milotice, Oslavany, Rájec nad Svitavou, Rosice, Slavkov u Brna, Uherčice, zámek Valtice se 3 objekty, Velké Opatovice, Vranov nad Dyjí; kláštery v Dolních Kounicích, Předklášteří; mlýny Rudice, Veverská Bítýška, Klobouky u Brna, Ruprechtov; věže Vlkova nebo Radniční ve Znojmě.

Tab. 2 Vybrané údaje o památkových objektech zpřístupněných za vstupné v Jihomoravském kraji
Zdroj: Národní informační a poradenské středisko pro kulturuTab. 2 Vybrané údaje o památkových objektech zpřístupněných za vstupné v Jihomoravském kraji

V minulých letech památkové objekty v Jihomoravském kraji každoročně navštívilo více než milion osob. Rok 2016 byl s počtem 1,5 milionu návštěvníků rekordní, v roce 2018 bylo návštěvníků o 245 tisíc méně. V areálu památek jsou pořádány i kulturní akce, v roce 2018 jich bylo více než 500 s účastí 357 tisíc návštěvníků.

Muzea a galerie v Jihomoravském kraji

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2018 kulturní veřejnosti k dispozici 36 muzeí a památníků, 4 galerie a 41 poboček muzeí a galerií. Bylo v nich možno shlédnout 218 expozic a 450 výstav. Počet návštěvníků expozic a výstav v kraji v roce 2018 překročil hranici 1,1 milionu.

Tab. 3 Vybrané údaje o muzeích a galeriích v Jihomoravském kraji
Zdroj: Národní informační a poradenské středisko pro kulturuTab. 3 Vybrané údaje o muzeích a galeriích v Jihomoravském kraji

Poznámka

V oblasti kulturních zařízení jsou pro potřeby statistiky využívány výstupy z rezortních statistických informačních systémů, které zpracovává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha. Údaje v tabulkách zachycují u stavových ukazatelů stav ke konci roku (např. počet knihoven, galerií), u intervalových ukazatelů úhrn za rok (např. počet návštěvníků). Údaje jsou šetřeny za kulturní organizace, jejichž zřizovatelem je stát (Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo jiná ministerstva a územně samosprávné celky) a dále kulturní zařízení zřizovatelů církevních, občanských sdružení, obecně prospěšných společností, podnikatelů (právnických i fyzických osob) aj.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172

 

  • Kulturní zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2018 (komentář v PDF)
  • Kulturní zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2018 (tabulky v XLSX)