Kriminalita v Jihomoravském kraji v roce 2018

 

V roce 2018 bylo v Jihomoravském kraji registrováno 19,6 tisíc trestných činů, tento počet byl proti roku 2017 nižší o 500. Z okresů kraje byla nejvyšší kriminalita v Brně-městě, nejnižší na Vyškovsku.

Do celkového počtu registrovaných trestných činů jsou zahrnuty i trestné činy spáchané na železnici a trestné činy zjištěné na letištích. Počet trestných činů v Jihomoravském kraji se v posledních 5 letech každoročně snižuje. V roce 2018 bylo registrováno 19 562 trestných činů, meziročně počet trestných činů poklesl o 524, tj. o 2,6 %.

Graf 1 Registrované trestné činy v Jihomoravském kraji
Pramen: Policejní prezidium ČRGraf 1 Registrované trestné činy v Jihomoravském kraji

Z hlediska klasifikace trestných činů patřila většina trestných činů mezi obecné trestné činy (násilné, mravnostní, majetkové trestné činy a ostatní kriminalita) – v roce 2018 tvořily 74,7 % z celkového počtu registrovaných trestných činů. Hospodářské činy tvořily 12,7 % z celku a na tzv. „zbývající“ kriminalitu připadlo 12,6 % z celkového počtu trestných činů.

Z celkového počtu registrovaných trestných činů v kraji bylo 78 činů spácháno nezletilými (osoby ve věku do 14 let) a 210 trestných činů spáchali mladiství (osoby ve věku 15 až 17 let). Pětinu registrovaných trestných činů spáchaly opakovaně trestané osoby (4 012 činů, tj. 20,5 % z krajského úhrnu). Celkem 1 093 činů bylo spácháno pod vlivem návykových látek.

Z celkového počtu registrovaných trestných činů v roce 2018 bylo 8 101 objasněno, dodatečně bylo objasněno 1 361 trestných činů (dodatečně objasněné skutky jsou ty, u nichž bylo trestní stíhání zahájeno již v předešlém roce či předešlých letech).

Tab. Kriminalita v Jihomoravském kraji a jeho okresech v roce 2018
Pramen: Policejní prezidium ČRTab. Kriminalita v Jihomoravském kraji a jeho okresech v roce 2018

Z okresů Jihomoravského kraje bylo nejvíce trestných činů v roce 2018 zjištěno v Brně-městě (10 820) a nejméně v okrese Vyškov (710). Stejné pořadí okresů vychází i z přepočtu na 1 000 obyvatel - nejvyšší kriminalita v Brně (28,5 trestných činů na 1 000 obyvatel), nejnižší úroveň kriminality v okrese Vyškov (7,8 trestných činů na 1 000 obyvatel). Je třeba uvést, že meziroční pokles počtu zjištěných trestných činů byl zaznamenán ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Blansko a Brno-město.

Graf 2 Registrované trestné činy v okresech Jihomoravského kraje
Pramen: Policejní prezidium ČRGraf 2 Registrované trestné činy v okresech Jihomoravského kraje

Mezikrajské srovnání

Počet registrovaných trestných činů v Jihomoravském kraji v roce 2018 byl ve srovnání s ostatními kraji 3. nejvyšší a tvořil 10,2 % z celkového počtu trestných činů v ČR. Nejvyšší počet registrovaných trestných činů byl evidován v Hl. m. Praze (47 601), nejméně v Karlovarském kraji (5 034). V relativním vyjádření byla nejvyšší kriminalita také v Praze (36,6 trestných činů na 1 tisíc obyvatel), přepočet v Jihomoravském kraji ve výši 16,5 ‰ byl mezi kraji 7. nejvyšší, nejnižší kriminalita v této formě vyjádření byla v Kraji Vysočina (10,4 ‰). Meziroční pokles počtu registrovaných trestných činů byl zaznamenán ve všech krajích ČR s výjimkou Libereckého a Plzeňského kraje.

Graf 3 Registrované trestné činy v letech 2017 a 2018 podle krajů
Pramen: Policejní prezidium ČRGraf 3 Registrované trestné činy v letech 2017 a 2018 podle krajů

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172

 

  • Kriminalita v Jihomoravském kraji v roce 2018 (komentář v PDF)