Krajská správa ČSÚ v Brně - kontaktní osoby

 

Funkce
Jméno
Telefon
E-mail
Ředitelka Ing. Kateřina Sendlerová
542 528 126
731 439 333
katerina.sendlerova@czso.cz
Vedoucí oddělení informačních služeb Ing. Karel Adam
542 528 172
737 789 082
karel.adam@czso.cz
- poskytování informací

Ing. Milada Jonášová
Bc. Zuzana Švehlíková

542 528 115
542 528 200

milada.jonasova@czso.cz
zuzana.svehlikova@czso.cz

- webmaster Ing. Veronika Dohnálková
542 528 139
veronika.dohnalkova@czso.cz
Vedoucí oddělení
terénních zjišťování
Mgr., Bc. Blanka Šebelová, DiS.
542 528 220
736 509 041
blanka.sebelova@czso.cz
Garanti zpracování terénních zjišťování:
- výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
- výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR)
Lic. Martina Šenková
542 528 154
736 509 040
- výběrové šetření Životní podmínky(SILC)
- zemědělství
Mgr. Michaela Kolářová
542 528 233
731 439 303
- rodinné účty
- ceny
Ing. Simona Šebestová
542 528 222
737 280 878
Vedoucí oddělení zpracování statistiky bytové výstavby a stavebních povolení Ing. Kateřina Lamserová
542 528 122
735 711 801
katerina.lamserova@czso.cz
Vedoucí oddělení zpracování statistiky vládních a neziskových institucí Ing. Erika Bendová
542 528 144
735 711 800
erika.bendova@czso.cz
Vedoucí oddělení zpracování statistiky stavebnictví, obchodu a služeb Ing. Monika Hrazdírová
542 528 184
735 711 799
monika.hrazdirova@czso.cz

Vedoucí oddělení správy registrů

Ing. Jitka Rolencová

542 528 193 737 858 644

jitka.rolencova@czso.cz

Vedoucí oddělení Sčítání lidu, domů a bytů Ing. Irena Pavelková
542 528 191
703 854 626
irena.pavelkova@czso.cz