Kandidáti do Poslanecké sněmovny za Jihomoravský kraj

 

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční 20. a 21. října letošního roku, bylo v Jihomoravském kraji zaregistrováno 26 volebních stran. Na jejich kandidátkách je zapsáno celkem 742 kandidátů, třetina z nich je bez politické příslušnosti.

Proti předchozím volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2013 se počet kandidujících volebních stran v Jihomoravském kraji zvýšil o 8 subjektů.

Počet kandidátů ucházejících se o volební mandát za Jihomoravský kraj je proti roku 2013 o 172 kandidátů vyšší. Z celkového počtu kandidátů je v kraji 202 žen (27,2 %), počet žen na kandidátkách se zvýšil o 50 a jejich podíl na celkovém počtu kandidátů je v porovnání s rokem 2013 o 0,5 procentního bodu vyšší. Pouze strana Národ sobě s počtem 6 kandidátů nenominovala žádnou ženu, naopak více než polovinu žen nominuje Občanská demokratická aliance (z 34 kandidátů je 18 žen).

Politické strany a hnutí mohly pro Jihomoravský volební kraj navrhnout maximálně 34 kandidátů. Tuto možnost plně využilo 18 volebních stran, tři strany navrhly jen 6 kandidátů.

Z celkového počtu kandidátů je 253 kandidátů (tj. 34,1 %) bez politické příslušnosti. Těmito nestraníky mají svoji listinu kompletně obsazenou 3 strany (Blok proti islamizaci – Obrana domova, Dobrá volba 2016 a SPORTOVCI). Naproti tomu ČSSD, Řád národa – Vlastenecká unie, Národ sobě a CESTA ODPOVĚDĚNÉ SPOLEČNOSTI posílají do voleb pouze svoje členy.

Celkem 357 kandidátů či kandidátek (48,1 %) má vysokoškolské vzdělání. Nejvíce vysokoškoláků (31, resp. 30 ze 34) je na listinách KDU-ČSL a Strany zelených.

Z hlediska věkové struktury kandidátů největší podíl (26,0 %) tvoří skupina kandidátů ve věku 40 až 49 let (193 kandidátů), 180 kandidátů je ve věku 50 až 59 let (24,3 %) a třetí nejpočetnější věkovou skupinou jsou kandidáti ve věku 30 až 39 let (170 osob, tj. 22,9 %). Průměrný věk kandidáta je 45,4 let (45,1 let u mužů a 46,1 let u žen). Nejstarším kandidátkám je 89 let (2 ženy), nejmladším kandidátům 21 let (4 muži, 1 žena).

Více jak třetinový podíl nejmladší 10leté věkové skupiny (věk 21 až 29 let) je u kandidátů Dělnické strany sociální spravedlnosti (13 ze 34 kandidátů, tj. 38,2 %) a Bloku proti islamizaci (7 z 21 kandidátů, tj. 33,3 %) , Největší podíl kandidátů nad 70 let Národ sobě (16,7 %), za 14 stran nekandiduje žádná osoba v tomto věku.

Počty kandidátů podle kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Jihomoravský krajPočty kandidátů podle kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Jihomoravský kraj

Porovnání počtu stran a počtu kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Jihomoravský krajPorovnání počtu stran a počtu kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Jihomoravský kraj

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz

tel.: 542 528 105