Informace k výkazům Stav 2-12 a Stav 7-99

 

V lednu všechny stavební úřady obdrží od ČSÚ do datové schránky

- Oznámení o zpravodajské povinnosti pro rok 2024, průvodní dopisy a  formuláře výkazů v elektronické podobě 

seznam obcí, jež jsou v působnosti daného stavebního úřadu – k odsouhlasení působnosti stavebního úřadu.

Níže uvedené doplňující informace k metodice zpracování výkazů nejsou součástí zásilky.

  • Průvodní dopis ke Stav 2-12
  • Doplňující informace k výkazům Stav 2-12 (pro stavební úřady, odbory dopravy a životního prostředí a speciální SÚ)
  • Průvodní dopis ke Stav 7-99
  • Doplňující informace k výkazům Stav 7-99
  • Příloha č. 1 Technické poznámky k vyplňování výkazu v aplikaci DANTE WEB
  • Příloha č. 2 Technické poznámky k vyplňování výkazu ve formátu ePDF
  • Působnost stavebních úřadů k obcím 2023