Elektronický formulář - stavebnictví

 

ČSÚ zasílá zpravodajským jednotkám statistické výkazy ve formě editovatelných PDF (ePDF) výkazů v dostatečném předstihu do datových schránek. Výkazy v listinné podobě jsou zasílány pouze těm jednotkám, které nemají zřízenu datovou schránku.

Termíny rozesílání výkazů respondentům:

Výkaz Elektronická zásilka do DS Poštovní zásilka
Stav 1-12 30. 1. 2020 3. 2. 2020
Stav 5-01 12. 2. 2020 18. 2. 2020
P 6-04 11. 3. 2021 _
P 5-01 16. 3. 2021 19. 3. 2021
Termíny rozesílání výkazů jsou zveřejňovány průběžně.

 • Ve formulářích nepořizujte do prázdných polí nuly.
 •   
 • Návod na vyplnění výkazu
 •   
 • V aplikaci Výkazy podle IČO zadejte do pole Identifikace respondenta IČO, v poli Zpracování v roce vyberte 2020 a potvrďte nabídku Hledat respondenta.

  Elektronický formulář si stáhněte pouze 1x a data za jednotlivá období (měsíc, čtvrtletí) do něj vyplňujte po celý rok (konkrétní období vyberte pomocí rolovací šipky). NESTAHUJTE SI ePDF FORMULÁŘ PRO KAŽDÝ MĚSÍC NEBO ČTVRTLETÍ ZVLÁŠŤ.

 • Způsob předání vyplněného výkazu:
  • e-mail: epv-bm@czso.cz nebo event. e-mail pracovníka uvedeného na razítku každé korespondence.
  • pošta: Krajská správa ČSÚ v Brně, Jezuitská 2, 601 59 Brno
  • datová schránka: ID 2gfaasy