Doprava, informační a komunikační činnosti

 

VÝKAZY ZPRACOVÁVANÉ V ROCE 2017

SP 1-12  Měsíční výkaz v obchodě a službách
Termín předložení: do 15. kalendářního dne po sledovaném období
Metodik: Mgr. Radmila Vávrová, DiS. tel.: 542 528 165 radmila.vavrova@czso.cz 
Technolog: Mgr. Jitka Horká tel.: 542 528 176 jitka.horka@czso.cz
P 3-04   Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví (mutace, a, b, c, d)
Termín předložení: 1. q - do 18. 4. 2017 2. q - do 17. 7. 2017  
  3. q - do 16. 10. 2017 4. q - do 15. 1. 2018
Metodik: Bc. Lenka Ondráčková, DiS. tel.: 542 528 145 lenka.ondrackova@czso.cz
Technolog: Hana Poláková tel.: 542 528 164 hana.polakova@czso.cz
P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví za rok 2015
Termín předložení: do 17. 4. 2017  
Metodik: Bc. Lenka Ondráčková, DiS. tel.: 542 528 145 lenka.ondrackova@czso.cz
Technolog: Iva Bednářová, DiS. tel.: 542 528 139 iva.bednarova@czso.cz
P 6-04 Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích (mutace a, b)
Termín předložení: 1. q - do 28. 4. 2017 2. q - do 28. 7. 2017  
  3. q - do 31. 10. 2017 4. q - do 1. 2. 2018
Metodik: Roman Bodeček tel.: 542 528 194 roman.bodecek@czso.cz
Technolog: Mgr. Jitka Horká tel.: 542 528 176 jitka.horka@czso.cz
 
Vedoucí oddělení: Ing. Monika Hrazdírová tel.: 542 528 184 monika.hrazdirova@czso.cz