Demografický vývoj ve městech v Jihomoravském kraji v roce 2021

 

V 50 městech Jihomoravského kraje žilo na konci roku 2021 téměř 727 tisíc obyvatel, městské obyvatelstvo tak tvořilo 61,4 % obyvatel kraje. Počet obyvatel měst se za rok zvýšil o 741 osob, a to jen zásluhou migračního přírůstku.

V 50 městech Jihomoravského kraje žilo na začátku roku 2021 podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2021 a navazující bilance obyvatel celkem 725 989 obyvatel. K 31. 12. 2021 zde podle předběžných výsledků žilo 726 730 obyvatel, v průběhu roku se tak počet obyvatel ve městech zvýšil o 741 osob. Podíl městského obyvatelstva na konci roku 2021 činil 61,4 % a proti roku 2020 se snížil o 0,1 bodu. Zvýšení počtu obyvatel měst je pouze zásluha stěhování - do měst se přistěhovalo o 2 114 obyvatel více, než se z měst vystěhovalo. Počet obyvatel měst by přirozenou cestou poklesl - ve městech se narodilo o 1 373 osob méně, než jich zemřelo.

Z hlediska velikostní struktury obcí zaznamenala meziroční přírůstek počtu obyvatel města spadající do 3 velikostních skupin – města s méně než 3 tisíci obyvateli, města s 5 až 10 tisíci obyvateli a v Brně, tedy ve městě spadajícím do velikostní skupiny 50 tisíc a více obyvatel. V členění podle okresů vzrostl celkový počet obyvatel měst v Brně-městě, v okresech Brno-venkov a Vyškov. Z okresních měst vzrostl počet obyvatel pouze v Brně.

Počet obyvatel se snížil celkem ve 27 městech, v absolutním vyjádření nejvýrazněji ve Znojmě (pokles o 255 osob), v Hodoníně (- 246) a ve Vyškově (- 179 obyvatel). V přepočtu na 1 000 obyvatel byl ale nejvyšší úbytek obyvatel zaznamenán ve městech Velké Opatovice (-17,89 na 1 000 obyvatel), Bzenec (-13,83 ‰) a Kyjov (-13,19 ‰). Celkem v 22 městech v kraji byl zaznamenán úbytek počtu obyvatel stěhováním i přirozenou cestou.

Zvýšení počtu obyvatel bylo zaznamenáno ve 22 jihomoravských městech (v Hrušovanech nad Jevišovkou se celkový počet obyvatel nezměnil). Nejvyšší absolutní přírůstky počtu obyvatel byly zjištěny v Brně (1 222 osob), v Rosicích (142 obyvatel) a v Pohořelicích (141 obyvatel). V přepočtu na 1 000 obyvatel byl ale nejvyšší přírůstek obyvatel zaznamenán ve městě Veverská Bítýška (29,51 na 1 000 obyvatel), Pohořelice (27,08 na 1 000 obyvatel), a Rosice (22,17 ‰). Pouze v 10 městech v kraji byl zaznamenán současně přírůstek počtu obyvatel stěhováním i přirozenou cestou. Relativní přírůstky či úbytky obyvatel ve městech Jihomoravského kraje v roce 2021 jsou obsahem grafu 1.

Tab. 1 Pohyb obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje v roce 2021
(předběžné údaje)
Tab. 1 Pohyb obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje v roce 2021


Co do počtu obyvatel jsou nejmenším městem v Jihomoravském kraji Jevišovice v okrese Znojmo, na konci roku 2021 zde
žilo 1 146 obyvatel, největším městem je Brno s více než 379 tisíci obyvateli.

Graf 1 Přírůstek (úbytek) obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2021
(relativní údaje na 1 000 obyvatel)
Graf 1 Přírůstek (úbytek) obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2021 (relativní údaje na 1 000 obyvatel)

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

  • Demografický vývoj ve městech v Jihomoravském kraji v roce 2021 (komentář v PDF)
  • Bilance počtu obyvatel ve městech Jihomoravského kraje v roce 2021 (tabulky v XLSX)