Demografický vývoj ve městech v Jihomoravském kraji v roce 2019

 

V 50 městech Jihomoravského kraje žilo na konci roku 2019 více než 734 tisíc obyvatel, městské obyvatelstvo tak tvořilo 61,6 % obyvatel kraje. Počet obyvatel měst se za rok zvýšil o 1 116 osob, více než polovinu nárůstu počtu městského obyvatelstva tvořil migrační přírůstek.

Podle předběžných výsledků bilance obyvatel žilo v 50 městech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2019 celkem 734 184 obyvatel, počet obyvatel ve městech se zvýšil o 1 116 osob. Podíl městského obyvatelstva na konci roku 2019 činil 61,6 % a proti roku 2018 se snížil o 0,1 bodu. Je třeba zmínit skutečnost, že k 27. 8. 2018 se městem stala Veverská Bítýška v okrese Brno-venkov. Podíl městského obyvatelstva v kraji v letech 2018 a 2019 tak není srovnatelný s předchozími roky. O zvýšení počtu obyvatel měst se téměř stejnou mírou zasloužilo stěhování (do měst se přistěhovalo o 579 obyvatel více, než se z měst vystěhovalo), nepatrně menší je zásluha přirozené cesty (ve městech se narodilo o 537 osob více, než jich zemřelo).

Z hlediska velikostní struktury obcí zaznamenala meziroční úbytek počtu obyvatel pouze města spadající do 2 velikostních skupin – města s 10 až 20 tisíci obyvateli a města s 20 až 50 tisíci obyvateli. V členění podle okresů poklesl celkový počet obyvatel měst pouze v okresech Blansko a Hodonín. Z okresních měst (kromě Brna) vzrostl počet obyvatel pouze v Břeclavi, a to zásluhou migračního přírůstku. Přirozený přírůstek byl zaznamenán kromě Brna jen ve Vyškově.

Počet obyvatel se snížil celkem v 18 městech, v absolutním vyjádření nejvýrazněji v Hodoníně (o 170 osob), ve Veselí nad Moravou (- 117) a v Blansku (- 88 obyvatel). V přepočtu na 1 000 obyvatel byl ale nejvyšší úbytek obyvatel zaznamenán ve městech Velké Opatovice (-13,2 na 1 000 obyvatel), Veselí nad Moravou (- 10,0 ‰) a Lanžhot (- 9,4 ‰). Celkem v 8 městech v kraji byl zaznamenán úbytek počtu obyvatel stěhováním i přirozenou cestou.

Zvýšení počtu obyvatel bylo zaznamenáno ve 31 jihomoravských městech (v Letovicích se bilanční stav obyvatel nezměnil). Nejvyšší absolutní přírůstky počtu obyvatel byly zjištěny v Brně (1 154 osob), v Rosicích (93 obyvatel) a v Pohořelicích (90 obyvatel). V přepočtu na 1 000 obyvatel byl ale nejvyšší přírůstek obyvatel zaznamenán ve Slavkově u Brna (32,4 na 1 000 obyvatel), následovala Veverská Bítýška (31,8 na 1 000 obyvatel) a Rajhrad (19,6 ‰). Relativní přírůstky či úbytky obyvatel ve městech Jihomoravského kraje v roce 2019 jsou obsahem grafu 1.

Pohyb obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje v roce 2019

(předběžné údaje)Pohyb obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje v roce 2019

Co do počtu obyvatel jsou nejmenším městem v Jihomoravském kraji Jevišovice v okrese Znojmo, na konci roku 2019 zde žilo 1 168 obyvatel, největším městem je Brno s více než 380 tisíci obyvateli. V „novém“ městě Veverská Bítýška na konci roku 2019 žilo 3 270 obyvatel.

Graf 1 Přírůstek (úbytek) obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2019 (relativní údaje na 1 000 obyvatel)Graf 1 Přírůstek (úbytek) obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2019 (relativní údaje na 1 000 obyvatel)

 Graf 2 Počet obyvatel ve městech a podíl městského obyvatelstva v Jihomoravském kraji (k 31. 12.)Graf 2 Počet obyvatel ve městech a podíl městského obyvatelstva v Jihomoravském kraji (k 31. 12.)

 

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

  • Demografický vývoj ve městech v Jihomoravském kraji v roce 2019 (komentář v PDF)
  • Bilance počtu obyvatel ve městech Jihomoravského kraje v roce 2019