Demografický vývoj ve městech v Jihomoravském kraji v roce 2018

 

V 50 městech Jihomoravského kraje žilo na konci roku 2018 více než 733 tisíc obyvatel, městské obyvatelstvo tak tvořilo 61,7 % obyvatel kraje. Počet obyvatel měst se za rok zvýšil o 1 448 osob, dvě třetiny nárůstu počtu městského obyvatelstva tvořil migrační přírůstek.

Podle výsledků bilance obyvatel žilo v 50 městech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018 celkem 733 068 obyvatel, počet obyvatel ve městech se zvýšil o 1 448 osob. Podíl městského obyvatelstva na konci roku 2018 činil 61,7 %. Je třeba zmínit skutečnost, že k 27. 8. 2018 se městem stala Veverská Bítýška v okrese Brno-venkov. Podíl městského obyvatelstva v kraji tak není srovnatelný s předešlými roky. Zvýšení počtu obyvatel měst je spíše zásluha stěhování - do měst se přistěhovalo o 937 obyvatel více, než se z měst vystěhovalo. Počet obyvatel měst se zvýšil i přirozenou cestou - ve městech se narodilo o 511 osob více, než jich zemřelo.

Z hlediska velikostní struktury obcí zaznamenala meziroční úbytek počtu obyvatel pouze města spadající do 2 velikostních skupin – města s 10 až 20 tisíci obyvateli a města s 20 až 50 tisíci obyvateli. V členění podle okresů vzrostl celkový počet obyvatel měst pouze v okrese Brno-venkov a Znojmo a v Brně-městě. Z okresních měst (kromě Brna) vzrostl počet obyvatel pouze ve Znojmě, a to zásluhou přirozeného i migračního přírůstku. Přirozený přírůstek byl zaznamenán i ve Vyškově, zde ho však převýšil úbytek obyvatel migrací.

Počet obyvatel se snížil celkem ve 20 městech, v absolutním vyjádření nejvýrazněji ve Vyškově (o 116 osob), ve Veselí nad Moravou (- 110) a v Břeclavi (- 93 obyvatel). V přepočtu na 1 000 obyvatel byl ale nejvyšší úbytek obyvatel zaznamenán ve městech Olešnice (-13,2 na 1 000 obyvatel), Velké Opatovice a Veselí nad Moravou (shodně -10,0 ‰). Celkem v 8 městech v kraji byl zaznamenán úbytek počtu obyvatel stěhováním i přirozenou cestou.

Zvýšení počtu obyvatel bylo zaznamenáno ve 30 jihomoravských městech. Nejvyšší absolutní přírůstky počtu obyvatel byly zjištěny v Brně (1 154 osob), v Rosicích (93 obyvatel) a v Pohořelicích (90 obyvatel). V přepočtu na 1 000 obyvatel byl ale nejvyšší přírůstek obyvatel zaznamenán právě v „novém“ městě Veverská Bítýška (22,2 na 1 000 obyvatel), následoval Újezd u Brna (19,6 na 1 000 obyvatel). Relativní přírůstky či úbytky obyvatel ve městech Jihomoravského kraje v roce 2018 jsou obsahem grafu 1.

Tab. Pohyb obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje v roce 2018
(předběžné údaje)Tab. Pohyb obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje v roce 2018

Co do počtu obyvatel jsou nejmenším městem v Jihomoravském kraji Jevišovice v okrese Znojmo, na konci roku 2018 zde žilo 1 168 obyvatel, největším městem je Brno s více než 380 tisíci obyvateli. V „novém“ městě Veverská Bítýška na konci roku 2018 žilo 3 270 obyvatel.

Graf 1 Přírůstek (úbytek) obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018 (relativní údaje na 1 000 obyvatel)Graf 1 Přírůstek (úbytek) obyvatelstva ve městech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018

Graf 2 Počet obyvatel ve městech a podíl městského obyvatelstva v Jihomoravském kraji (k 31. 12.)Graf 2 Počet obyvatel ve městech a podíl městského obyvatelstva v Jihomoravském kraji (k 31. 12.)

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172

  • Demografický vývoj ve městech v Jihomoravském kraji v roce 2018 (komentář v PDF)
  • Bilance počtu obyvatel ve městech Jihomoravského kraje v roce 2018