Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 3 měsíce roku 2018 zvýšil o 343 osob, a to pouze zásluhou stěhování, přirozenou cestou by se počet obyvatel kraje snížil. Proti stejnému období minulého roku nepatrně vzrostl počet narozených a poklesl počet zemřelých, snížil se počet rozvodů, poklesl ale i počet sňatků. Vzrostly počty přistěhovalých i vystěhovalých.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 31. březnu 2018 celkem 1 183 550 obyvatel, za 3 měsíce se jejich počet zvýšil o 343 osob. Nárůst počtu obyvatel je výhradně zásluha stěhování, neboť migrační přírůstek kompenzoval úbytek obyvatel přirozenou cestou. Do Jihomoravského kraje se přistěhovalo o 621 osob více, než se z kraje vystěhovalo. Přirozenou cestou obyvatel ubylo, neboť zemřelo o 278 osob více, než se v kraji narodilo. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán pouze v 6 krajích, počet obyvatel ČR se zvýšil o 3 295 osob, a to pouze zásluhou stěhování.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018
(předběžné údaje)Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel zvýšil jen ve 3 okresech – nejvíce v okrese Brno-venkov (o 593 obyvatel), dále v okresech Vyškov (o 57) a Znojmo (o 31). Je však třeba uvést, že převaha počtu zemřelých nad počtem narozených byla zaznamenána ve všech okresech v kraji s výjimkou okresu Brno-venkov. Přírůstek počtu obyvatel ve zbylých 2 okresech je tak pouze zásluha stěhování. V okresech Brno-město a Hodonín byl zaznamenán přirozený úbytek obyvatel i úbytek obyvatel stěhováním.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2018
(předběžné údaje)Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2018

Podle dosud dostupných údajů se v Jihomoravském kraji za 3 měsíce roku 2018 živě narodilo 3 172 dětí, což ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2017 bylo o 14 dětí více. Nejvyšší porodnost byla v okrese Brno-venkov, kde na 1 000 obyvatel připadlo 12,2 živě narozených dětí. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. čtvrtletí 1 594 chlapců a 1 578 děvčat). V okrese Břeclav chlapci tvořili dokonce 57,0 % narozených dětí.

Téměř polovina všech živě narozených dětí byla pro matku 1. dítětem (1 508 dětí, tj. 47,5 %), 39,2 % druhým dítětem (1 245 dětí) a 419 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem (13,2 %). Mimo manželství se v 1. čtvrtletí roku 2018 narodilo 1 485 dětí (o 123 více), tedy 46,8 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 49,6 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Znojmo (57,7 %).

Podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí roku 2018 zemřelo v Jihomoravském kraji 3 450 osob (1 735 mužů, 1 715 žen), což bylo o 174 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v okrese Znojmo, na 1 000 obyvatel zde připadlo 12,5 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (32,5 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (26,8 %). Mezi zemřelými však bylo i 8 dětí do 1 roku a 8 dětí ve věku 1 až 14 let.

Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí
(předběžné údaje)Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí

Do Jihomoravského kraje se v průběhu prvních 3 měsíců roku 2018 přistěhovalo 3 192 osob, tedy o 93 osob více než ve srovnatelném období roku 2017. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 1 692 osob (53,0 % přistěhovalých) a 1 500 osob ze zahraničí (47,0 % přistěhovalých). Tři čtvrtiny přistěhovalých z ciziny mířily do Brna (1 114 osob, tj. 74,3 % krajského celku).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 2 571 osob (o 231 osob více než za 3 měsíce roku 2017). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 1 594 osob (62,0 % vystěhovalých) a 977 osob se odstěhovalo do zahraničí (38,0 % vystěhovalých).

Saldo vnitřního i zahraničního stěhování bylo kladné a počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 621 osob. Saldo vnitřního stěhování ale bylo podstatně nižší (z jiných krajů se přistěhovalo o 98 osob víc, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo). Saldo zahraničního stěhování tvořilo čtyři pětiny přírůstku obyvatel kraje stěhováním (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 523 osob).

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2018 bylo podle předběžných údajů uzavřeno 373 manželství, což bylo o 11 méně než ve stejném období předcházejícího roku. V nadpoloviční většině (195 případů) vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství.

Soudy v Jihomoravském kraji podle dosud dostupných informací vydaly v průběhu prvních tří měsíců 579 rozhodnutí o rozvodu manželství (o 122 méně než ve stejném období minulého roku). Ve více než polovině případů byl rozvod společným návrhem (299 rozvodů, tj. 51,6 % z celku). Ve 180 případech (31,1 % celku) byla navrhovatelkou rozvodu žena. V 342 případech (59,1 % celku) bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletíGraf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

  • Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2018 (PDF)
  • Tabulková část:
  • Demografický vývoj v krajích ČR a v okresech Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2018
  • Počet obyvatel
  • Narození
  • Zemřelí
  • Stěhování
  • Rozvody
  • Pohyb obyvatelstva
  • Více informací: