Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 9 měsíců roku 2021 zvýšil o 454 osob, a to pouze zásluhou přírůstku obyvatel stěhováním. Proti stejnému období roku 2020 v kraji vzrostl počet živě narozených, výrazněji se ale zvýšil počet zemřelých, vzrostl počet sňatků, zvýšil se ale i počet rozvodů. Vzrostl počet přistěhovalých i počet vystěhovalých.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 30. září 2021 celkem 1 195 781 obyvatel, za 9 měsíců se tak počet obyvatel zvýšil o 454 osob. Počet obyvatel kraje se zvýšil pouze zásluhou stěhování. Do Jihomoravského kraje se přistěhovalo o 1 474 osob více, než se z kraje vystěhovalo a zemřelo zde o 1 020 osob více, než se v kraji živě narodilo.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
(předběžné údaje)

Z okresů Jihomoravského kraje se počet obyvatel snížil v okresech Brno-město, Břeclav, Hodonín a Znojmo. V okresech Blansko, Brno-venkov, Vyškov a Znojmo byl vykázán migrační přírůstek obyvatel, ale jen v okrese Brno-venkov byl vykázán i přirozený přírůstek obyvatel. A právě v tomto okrese se počet obyvatel zvýšil nejvýrazněji, a to o 1 489.

Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán pouze ve 2 krajích, kromě Jihomoravského ještě ve Středočeském. Stav obyvatel ČR poklesl o 19,7 tisíc osob především zásluhou přirozeného úbytku obyvatel.

Podle předběžných údajů se v Jihomoravském kraji za 9 měsíců roku 2021 živě narodilo 9 868 dětí, což ve srovnání s definitivními výsledky stejného období minulého roku bylo o 60 dětí více. Je možno uvést, že v posledním desetiletí jen v letech 2016 až 2019 (resp. vždy za 9 měsíců jednotlivých let) překročil počet živě narozených hranici 10 tisíc.

Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. až 3. čtvrtletí 5 064 chlapců a 4 804 děvčat). V okrese Brno-město chlapci tvořili dokonce 52,4 % narozených dětí, naproti tomu v okrese Hodonín pouze 46,8 %. Celkem 45,8 % všech živě narozených dětí bylo prvorozených (4 517 dětí), 40,0 % druhorozených (3 950 dětí) a 1 401 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (14,2 %). Mimo manželství se za 9 měsíců roku 2021 narodilo 4 286 dětí (o 34 méně než ve stejném období minulého roku) a tvořily 43,4 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 48,3 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Znojmo (52,0 %), naopak v okrese Brno-venkov to bylo pouze 38,7 % dětí.

V 1. až 3. čtvrtletí letošního roku zemřelo v Jihomoravském kraji 10 888 osob (5 644 mužů, 5 244 žen), což bylo o 1 737 osob více než ve stejném období minulého roku. Ve struktuře zemřelých podle věku byly nejpočetnější skupinou zemřelých osoby ve věku 70 až 79 let (29,9 %) a ve věku 80 až 89 let (29,7 % zemřelých). Mezi zemřelými však bylo i 19 dětí do 1 roku a 6 dětí ve věku 1 až 14 let (v souhrnu 0,2 % zemřelých).

Do Jihomoravského kraje se v průběhu ledna až září 2021 přistěhovalo 11 228 osob, tedy o 1 302 osob více než ve srovnatelném období loňského roku. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 5 490 osob (48,9 % přistěhovalých) a 5 738 osob ze zahraničí (51,1 % přistěhovalých). Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 9 754 osob (o 2 830 osob více než za 9 měsíců roku 2020). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 5 443 osob (55,8 % vystěhovalých) a 4 311 osob se odstěhovalo do zahraničí (44,2 % vystěhovalých). Saldo vnitřního i zahraničního stěhování bylo kladné a počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 1 474 osob.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí
(předběžné údaje)

Od počátku roku 2021 bylo v kraji uzavřeno 4 574 sňatků, což bylo o 116 více než za 9 měsíců roku 2020. V 3 258 případech byli oba snoubenci svobodní (71,2 % z celku).

Soudy v Jihomoravském kraji podle dosud dostupných informací vydaly v průběhu prvních tří čtvrtletí 1 808 rozhodnutí o rozvodu manželství (o 162 více než ve stejném období minulého roku). Ve třech pětinách případů byl rozvod společným návrhem (1 080 rozvodů, tj. 59,7 % z celku). V 475 případech (26,3 % celku) byla navrhovatelkou rozvodu žena. V 1 169 případech (64,7 % celku) bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi (561 manželství s 1 dítětem, 529 manželství se 2 dětmi a 79 manželství se 3 a více dětmi).

Graf Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí

Zajímavosti demografického vývoje za 9 měsíců lze hledat jednak ve srovnání relativních ukazatelů s ostatními kraji, a také ve srovnání situace v jihomoravských okresech se stavem v ostatních okresech ČR:

Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji:

-       počet živě narozených na 1 000 obyvatel (11,0) byl spolu se Středočeským krajem 3. nejvyšší (po Praze a Kraji Vysočina),
-      
podíl živě narozených mimo manželství (43,4 %) a počet zemřelých na 1 000 obyvatel (12,2) byl 3. nejnižší.

Okresy Jihomoravského kraje mezi 77 okresy ČR:

-       v okrese Hodonín byl nejvyšší podíl děvčat mezi živě narozenými dětmi (53,2 %),
-      
počet živě narozených na 1 000 obyvatel v okrese Vyškov (11,7) byl mezi okresy 2. nejvyšší (spolu s okresem Mělník) po okrese Žďár nad Sázavou,
-      
v okrese Brno-venkov byl 2. nejnižší podíl živě narozených mimo manželství (38,7 %) po okrese Zlín.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172