Cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2019

 

Na konci roku 2019 žilo v Jihomoravském kraji 53 tisíc cizinců, tvořili 4,4 % obyvatel kraje. Počet cizinců v kraji se v uplynulých letech zvyšoval každoročně s výjimkou roku 2000 a 2010.

Podle předběžných výsledků žilo k 31. 12. 2019 v Jihomoravském kraji 53 000 cizinců, bylo mezi nimi 30 584 mužů a 22 416 žen (podle údajů zveřejňovaných Ředitelstvím služby cizinecké policie). Podíl mužů mezi cizinci dlouhodobě převyšuje podíl žen, i když postupně klesá. V roce 2003 bylo mezi cizinci v kraji 65,4 % mužů, v roce 2019 činil jejich podíl 57,7 %. Nejnižší podíl mužů mezi cizinci byl zaznamenán v roce 2018, a to 57,0 %.

Meziročně počet cizinců v Jihomoravském kraji vzrostl o 2 649 osob, podíl na obyvatelstvu kraje vzrostl o 0,2 bodu na 4,4 %. Počet cizinců v kraji se zvyšoval každoročně, výjimkou byly roky 2000 a 2010.

Tab. 1 Počet cizinců v Jihomoravském kraji*)

Pramen: Ředitelství služby cizinecké policieTab. 1 Počet cizinců v Jihomoravském kraji

V dělení podle státního občanství bylo mezi cizinci v kraji na konci roku 2019 nejvíce osob ze Slovenska (13 557 osob, tj. 25,6 % celku), z Ukrajiny (12 672, tj. 23,9 % z celkového počtu) a z Vietnamu (4 806, tj. 9,1 % z celku). Z celkového počtu cizinců bylo 42,5 % osob ze zemí Evropské unie (EU28) a 57,5 % osob z jiných zemí.

Graf 1 Počet cizinců a jejich podíl na počtu obyvatel v Jihomoravském krajiGraf 1 Počet cizinců a jejich podíl na počtu obyvatel v Jihomoravském kraji

Graf 2 Cizinci v Jihomoravském kraji podle pohlavíGraf 2 Cizinci v Jihomoravském kraji podle pohlaví

Z okresů Jihomoravského kraje nejvíce cizinců žije v Brně-městě. Ještě v roce 1996, tedy před 24 lety, to byla necelá polovina z celkového počtu cizinců v kraji (47,3 %), v letech 2013 až 2019 podíl cizinců žijících v Brně již přesáhl 60 % z celkového počtu cizinců v kraji (62,6 % na konci roku 2019). Ale zatímco v Brně-městě byl počet cizinců v roce 2019 proti roku 1996 téměř pětinásobný, v okrese Hodonín jejich počet vzrostl jen o 14 % (o 342 osob). Nejméně cizinců bylo na konci roku 2019 evidováno v okrese Vyškov, a to 2 061.

Tab. 2 Cizinci v okresech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2019*)

Pramen: Ředitelství služby cizinecké policieTab. 2 Cizinci v okresech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2019

V České republice žilo na konci roku 2019 více než 595 tisíc cizinců, tvořili 5,6 % z celkového počtu obyvatel. Nejvíce cizinců (35,5 % z celku) žilo v Praze a nejméně ve Zlínském kraji (1,9 % republikového celku). Počet cizinců v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 3. nejvyšší (8,9 % republikového počtu), ovšem podíl na obyvatelstvu byl mezi kraji až 7. nejvyšší. Počet cizinců v ČR se meziročně zvýšil o 31,7 tisíc (o 5,6 %), k nárůstu počtu cizinců došlo ve všech krajích ČR, k nejvyššímu v Plzeňském kraji, a to o 12,7 %.

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

  • Cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2019 (komentář v PDF)
  • Cizinci v Jihomoravském kraji (tabulky v XLSX)
  • Více informací:
  • Statistiky: Cizinci Odkaz [nové okno]