Cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2018

 

Na konci roku 2018 žilo v Jihomoravském kraji více než 50 tisíc cizinců, tvořili 4 % obyvatel kraje. Počet cizinců v kraji se v posledních letech zvyšoval každoročně s výjimkou roku 2000 a 2010.

K 31. 12. 2018 žilo v Jihomoravském kraji 50 351 cizinců, bylo mezi nimi 28 683 mužů a 21 668 žen (podle údajů zveřejňovaných Ředitelstvím služby cizinecké policie). Podíl mužů mezi cizinci dlouhodobě převyšuje podíl žen, i když postupně klesá – v roce 2009 bylo mezi cizinci v kraji 61,0 % mužů, v roce 2018 jejich podíl poklesl na 57,0 %.

Meziročně počet cizinců v Jihomoravském kraji vzrostl o 3 777 osob, podíl na obyvatelstvu kraje vzrostl o 0,3 bodu na 4,2 %. Počet cizinců v kraji se zvyšoval každoročně, výjimku tvořily roky 2000 a 2010.

Tab. 1 Počet cizinců v Jihomoravském kraji*)
Pramen: Ředitelství služby cizinecké policieTab. 1 Počet cizinců v Jihomoravském kraji*)

V dělení podle státního občanství bylo mezi cizinci v kraji na konci roku 2018 nejvíce osob ze Slovenska (12 887 osob, tj. 25,6 % celku), z Ukrajiny (11 761, tj. 23,4 % z celkového počtu) a z Vietnamu (4 812, tj. 9,6 % z celku). Z celkového počtu cizinců bylo 42,2 % osob ze zemí Evropské unie (EU28) a 57,8 % osob z jiných zemí.

Graf 1 Počet cizinců a jejich podíl na počtu obyvatel v Jihomoravském krajiGraf 1 Počet cizinců a jejich podíl na počtu obyvatel v Jihomoravském kraji

Z okresů Jihomoravského kraje žije nejvíce cizinců v Brně-městě. Ještě v roce 1999, tedy před 20 lety, to byla necelá polovina z celkového počtu cizinců v kraji (48,3 %), v letech 2013 až 2018 podíl cizinců žijících v Brně již přesáhl 60 % z celkového počtu cizinců v kraji (63,2 % na konci roku 2018). Ale zatímco v Brně-městě se počet cizinců v roce 2018 proti roku 1999 více než ztrojnásobil, v okrese Hodonín jejich počet vzrostl jen přibližně o desetinu (o 256 osob, tj. o 10,8 %). Nejméně cizinců bylo na konci roku 2018 evidováno v okrese Vyškov, a to 1 845.

Tab. 2 Cizinci v okresech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018*)
Pramen: Ředitelství služby cizinecké policieTab. 2 Cizinci v okresech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018*)

V České republice žilo na konci roku 2018 více než 564 tisíc cizinců, tvořili 5,3 % z celkového počtu obyvatel. Nejvíce cizinců (36,4 % z celku) žilo v Praze a nejméně v Kraji Vysočina (1,9 % republikového celku). Počet cizinců v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 3. nejvyšší (8,9 % republikového počtu), ovšem podíl na obyvatelstvu byl mezi kraji až 7. nejvyšší. Počet cizinců v ČR se meziročně zvýšil o 40,2 tisíc (o 7,7 %), k nárůstu počtu cizinců došlo ve všech krajích ČR, k nejvyššímu v Pardubickém kraji, a to o 16,0 %.

Graf 2 Počet cizinců podle krajů ČR (počty k 31. 12.)Graf 2 Počet cizinců podle krajů ČR (počty k 31. 12.)

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172