Chov skotu v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2021

 

Stavy skotu na jižní Moravě ke konci 1. pololetí letošního roku představovaly 62 920 kusů, z toho 27 157 kusů byl skot starší 2 let. Počet telat celkem (skot ve věku do 1 roku) se meziročně snížil o 807 kusů, což představuje propad o 3,9 %. Objem vyrobeného jatečného skotu v prvních šesti měsících letošního roku dosáhl 4 230 tun živé hmotnosti, loni to bylo o 308 tun více. Vyprodukováno bylo 97,8 mil. litrů mléka s meziročním navýšením 1,4 %.

Stavy skotu v Jihomoravském kraji ke konci 1. pololetí letošního roku představovaly 62 920 kusů, což je o 246 kusů méně než v loňském srovnatelném období. Prvenství v počtu chovaného skotu mezi kraji drží Jihočeský kraj, kde stavy skotu k poslednímu dni sledovaného období dosáhly 224,6 tis. kusů, druhým krajem v pořadí je Kraj Vysočina s 213,8 tis. kusů. Největší rozšíření chovů (nárůst o 3,4 tis. kusů) uvádí kraj Středočeský vč. hlavního města Prahy, za něj se umístil Moravskoslezský kraj (nárůst o 2,5 tis. kusů).

Ve struktuře skotu podle věkových kategorií v Jihomoravském kraji zabírá největší část, a to 43,2 %, skot starší dvou let, z toho 77,0 % jsou krávy dojené. Skot ve věku mezi 1. a 2. rokem tvoří 24,9 % celku, telata ve věku do 6 měsíců 18,1 % a telata ve věkové skupině od 6 měsíců do 1 roku 13,8 %.

Průměrné stavy krav v České republice v 1. pololetí 2021 představovaly 578 764 kusů, a proti předchozímu období vzrostly o 9 965 kusů. Navýšení stavů zaznamenaly všechny kraje s výjimkou Kraje Vysočiny a Jihomoravského kraje. Průměrné stavy krav v Jihomoravském kraji ve sledovaném období představovaly 25 135 kusů s meziročním propadem o 0,3 %.

Tab. 1 Chov skotu v Jihomoravském kraji v letech 2012 až 2021 Tab. 1 Chov skotu v Jihomoravském kraji v letech 2012 až 2021

Objem vyrobeného mléka v Jihomoravském kraji meziročně vzrostl o 1,4 % a dosáhl 97,8 mil. litrů. Průměrná denní dojivost se v mezikrajském porovnání pohybovala od 19,81 litrů v Karlovarském kraji do 26,63 litrů ve Zlínském kraji; Jihomoravský kraj uvádí třetí nejvyšší hodnotu, a to 25,89 litrů s meziročním nárůstem o 2,6 %.

V Jihomoravském kraji bylo v období od ledna do konce června letošního roku prodáno 95,5 mil. litrů mléka, tržnost mléka tak dosáhla 97,7 %, což je v mezikrajském porovnání nejvyšší hodnota. Největším producentem mléka je Kraj Vysočina, kde bylo vyrobeno 298,8 mil. litrů mléka a 291,0 mil. litrů mléka prodáno – tržnost tak dostáhla 97,4 %.

Počet narozených telat v Jihomoravském kraji v prvním pololetí 2021 představoval 13 032 kusů. Na 100 krav tak připadlo 51,8 narozených telat, což je mezi kraji nejnižší hodnota, která je o 5,2 kusů pod republikovým průměrem.

Ve sledovaném období jihomoravským zemědělcům uhynulo 724 telat do 3 měsíců od narození. Procento úhynu telat z počtu narozených, které představuje 5,6 %, je mezi kraji nejnižší a je o 1,2 procentního bodu pod republikovým průměrem.

V České republice bylo v 1. pololetí letošního roku odchováno 307 623 telat, z toho více jak dvě pětiny vytvořily tři kraje, ve kterých bylo odchováno nejvíce telat, a to Jihočeský, Vysočina a Plzeňský. V Jihomoravském kraji bylo odchováno 12 308 telat s podílem na republikovém celku 4,0 %. V počtu odchovaných telat připadajících na 100 krav se Jihomoravský kraj umístil s hodnotou 49,0 na nejnižší příčce, opak vykazuje Karlovarský kraj – 61,3 odchovaných telat na 100 krav.

V období leden až červen 2020 bylo v Jihomoravském kraji vyrobeno 4 230 tun jatečného skotu v živé hmotnosti, loni to bylo o 308 tun více. Průměrná hmotnost poráženého kusu činila 561,1 kg. Největší objem jatečného skotu byl ve sledovaném období vyroben v Kraji Vysočina (12,4 tis. tun živé hmotnosti), za něj se umístil Jihočeský kraj s produkcí 10,9 tis. tun.

Graf 1 Vybrané ukazatele chovu skotu v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2012 až 2021

 

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230