Chov skotu v 1. pololetí 2019

 

Stavy skotu na jižní Moravě byly ke konci 1. pololetí letošního roku meziročně navýšeny o 913 kusů na 63,3 tisíce kusů. Objem vyrobeného mléka vzrostl o 2,0 % na 91,9 milionu litrů a také výroba jatečného skotu byla navýšena téměř o 0,5 tisíce tun na 4,6 tisíce tun.

Stavy skotu v Jihomoravském kraji ke konci 1. pololetí letošního roku představovaly 63,3 tisíce kusů, což je o 913 kusů více než v loňském srovnatelném období. Na jižní Moravě je ve struktuře skotu podle věkových kategorií největší částí, a to 43,4 %, zastoupena skupina skotu staršího 2 let a z jejich počtu, který představuje 27,5 tisíce kusů, je 21,1 tisíce krav dojených. Skot ve věku od 1 do 2 let tvoří více jak čtvrtinu celkového počtu skotu, skot do 6 měsíců 16,8 % a skot ve věku mezi 6 měsíci a jedním rokem 13,3 %. Meziroční nárůst počtu skotu je patrný u věkové kategorie do jednoho roku, naopak počet zvířat ve věku nad 1 rok se snížil.

V Jihomoravském kraji se v 1. pololetí 2019 narodilo celkem 12,6 tisíce telat, což je 3,9 % republikového celku. Počet narozených telat na 100 krav v Jihomoravském kraji, a to 50,4, byl v mezikrajském porovnání nejnižší,  republikový průměr činí 56,0. Z počtu narozených telat v Jihomoravském kraji uhynulo do 3 měsíců od narození 732 kusů; počet odchovaných telat tak představoval 11,8 tisíce kusů. Počet odchovaných telat na 100 krav se v krajích České republiky pohybuje od 47,5 v Jihomoravském kraji do 58,7 v Karlovarském kraji.

Ve sledovaném období bylo v Jihomoravském kraji vyrobeno 91,9 milionu litrů mléka, čímž byla srovnatelná skutečnost roku 2018 překročena o 2,0 %. Průměrná denní dojivost činila 24,21 litru, což je o 0,78 litru více než je republikový průměr; hodnota tohoto ukazatele se v krajích pohybovala od 18,78 litru v Karlovarském kraji do 24,99 litru v Moravskoslezském kraji. Jihomoravští chovatelé skotu prodali celkem 89,6 milionu litrů mléka, a to je o 1,7 milionu litrů více než loni. Tržnost mléka dosáhla 97,6 %, což je v mezikrajském porovnání nejvyšší hodnota, která překračuje republikový průměr o 0,7 procentních bodů. Největším producentem mléka je Kraj Vysočina, kde se v lednu až červnu letošního roku vyrobilo 284,5 milionu litrů mléka s podílem na republikovém celku 18,4 %. 

Tab. 1 Chov skotu v Jihomoravském krajiTab. 1 Chov skotu v Jihomoravském kraji

V období leden až červen 2019 bylo v Jihomoravském kraji vyrobeno 4,6 tisíce tun jatečného skotu v živé hmotnosti, průměrná hmotnost poráženého kusu činila 525,7 kg. Největší objem vyrobeného jatečného skotu ve sledovaném období, a to 12,7 tisíce tun v živé hmotnosti, byl mezi kraji realizován v Kraji Vysočina. Výroba jatečného skotu v České republice ve sledovaném období v porovnání s loňskou srovnatelnou skutečností vzrostla o 1,8 tisíce tun na 79,8 tisíce tun. Na tomto nárůstu se podílely všechny kraje s výjimkou krajů Vysočina a Zlínského. 

Graf 1 Vybrané ukazatele chovu skotu v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2006 až 2019 Graf 1 Vybrané ukazatele chovu skotu v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2006 až 2019

 

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
Tel.: 542 528 230