Chov prasat v 1. pololetí 2019

 

V  Jihomoravském kraji se stavy prasat k 30. 6. letošního roku proti loňské srovnatelné skutečnosti snížily o 34,3 tisíce kusů na 133,4 tisíce kusů. Redukce průměrných stavů prasnic se promítla do četnosti narozených selat, kterých se narodilo téměř o desetinu méně. Odchováno bylo 98,4 tisíce selat, loni to bylo 106,4 tisíce selat. Meziroční propad výroby jatečných prasat téměř o čtvrtinu snížil podíl Jihomoravského kraje na republikovém celku o 2,4 procentní body na 10,3 %.

K 30. červnu letošního roku dosáhly stavy prasat v Jihomoravském kraji svým počtem 133,4 tisíce kusů pouze 79,5 % skutečnosti zaznamenané ke stejnému datu v roce 2018. V mezikrajském porovnání eviduje Jihomoravský kraj čtvrté nejpočetnější stavy prasat. Největším chovatelem prasat je Kraj Vysočina, za něj se umístil kraj Středočeský včetně hlavního města Prahy a  kraj Pardubický. Stavy prasat v České republice se ke sledovanému datu propadly o 47,3 tisíce kusů na 1 510,1 tisíce kusů. Redukci uvádí polovina krajů, z nich k největšímu poklesu došlo v Jihomoravském kraji, a to o 34,3 tisíce kusů, a  dále pak v Olomouckém kraji, kde snížení představovalo 33,4 tisíce kusů. Naopak navýšení stavů prasat zaznamenal Kraj Vysočina (+22,8 tisíce kusů).

Podle účelu chovu prasat je nejvíce, a to 39,0 %, zastoupena skupina zvířat určených pro výkrm (včetně vyřazených prasnic a  kanců) se stavem 52,0 tisíce kusů, z nich prasata s hmotností 50–79 kg tvoří více jak polovinu. Selata se na celkovém počtu prasat podílejí 28,4 %, čtvrtinu celku představují mladá prasata a prasata chovná tvoří 6,8 %. Propad stavů prasat, který byl zjištěn k 30. 6. 2019 proti stejnému období roku 2018, byl z 55,3 % tvořen úbytkem počtu mladých prasat, z 29,7 % snížením stavů prasat na výkrm, 10,1 % připadá na pokles počtu selat a 4,9 % na prasata chovná.

Průměrné stavy prasnic v Jihomoravském kraji byly proti srovnatelnému období 2018 nižší o 11,0 % a ke sledovanému datu představovaly 7,2 tisíce kusů. V prvních šesti měsících 2019 se narodilo celkem 108,8 tisíce selat, což bylo o 11,2 tisíce kusů méně v porovnání se skutečností loňského srovnatelného období. V Jihomoravském kraji připadá v průměru na prasnici 15,2 narozených selat, což je o 1,0 méně než je republikový průměr.

Tab. 1 Výsledky chovu prasat v Jihomoravském kraji Tab. 1 Výsledky chovu prasat v Jihomoravském kraji

Počet selat, která uhynula do odstavu, dosáhl v Jihomoravském kraji v prvním pololetí letošního roku 10,4 tisíce, což je o 3,1 tisíce kusů méně než loni v tomto období. Z celkového počtu narozených selat činil podíl uhynulých selat v Jihomoravském kraji 9,6 %, nejnižší procento bylo zjištěno v Olomouckém kraji (7,3 %), opak v Libereckém kraji (20,4 %).

Ve sledovaném období jihomoravští zemědělci odchovali 98,4 tisíce selat, loni to bylo o 8,0 tisíce kusů více. Počet odchovaných selat na prasnici činí 13,7, což je o 0,7 méně v porovnání s republikovým průměrem. V mezikrajském porovnání se hodnota tohoto ukazatele pohybuje v rozmezí od 6,6 v Karlovarském kraji do 16,4 v Ústeckém kraji.

Jihomoravský kraj je mezi kraji čtvrtým největším výrobcem jatečných prasat. Od ledna do konce června 2019 se v kraji vyrobilo 14,6 tisíce tun jatečných prasat v živé hmotnosti a loňská srovnatelná skutečnost tak byla naplněna jen ze 75,7 %. Tento propad, který představuje 4 ,7 tisíce tun, je v mezikrajském porovnání největší. Více jak pětina republikového celku vyrobených jatečných prasat, což je 30,5 tisíce tun, je ze Středočeského kraje vč. hlavního města Prahy, za něj se řadí s 27,1 tisíce tun Kraj Vysočina. Výroba jatečných prasat v České republice v lednu až červnu letošního roku klesla proti loňsku o 6,7 % na 141,9 tisíce tun.

Graf 1  Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Jihomoravském kraji
v 1. pololetí v letech 2007 až 2019*)
Graf 1  Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu

 *) změna referenčního období: do roku 2014 stavy prasat k  1. 8., od roku 2015 do roku 2017 stavy prasat k 31. 7.
a od roku 2018 stavy prasat k 30. 6.

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
Tel.: 542 528 230