Chov hospodářských zvířat v roce 2017

 

V České republice je pětina jatečné drůbeže vyrobena v Jihomoravském kraji, produkce vajec tvoří desetinu republikového celku. Výroba jatečného skotu, tak jako výroba mléka, již čtvrtým rokem roste, naopak produkce jatečných prasat dva roky klesá.

Chov drůbeže

Koncem roku 2017 představovaly stavy drůbeže v Jihomoravském kraji 2 883,9 tisíce kusů. Tento počet je v mezikrajském porovnání třetí nejvyšší, prvenství drží Pardubický kraj, za kterým se umístil kraj Středočeský vč. Hlavního města Prahy. Stavy drůbeže v Jihomoravském kraji zaznamenaly meziroční nárůst o 85,6 tisíce kusů, podíl na republikovém celku se zvýšil o 0,2 procentního bodu na 13,1 %. Z celkového počtu drůbeže v Jihomoravském kraji tvoří nosnice 16,7 %, což je o 2,0 procentních bodů více než v roce 2016.

Průměrné stavy nosnic v Jihomoravském kraji v roce 2017 představovaly 501,0 tisíce kusů a proti roku předchozímu je to o 24,4 tisíce kusů méně. Tato skutečnost se promítla do produkce vajec, která se meziročně propadla z 166,3 milionů kusů v roce 2016 na 155,7 milionů kusů v loňském roce. Celková snáška konzumních vajec v České republice, která v roce 2017 představovala 1 468,9 milionů kusů, zaznamenala meziroční nárůst o 11,8 %. Největším producentem vajec v loňském roce byl kraj Pardubický, který také vykázal proti roku 2016 nejvyšší navýšení hodnoty tohoto ukazatele, a to o 127,2 milionů kusů na 390,9 milionů kusů; opak, propady blížící se k 11 milionům kusů, uvádí Moravskoslezský kraj a Jihomoravský kraj.  

Průměrná snáška vajec připadající na nosnici se v krajích České republiky pohybuje od 172,3 v Libereckém kraji do 326,5 v Plzeňském kraji; Jihomoravský kraj vykázal v roce 2017 hodnotu 310,7, což je o 5,9 kusů vajec méně než v roce 2016 a proti republikovému průměru je to o 1,8 kusů vajec více.

V České republice vzrostla výroba jatečné drůbeže (v živé hmotnosti) z 239,3 tisíce tun v roce 2016 na loňských 253,8 tisíce tun. Více jak pětinu republikového celku vytvořil Jihomoravský kraj. V Jihomoravském kraji objem výroby drůbežího masa zaznamenal meziroční nárůst o 4,2 % a dosáhl tak 52,5 tisíce tun, což je v mezikrajském porovnání největší hodnota.

Tab. 1 Výsledky chovu drůbeže v Jihomoravském kraji Tab. 1 Výsledky chovu drůbeže v Jihomoravském kraji

Chov prasat

V Jihomoravském kraji jsou v mezikrajském porovnání čtvrté největší chovy prasat. Stavy prasat ke konci loňského roku proti roku 2016 zaznamenaly snížení o 1,3 tisíce kusů na 136,1 tisíce kusů. Zredukovány byly zejména počty mladých prasat, a to o 3,5 tisíce kusů na 34,0 tisíce kusů, naopak nárůst je evidován u nejpočetnější kategorie prasat, kterou jsou prasata na výkrm, kde stavy ke konci roku 2017 dosáhly 53,1 tisíce kusů, v roce předchozím to bylo o 2,5 tisíce kusů méně.

Průměrné stavy prasnic v Jihomoravském kraji v roce 2017 představovaly 8,1 tisíce kusů s meziročním propadem o 5,6 %. V roce 2017 se narodilo 239,2 tisíce selat, proti stejnému období předchozího roku to bylo o 7,7 tisíce selat méně. Podíl uhynulých selat do odstavu z počtu narozených dosáhl 10,9 %; hodnota tohoto ukazatele se v mezikrajském porovnání pohybuje od 8,1 v Karlovarském kraji do 16,9 v Libereckém kraji. Počet odchovaných selat v Jihomoravském kraji v roce 2017 dosáhl 213,1 tisíce kusů, což je v porovnání předchozím rokem o 9,2 tisíce kusů méně. Na jednu prasnici připadlo 26,2 odchovaných selat, hodnota republikového průměru je 27,9.

V roce 2017 bylo v Jihomoravském kraji vyrobeno 31,2 tisíce tun jatečných prasat v živé hmotnosti, skutečnost předchozího roku tak byla naplněna jen z 91,1 %. Jihomoravský kraj je mezi kraji třetím největším producentem jatečných prasat s podílem na republikovém celku 10,6 %; prvenství drží Středočeský kraj vč. Hlavního města Prahy s více jak pětinovým podílem (20,9 %), za něj se řadí Kraj Vysočina (20,1 %). Výroba jatečných prasat v České republice v roce 2017, která představovala 293,8 tisíce tun, zaznamenala meziroční propad o 5,4 %. Redukci výroby vykázaly všechny kraje s výjimkou kraje Zlínského a kraje Pardubického.

Tab. 2 Výsledky chovu prasat v Jihomoravském kraji Tab. 2 Výsledky chovu prasat v Jihomoravském kraji

 

Chov skotu

Počty skotu v Jihomoravském kraji k poslednímu dni v roce 2017 dosáhly 61,9 tisíce kusů. Ve struktuře podle věkových kategorií skotu tvoří největší část skot starší 2 let (44,0 %), skot od 1 roku do 2 let se na celku podílí necelou čtvrtinou, skot ve věkové kategorii nad 6 měsíců a do 1 roku 16,3 % a skot do 6 měsíců 15,2 %.

Stavy skotu v České republice ke konci roku 2017 představovaly 1 366,4 tisíce kusů, a to je o 26,8 tisíce kusů více v porovnání s rokem předchozím. Meziroční navýšení zaznamenaly všechny kraje s výjimkou kraje Zlínského.

Průměrné stavy krav v Jihomoravském kraji v roce 2017 dosáhly 24,4 tisíce kusů s meziročním snížením o 0,8 %. V kraji bylo vyrobeno 174,5 milionů litrů mléka, z toho se prodalo 170,0 milionů litrů. Tržnost mléka v krajích se v roce 2017 pohybovala od 95,2 % v Karlovarském kraji do 97,4 % v Jihomoravském kraji, republikový průměr je 96,6 %. Loni se v České republice vyrobilo 2 998,3 milionů litrů mléka, což je o 14,1 milionů litrů více v porovnání s rokem 2016. Největším producentem mléka v České republice je Kraj Vysočina s výrobou 561,3 milionů litrů, která tvoří 18,7 % republikového celku. Loňská průměrná denní dojivost se v mezikrajském srovnání pohybovala od 18,37 litrů v kraji Karlovarském do 24,30 litrů ve Zlínském kraji, v Jihomoravském kraji hodnota tohoto ukazatele dosáhla 23,48 litrů s meziročním nárůstem o 3,3 %.

V roce 2017 v Jihomoravském kraji bylo při 24,2 tisících narozených telat a úhynu telat do 3 měsíců od narození 1,5 tisíců kusů odchováno celkem 22,7 tisíce kusů telat. Počet odchovaných telat na 100 krav se v krajích České republiky pohyboval od 85,5 kusů v Karlovarském kraji do 95,1 kusů v Pardubickém kraji. Jihomoravský kraj uvádí čtvrtou nejvyšší hodnotu, a to 93,0, v roce 2016 to bylo o 1,7 kusů více.

V České republice se v roce 2017 vyrobilo 165,7 tisíce tun masa v jatečné hmotnosti. Největší část byla realizována Krajem Vysočina (16,4 %), za který se řadí kraj Jihočeský a Středočeský vč. Hlavního města Prahy. Jihomoravský kraj vykázal produkci 9,2 tisíce tun při meziročním navýšením o 4,7 %.

Tab. 3 Výsledky chovu skotu v Jihomoravském kraji Tab. 3 Výsledky chovu skotu v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230