Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2019

 

Ve 3. čtvrtletí 2019 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Jihomoravském kraji celkem 813,1 tisíc hostů, strávili zde 1 849,1 tisíc nocí. Zahraniční klientela se na počtu hostů podílela třetinou, na počtu přenocování podílela necelými 30 procenty.

Od počátku roku do konce 3. čtvrtletí 2019 se v kraji ubytovalo celkem 1 698,0 tisíc návštěvníků, což je mezi kraj druhý nejvyšší počet. V počtu přenocování (3 468,7 tisíc) je Jihomoravský kraj až na pomyslném pátém místě mezi kraji.

Ve 3. čtvrtletí 2019 využilo služeb ubytovacích zařízení (HUZ) v Jihomoravském kraji 813,1 tisíc hostů, (meziroční zvýšení o 2,2 %) a strávilo zde celkem 1 849,1 tisíc nocí (nárůst o 0,5 %). Návštěvnost kraje meziročně již sedmým rokem stále roste (počítáno od roku 2012, od kterého jsou k dispozici srovnatelné údaje).

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2019Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2019

V Jihomoravském kraji se oproti 3. čtvrtletí 2018 ubytovalo o 17,5 tisíc osob více. Na tomto nárůstu se podílí pouze zahraniční hosté, kterých přijelo o 18,7 tisíc více, počet domácích hostů se naopak meziročně snížil, a to o 1,2 tisíce. V relativním vyjádření byl pokles domácí klientely 0,2 %, zatímco nárůst zahraničních hostů činil 7,5 %.

I když stále jsou nejpočetnější skupinou návštěvníků Jihomoravského kraje Evropané (228,1 tisíc osob), jejich počet se meziročně zvýšil pouze o 7,7 %, o desetinu se zvýšil počet osob z Ameriky. Zvyšující se zájem o jižní Moravu se projevil u návštěvníků z Afriky (+ 26,1 %), i když právě jejich podíl na objemu zahraniční klientely dosahuje pouze 0,2 % (579 osob v roce 2019, 459 osob v roce 2018).

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2019 podle zemíGraf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2019 podle zemí

Podle národností jsou tradičně nejpočetnější Poláci, Slováci a Němci, kteří zde také stráví nejvíce nocí. Podíl hostů z těchto tří zemí na celkovém počtu hostů z ciziny se dlouhodobě pohybuje okolo 40 %. Nejdelší dobu zde stráví návštěvníci ze vzdálených zemí, např. z Mexika (8,3 přenocování). Naši sousedé na jižní Moravě přenocují při jedné návštěvě ve většině případů jednou nebo dvakrát.

Tab. 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2019Tab. 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2019

Počet nocí, na které se hosté v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje ubytovali, se meziročně zvýšil jen nepatrně, a to 9,8 tisíc nocí (o 0,5 %). U domácí klientely došlo k meziročnímu snížení počtu přenocování (- 24,1 tisíc přenocování, tj. -1,7 %), u zahraniční byl naopak zaznamenán nárůst o 7,5 %, představující téměř 34 tisíc nocí. Nejvýrazněji vzrostl počet přenocování Poláků (+ 16,5 tisíc) a Ukrajinců (8,0 tisíc nocí), naopak o 4,8 tisíc se snížil  počet přenocování hostů z Jižní Korey. Evropané strávili na jižní Moravě o 35,9 tisíc nocí více než v loňském stejném období, u hostů z ostatních kontinentů byl zaznamenán nárůst pouze v řádu stovek nocí.

Graf 3 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019Graf 3 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019

Meziročně vyšší návštěvnost zaznamenalo 13 krajů ze 14 krajů České republiky. Nejvýrazněji se zvýšil počet návštěvníků Prahy (+32,8 tisíc osob), Středočeského kraje (+25,8 tisíc osob) a Plzeňského kraje (+ 22,5 tisíc osob). K meziročnímu snížení návštěvnosti došlo pouze v Kraji Vysočina (-974 osob).

Nejvíce hostů se již tradičně ubytovalo v hlavním městě Praze (necelých 2,3 milionů), z nich bylo 86,8 % ze zahraničí. Převaha hostů z ciziny je dlouhodobě také v Karlovarském kraji (54,4 %), ostatní regiony jsou vyhledávány spíše tuzemskou klientelou. V Kraji Vysočina, Pardubickém, Zlínském, Libereckém a Královéhradeckém kraji přesahuje její podíl 80 procent. 

Jihomoravský kraj se na návštěvnosti ČR podle počtu hostů podílel 10,8 % a podle počtu přenocování 8,9 %. V mezikrajském srovnání obsadil počtem hostů pomyslnou druhou příčku (za Hlavním městem Praha), počtem přenocování je na 3. místě (nejvíce přenocování opět vykazuje Praha, za ní se umístil Jihočeský kraj). V Karlovarské kraji je nejvyšší průměrný počet přenocování, a to 4,0 nocí u domácích hostů a 4,6 u hostů ze zahraničí. S nejkratší průměrnou dobou pobytu (2,3 přenocování) je již dlouhodobě na posledním místě Jihomoravský kraj.

Graf 4  Počet hostů a přenocování v HUZ ve 3. čtvrtletí 2019 podle krajůGraf 4  Počet hostů a přenocování v HUZ ve 3. čtvrtletí 2019 podle krajů

Od počátku roku do konce září navštívilo Jihomoravský kraj 1 698,0 tisíc osob, meziročně jejich počet vzrostl o 3,9 % (63,4 tisíc osob). Domácí klientela dvojnásobně převyšovala počet návštěvníků ze zahraničí. Z cizinců početně převládali Poláci (106,6 tisíc), Slováci (96,9 tisíc) a Němci (53,7 tisíc).

Oproti stejnému období minulého roku se nejvíce zvýšil počet návštěvníků z Polska (+14,4 tisíc osob) a Ukrajiny (+7,8 osob). Hosté strávili na jižní Moravě 3 468,7 tisíc nocí, což je o 2,4 % více v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Zahraniční hosté (nerezidenti) se na celkovém počtu přenocování podílí přibližně jednou třetinou a jejich průměrná doba pobytu (1,8 přenocování) je kratší než u domácích hostů (2,2 nocí).

Tab. 2 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2019Tab. 2 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Graf 5 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. až 3. čtvrtletí 2019 podle krajůGraf 5 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. až 3. čtvrtletí 2019 podle krajů

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: iveta.konecna@czso.cz
Tel.: 542 528 105