Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2018

 

Ve 3. čtvrtletí 2018 navštívilo hromadná ubytovací zařízení (HUZ) v Jihomoravském kraji celkem 788 tis. hostů, strávili zde přes 1,83 mil. nocí. Zahraniční klientela se na počtu hostů podílela 31 % a na počtu přenocování necelou čtvrtinou.

Počet hostů ubytovaných v jihomoravských HUZ se ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2017 zvýšil o 6 %. Návštěvnost kraje tak meziročně již sedmým rokem stále roste (od 3. čtvrtletí 2012).

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2018

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2018

V Jihomoravském kraji se oproti 3. čtvrtletí 2017 ubytovalo o 43 tis. osob více. Na tomto přírůstku se podíleli z necelých dvou třetin domácí hosté (+26 tis. osob) a z více než jedné třetiny hosté ze zahraničí (+17 tis. osob). Také v relativním vyjádření byl nárůst domácí klientely ve srovnání s příjezdy zahraničních hostů vyšší. Mezi zahraničními návštěvníky přibyli především Asiaté (+32 %); přibližně dvojnásobně vzrostl počet hostů z Číny a dokonce trojnásobně hostů z Tchaj-wanu. Téměř trojnásobný byl také počet turistů z Malty nebo Jihoafrické republiky, i když tato klientela není početně tak významná (74; resp. 205 osob). Hostů ze starého kontinentu se ubytovalo meziročně o 5 % více. Kromě již zmíněné Malty se zájem o jižní Moravu značně zvýšil i ze strany Portugalců (+ 90 %) či Ukrajinců (+63 %), naopak o třetinu ubylo návštěvníků z Kypru či Lotyška.

Tab. 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2018Tab. 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2018

 

Počet nocí, na které se hosté v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje ubytovali, se meziročně zvýšil celkem o 6 % (+ 104 tis. nocí), u domácí klientely o 5 % a u zahraniční o 8 %. Průměrný počet přenocování a průměrná doba pobytu tuzemských i zahraničních hostů zůstala ve srovnání se stejným obdobím minulého roku na stejné úrovni.

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2018 podle zemí

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2018 podle zemí

Tradičně nejpočetnější klientelou v Jihomoravském kraji jsou Poláci, Slováci a Němci. Návštěvníci z těchto zemí dlouhodobě tvoří okolo 40 % zahraničních hostů.

Tab. 2 Hosté v HUZ ve 3. čtvrtletí 2018 podle krajůTab. 2. Hosté v HUZ ve 3. čtvrtletí 2018 podle krajů

Meziročně vyšší návštěvnost zaznamenaly všechny kraje ČR. Jen v Praze a Olomouckém kraji došlo přibližně k jednoprocentnímu propadu počtu návštěvníků z ciziny. V celé republice se počet hostů zvýšil o 6 %, o ubytovací služby více vzrostl zájem u domácí klientely.

Nejvíce hostů se již tradičně ubytovalo v hlavním městě Praze (přes 2 miliony), z nich bylo téměř 90 % ze zahraničí. Převaha hostů z ciziny je dlouhodobě také v Karlovarském kraji (55 %), ostatní regiony jsou vyhledávány spíše tuzemskými návštěvníky.

Tab. 3 Přenocování hostů ve 3. čtvrtletí 2018 podle krajůTab. 3. Přenocování hostů ve 3. čtvrtletí 2018 podle krajů

Jihomoravský kraj se na návštěvnosti ČR podle počtu hostů podílel téměř 11 % a podle počtu přenocování 9 %. V mezikrajském srovnání obsadil jak počtem hostů, tak počtem přenocování pomyslnou třetí příčku. S nejkratší délkou pobytu je však již dlouhodobě na posledním místě.

Graf 2 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018

Graf 2 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018

1. až 3. čtvrtletí 2018 se v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji ubytovalo 1,62 mil. hostů, meziročně jejich počet vzrostl o 7 % (112 tis. osob). Bylo zde 539 tis. hostů ze zahraničí a 1 085 tis. hostů domácích. Celkem zde strávili 3,4 mil. nocí.

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
tel.: 542 528 105