Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2017

 

V ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji se ve 3. čtvrtletí roku 2017 ubytovalo téměř 750 tisíc hostů. Bylo mezi nimi 224 tisíc návštěvníků z ciziny, nejvíce z Polska, Slovenska a Německa. Proti stejnému období minulého roku tuzemských i zahraničních hostů přibylo a strávili zde i více nocí. Průměrný počet přenocování 1 hosta je mezi kraji stále nejnižší, a to 2,3 přenocování.

Od počátku roku se v zařízeních v kraji ubytovalo přes 1,5 milionů hostů, z toho přes 500 tisíc ze zahraničí. Proti stejnému období minulého roku počet hostů vzrostl o 180 tisíc.

Ve 3. čtvrtletí roku 2017 se v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v Jihomoravském kraji ubytovalo 745,3 tisíc hostů, což bylo 10,6 % všech hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních České republiky. Počet ubytovaných v Jihomoravském kraji tak byl mezi kraji třetí nejvyšší za Hlavním městem Prahou s téměř třetinovým podílem na republikovém celku a Jihočeským krajem, kde se ubytovalo téměř 747 tisíc osob.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2017 podle krajůTab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2017 podle krajů

Počet ubytovaných hostů se ve srovnání s 3. čtvrtletím roku 2016 zvýšil ve všech krajích, v Jihomoravském kraji se počet hostů zvýšil o 72,8 tisíc, tj. o 10,8 %. Z celkového počtu hostů v Jihomoravském kraji bylo 224,4 tisíc návštěvníků z ciziny (nerezidenti) a 520,8 tisíc tuzemských hostů (rezidenti). Tuzemští návštěvníci tak v Jihomoravském kraji tvořili 69,9 % celkového počtu hostů. Jen v Hlavním městě Praha a Karlovarském kraji zaznamenali vyšší podíl zahraničních návštěvníků (87,7 %, resp. 58,1 %).

V porovnání se stejným čtvrtletím minulého roku se v kraji výrazněji zvýšil počet domácích hostů, a to o 11,6 %. Nejvíce návštěvnost rezidentů vzrostla v Ústeckém kraji (nárůst o 14,5 %), i když v absolutním vyjádření byl nejvyšší rozdíl právě v Jihomoravském kraji (o 54 tisíc osob). V Jihočeském a Libereckém kraji tuzemských hostů meziročně ubylo. Počet zahraničních návštěvníků vzrostl ve všech krajích, nejvíce v Kraji Vysočina (o 22,0 %).

Nejvíce zahraničních hostů přijelo ve 3. čtvrtletí letošního roku do Jihomoravského kraje z Polska (43,3 tisíc), Slovenska (35,4 tisíc) a Německa (21,6 tisíc). Tito hosté zde měli i nejvyšší počty přenocování. Ovšem průměrný počet přenocování jednoho hosta se pohyboval v rozmezí 1,3 noci u hostů z Litvy nebo Estonska po návštěvníky ze vzdálenějších destinací, např. Mexika, kteří zde strávili v průměru 10 nocí.

Tab. 2 Počet přenocování v HUZ v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2017Tab. 2 Počet přenocování v HUZ v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2017

Počet přenocování v HUZ Jihomoravského kraje přesáhl ve 3. čtvrtletí letošního roku 1,7 milionu, meziročně se zvýšil o 12,2 %. Nárůst počtu přenocování byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou Jihočeského a Libereckého kraje, kde došlo k poklesu počtu přenocování tuzemských hostů. V Plzeňském kraji se snížil počet přenocování zahraniční klientely. V Jihomoravském kraji se projevil více jak desetinový nárůst u obou kategorií hostů, výrazněji pak u rezidentů.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta staví ve 3. čtvrtletí na první místo v ČR kraj Karlovarský (4,8), naopak Jihomoravský kraj s hodnotou 2,3 žebříček mezikrajského porovnání uzavírá.

Graf 1 Počet hostů a počet přenocování v HUZ ve 3. čtvrtletí 2017 podle krajůGraf 1 Počet hostů a počet přenocování v HUZ ve 3. čtvrtletí 2017 podle krajů

Graf 2 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2017

Graf 2 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2017

 

Graf 3 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2017

Graf 3 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2017

 

 

Za první tři čtvrtletí 2017 se v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji ubytovalo přes 1,5 milionů hostů, meziročně jejich počet vzrostl o téměř 180 tisíc, tj. o 13,6 %. Bylo zde 504,5 tisíc zahraničních hostů (zvýšení o 67,8 tisíc, tj. o 15,5 %) a téměř 1 milion tisíc tuzemských hostů (nárůst o 112 tisíc tisíc, tj. o 12,6 %). Mezi hosty z ciziny bylo nejvíce návštěvníků Slovenska (73,9 tisíc), z Polska (61,4 tisíc), a Německa (44,6 tisíc).

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje přesáhl v prvních 9 měsících roku 2017 3,1 milionu, meziročně se zvýšil o 15,2%.

Graf 4 Počet hostů v HUZ v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 4 Počet hostů v HUZ v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Graf 5 Počet hostů a přenocování hostů v 1. až 3. čtvrtletí 2016 podle krajůGraf 5 Počet hostů a přenocování hostů v 1. až 3. čtvrtletí 2016 podle krajů

Tab. 3 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. až 3. čtvrtletí 2017 podle krajůTab. 3 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. až 3. čtvrtletí 2017 podle krajů

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
tel.: 542 528 105