Cestovní ruch ve 2. čtvrtletí 2018

 

V ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji se ve 2. čtvrtletí roku 2018 ubytovalo přes 555 tisíc hostů. Bylo mezi nimi 193 tisíc návštěvníků z ciziny, nejvíce ze Slovenska, Polska a Německa. Proti stejnému období minulého roku tuzemských i zahraničních hostů přibylo a strávili zde i více nocí.

V průběhu 1. pololetí se v zařízeních v kraji ubytovalo téměř 836 tisíc hostů, z toho 297 tisíc ze zahraničí. Proti stejnému období minulého roku počet hostů vzrostl o 69 tisíc.

Ve 2. čtvrtletí roku 2018 se v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v Jihomoravském kraji ubytovalo 555,2 tisíc hostů, což bylo 10,2 % všech hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních České republiky. Počet ubytovaných v Jihomoravském kraji tak byl mezi kraji druhý nejvyšší za Hlavním městem Prahou, kam mířilo téměř  40 % z celkového počtu hostů.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí 2018 podle krajůTab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí 2018 podle krajů

Počet ubytovaných hostů se ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2017 zvýšil ve všech krajích, v Jihomoravském kraji došlo k nárůstu o 43,5 tisíc osob (8,5 %). Z celkového počtu hostů na jižní Moravě bylo 193,2 tisíc  návštěvníků z ciziny (nerezidenti) a 362,0 tisíc tuzemských hostů (rezidenti). Tuzemští návštěvníci tak v Jihomoravském kraji tvořili 65,2 % celkového počtu hostů. Obdobná situace v převaze domácí klientely byla i v ostatních krajích. Výjimkou bylo Hlavní město Praha, kde zahraniční návštěvníci tvořili 85,2 % a Karlovarský kraj s 61,6 %.

V porovnání s 2. čtvrtletím minulého roku se v kraji výrazněji zvýšil počet domácích hostů, a to o více jak desetinu. Nejvyšší meziroční nárůst rezidentů zaznamenal kraj Karlovarský (o 14,0 %). Zahraničních hostů v porovnání se stejným obdobím předchozího roku bylo na jihu Moravy o 6 tisíc více (o 3,2 %). Pouze Prahu a Liberecký kraj navštívilo meziročně cizinců méně.

Nejvíce zahraničních hostů přijelo ve 2. čtvrtletí letošního roku do Jihomoravského kraje tradičně ze Slovenska (34,7 tisíc), Polska (33,4 tisíc) a Německa (17,7 tisíc). Tito hosté zde měli i nejvyšší počty přenocování. Ovšem průměrný počet přenocování jednoho zahraničního klienta tradičně patří v porovnání s hodnotami ostatních krajů k nejnižším (Jihočeský kraj vykazuje 1,6 přenocování na 1 nerezidenta, Jihomoravský kraj 1,8 přenocování). Podle státního občanství se délka pobytu pohybuje od 1,3 přenocování u návštěvníků z Litvy, 1,4 přenocování hostů z Číny nebo Jižní Koree, až po počet 7,7 přenocování Mexičanů.

Tab. 2 Počet přenocování v HUZ v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2018Tab. 2 Počet přenocování v HUZ v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2018

Počet přenocování v HUZ Jihomoravského kraje ve 2. čtvrtletí 2018 dosáhl 1 029,0 tisíc, meziročně se zvýšil o 8,5 %. Pokles počtu přenocování byl zaznamenán ve 4 krajích, v Praze, Karlovarském a Libereckém kraji došlo k poklesu zahraniční klientely, v Plzeňském a Pardubickém kraji ubylo domácích hostů.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta staví ve 2. čtvrtletí na první místo v ČR kraj Karlovarský (5,0 přenocování nerezidentů, 4,0 přenocování rezidentů).

Graf 1 Počet hostů a počet přenocování v HUZ ve 2. čtvrtletí 2018 podle krajůGraf 1 Počet hostů a počet přenocování v HUZ ve 2. čtvrtletí 2018 podle krajů

 

 

Graf 2 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018

  Graf 2 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018

 

Graf 3 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 2. čtvrtletí 2018Graf 3 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 2. čtvrtletí 2018

V 1. pololetí roku 2018 se v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji ubytovalo 836,4 tisíc hostů, meziročně jejich počet vzrostl o 69,1 tisíc, tj. o 9,0 %. Bylo zde 296,8 tisíc zahraničních hostů (zvýšení o 11,0 tisíc, tj. o 3,9 %) a 539,6 tisíc tuzemských hostů (nárůst o 58,1 tisíc, tj. o 12,1 %). Mezi hosty z ciziny bylo nejvíce návštěvníků ze Slovenska (56,3 tisíc), Polska (46,3 tisíc) a Německa (27,2 tisíc).

Počet přenocováníhromadných ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje dosáhl v prvních 6 měsících roku 2018 1,5 milionu, meziročně se zvýšil o 9,8 %.

Graf 4 Počet hostů v HUZ v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 4 Počet hostů v HUZ v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Graf 5 Počet hostů a přenocování hostů v 1. až 2. čtvrtletí 2018 podle krajůGraf 5 Počet hostů a přenocování hostů v 1. až 2. čtvrtletí 2018 podle krajů

Tab. 3 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. až 2. čtvrtletí 2018 podle krajůTab. 3 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. až 2. čtvrtletí 2018 podle krajů

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
tel.: 542 528 105