Cestovní ruch ve 2. čtvrtletí 2017

 

V ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji se ve 2. čtvrtletí roku 2017 ubytovalo přes 513 tisíc hostů. Bylo mezi nimi 189 tisíc návštěvníků z ciziny, nejvíce ze Slovenska, Polska a Německa. Proti stejnému období minulého roku tuzemských i zahraničních hostů přibylo a strávili zde i více nocí. Nárůst počtu domácích klientů i zvýšení počtu jejich přenocování bylo mezi kraji nejvyšší.

V průběhu 1. pololetí se v zařízeních v kraji ubytovalo téměř 758,8 tisíc hostů, z toho 280,1 tisíc ze zahraničí. Proti stejnému období minulého roku počet hostů vzrostl o 107 tisíc.

Ve 2. čtvrtletí roku 2017 se v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v Jihomoravském kraji ubytovalo 513,5 tisíc hostů, což bylo 9,8 % všech hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních České republiky. Počet ubytovaných v Jihomoravském kraji tak byl mezi kraji druhý nejvyšší za Hlavním městem Prahou, kam mířilo téměř  40 % z celkového počtu hostů.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí 2017 podle krajůTab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí 2017 podle krajů

Počet ubytovaných hostů se ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2016 zvýšil ve všech krajích, v Jihomoravském kraji došlo k nárůstu o 87,0 tis. osob (20,4 %). Z celkového počtu hostů na jižní Moravě bylo 189,1 tisíc  návštěvníků z ciziny (nerezidenti) a 324,4 tisíc tuzemských hostů (rezidenti). Tuzemští návštěvníci tak v Jihomoravském kraji tvořili 63,2 % celkového počtu hostů. Obdobná situace v převaze domácí klientely byla i v ostatních krajích, výjimkou bylo Hlavní město Praha, kde zahraniční návštěvníci tvořili 86,6 % a Karlovarský kraj s 64,4 %.

V porovnání s 2. čtvrtletím minulého roku se v kraji výrazněji zvýšil počet zahraničních hostů, a to o více jak čtvrtinu. Nejvyšší meziroční nárůst nerezidentů zaznamenal kraj Středočeský (o 36,7 %). Na jih Moravy zavítalo o 47,5 tisíc tuzemských návštěvníků více než ve stejném období minulého roku a jedná o největší meziroční zvýšení v mezikrajském srovnání (spolu s Ústeckým krajem).

Nejvíce zahraničních hostů přijelo ve 2. čtvrtletí letošního roku do Jihomoravského kraje tradičně ze Slovenska (31,0 tisíc), Polska (29,7 tisíc) a Německa (18,6 tisíc). Tito hosté zde měli i nejvyšší počty přenocování. Ovšem průměrný počet přenocování jednoho zahraničního klienta tradičně patří v porovnání s hodnotami ostatních krajů k nejnižším (Jihočeský kraj vykazuje 1,7 přenocování na 1 nerezidenta, Jihomoravský kraj 1,8 přenocování). Podle státního občanství se délka pobytu pohybuje od 1,3 přenocování u návštěvníků z Estonska, Číny nebo Litvy, až po počet 7,7 přenocování Mexičanů.

Tab. 2 Počet přenocování v HUZ v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2017Tab. 2 Počet přenocování v HUZ v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2017

Počet přenocování v HUZ Jihomoravského kraje ve 2. čtvrtletí 2017 dosáhl 963 tisíc, meziročně se zvýšil o 23,2 %. Nárůst počtu přenocování byl zaznamenán ve všech krajích. a to jak u domácí, tak zahraniční klientely. Výjimkou bylo nepatrné snížení počtu domácích hostů v Olomouckém kraji.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta staví ve 2. čtvrtletí na první místo v ČR kraj Karlovarský (5,1 přenocování nerezidentů, 4,3 přenocování rezidentů).

Graf 1 Počet hostů a počet přenocování v HUZ ve 2. čtvrtletí 2017 podle krajůGraf 1 Počet hostů a počet přenocování v HUZ ve 2. čtvrtletí 2017 podle krajů

Graf 2 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2017

Graf 2 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2017

 

Graf 3 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 2. čtvrtletí 2017

1. pololetí roku 2017 se v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji ubytovalo 758,8 tisíc hostů, meziročně jejich počet vzrostl o 106,7 tisíc, tj. o 16,4 %. Bylo zde 280,1 tisíc zahraničních hostů (zvýšení o 49,2 tisíc, tj. o 21,3 %) a 478,8 tisíc tuzemských hostů (nárůst o 57,5 tisíc, tj. o 13,7 %). Mezi hosty z ciziny bylo nejvíce návštěvníků ze Slovenska (48,1 tisíc), Polska (42,9 tisíc) a Německa (27,1 tisíc).

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje dosáhl v prvních 6 měsících roku 2017 1,4 milionu, meziročně se zvýšil o 19,1 %.

 Graf 4 Počet hostů v HUZ v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 4 Počet hostů v HUZ v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Graf 5 Počet hostů a přenocování hostů v 1. až 2. čtvrtletí 2017 podle krajů

Graf 5 Počet hostů a přenocování hostů v 1. až 2. čtvrtletí 2016 podle krajů

Tab. 3 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. až 2. čtvrtletí 2017 podle krajůTab. 3 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. až 2. čtvrtletí 2017 podle krajů

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
tel.: 542 528 105