Cestovní ruch v roce 2019

 

Ve 4. čtvrtletí 2019 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Jihomoravském kraji celkem 432,3 tisíc hostů, strávili zde 761,3 tisíc nocí. Zahraniční klientela se na počtu hostů i strávených nocí podílela přibližně 35 %.

V roce 2019 se v kraji ubytovalo celkem 2 136,2 tisíc návštěvníků, což je mezi kraj druhý nejvyšší počet. V počtu přenocování (4 225,1 tisíc) je Jihomoravský kraj až na pomyslném pátém místě mezi kraji.

Ve 4. čtvrtletí 2019 využilo služeb ubytovacích zařízení (HUZ) v Jihomoravském kraji 432,3 tisíc hostů (meziroční zvýšení o 6,5 %) a strávilo zde celkem 761,3 tisíc nocí (nárůst o 8,8 %). Návštěvnost kraje meziročně již sedmým rokem stále roste (počítáno od roku 2012, od kterého jsou k dispozici srovnatelné údaje).

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2019 Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2019

V Jihomoravském kraji se oproti 4. čtvrtletí 2018 ubytovalo o 26,3 tisíc osob více. Na tomto nárůstu se větší měrou podílí zahraniční hosté, kterých přijelo o 14,8 tisíc více, počet domácích hostů vzrostl o 11,4 tisíc. V relativním vyjádření byl nárůst zahraniční klientely více jak 10%, domácí klientely činil 4,3 %.

I když stále jsou nejpočetnější skupinou návštěvníků Jihomoravského kraje Evropané (125,8 tisíc osob), jejich počet se meziročně zvýšil pouze o necelých 9 %, o téměř desetinu se zvýšil počet osob z Ameriky. Zvyšující se zájem o jižní Moravu se projevil u návštěvníků z Asie, kterých přicestovalo o pětinu více než roce přechozím (23,8 tisíc ve 4. čtvrtletí 2019 vs. 19,6 tisíc ve 4. čtvrtletí 2018). Jejich podíl na objemu zahraniční klientely se meziročně zvýšil o 1,2 p.b. na 15,3 %.

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí 2019 podle zemíGraf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí 2019 podle zemí

Podle národností jsou tradičně nejpočetnější Slováci, Poláci, a Němci, kteří zde také stráví nejvíce nocí, i když v pořadí počtu přenocování předstihují Němci návštěvníky z Polska. Podíl hostů z těchto tří zemí na celkovém počtu hostů z ciziny je více než třetinový. Nejdelší dobu zde stráví návštěvníci ze vzdálených zemí, např. z Jihoafrické republiky (4,2 přenocování) nebo Spojených arabských emirátů (2,9 přenocování). Naši sousedé na jižní Moravě přenocují při jedné návštěvě ve většině případů jednou nebo dvakrát.

Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí 2019Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí 2019

Počet nocí, na které se hosté v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje ubytovali, se meziročně zvýšil o 61,8 tisíc nocí (o 8,8 %). Výraznější zvýšení se projevilo u rezidentů (domácích hostů), kteří zde strávili o 41,7 tisíc nocí více než ve stejném období předchozího roku. Nárůst počtu přenocování hostů ze zahraničí byl oproti domácí klientele poloviční (20,1 tisíc nocí).

Nejvýrazněji vzrostl počet přenocování Ukrajinců (+ 9,1 tisíc) a (Poláků 5,4 tisíc), naopak o 1,7 tisíc se snížil počet přenocování hostů z Mexika, přičemž se u nich i výrazně meziročně snížil průměrný počet přenocování (z 9,1 nocí v roce 2018 na 2,0 nocí v roce 2019). Evropané strávili na jižní Moravě o 10,2 tisíc nocí více než v loňském stejném období, Asiaté o 4 tisíce, u hostů z ostatních kontinentů byl zaznamenán nárůst pouze v řádu stovek nocí.

Graf 3 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 4. čtvrtletí 2019Graf 3 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 4. čtvrtletí 2019

Meziročně vyšší návštěvnost zaznamenalo 13 ze 14 krajů České republiky. Nejvýrazněji se zvýšil počet návštěvníků Karlovarského kraje (+33,3 tisíc osob), Prahy (+28,3 tisíc osob) a Jihomoravského kraje (+26,3 tisíc osob). K meziročnímu snížení návštěvnosti došlo pouze v Pardubickém kraji (- 697 osob).

Nejvíce hostů se již tradičně ubytovalo v hlavním městě Praze (necelých 2,1 milionů), z nich bylo 83,1 % ze zahraničí. Převaha hostů z ciziny je dlouhodobě také v Karlovarském kraji (65,9 %), ostatní regiony jsou vyhledávány spíše tuzemskou klientelou. V Kraji Vysočina, Pardubickém a Zlínském přesahuje její podíl 80 procent. 

Jihomoravský kraj se na návštěvnosti ČR podle počtu hostů podílel 9,3 % a zaujal tak druhou pozici po Praze s podílem na ČR 44,5 %. V mezikrajském srovnání podílu počtu přenocování se jižní Morava umístila na 3. místě (nejvíce přenocování opět vykazuje Praha, za ní se umístil Karlovarský kraj). V Karlovarském kraji je nejvyšší průměrný počet přenocování, a to 4,3 nocí u domácích hostů a 4,9 u hostů ze zahraničí. S nejkratší průměrnou dobou pobytu (1,8 přenocování) je již dlouhodobě na posledním místě Jihomoravský kraj.

Graf 4  Návštěvnost HUZ ve 4. čtvrtletí 2019 podle krajůGraf 4  Návštěvnost HUZ ve 4. čtvrtletí 2019 podle krajů

V roce 2019 navštívilo Jihomoravský kraj 2 136,2 tisíc osob, meziročně jejich počet vzrostl o 4,7 % (95,6 tisíc osob). Domácí klientela dvojnásobně převyšovala počet návštěvníků ze zahraničí. Z cizinců početně převládali Slováci (127,8 tisíc), Poláci (121,5 tisíc) a Němci (68,5 tisíc).

Oproti stejnému období minulého roku se nejvíce zvýšil počet návštěvníků z Polska (+16,5 tisíc osob) a Ukrajiny (+13,2 osob). Hosté strávili na jižní Moravě 4 225,1 tisíc nocí, což je o 3,4 % více v porovnání s předchozím rokem. Zahraniční hosté (nerezidenti) se na celkovém počtu přenocování podílí necelou jednou třetinou a jejich průměrná doba pobytu (1,7 přenocování) je kratší než u domácích hostů (2,1 nocí).

Tab. 2 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje v roce 2019Tab. 2 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje v roce 2019

Graf 5 Návštěvnost HUZ v roce 2019 podle krajůGraf 5 Návštěvnost HUZ v roce 2019 podle krajů

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: iveta.konecna@czso.cz
Tel.: 542 528 105