Cestovní ruch v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2023 a v 1. až. 3. čtvrtletí 2023

 

Ve 3. čtvrtletí 2023 se v hromadných ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje ubytovalo 870,8 tis. hostů a strávili zde 1,9 mil. nocí. Meziroční nárůst návštěvnosti byl uskutečněn díky přírůstku zahraniční klientely.  V 1. až 3. čtvrtletí 2023 dosáhla návštěvnost 1,8 mil. hostů, což je meziročně o desetinu více. Hosté strávili v kraji průměrně 2,0 noci a uskutečnili tak 3,6 mil. přenocování.

Ve 3. čtvrtletí 2023 využilo služeb hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Jihomoravském kraji 870,8 tis. hostů. Oproti loňskému 3. čtvrtletí se počet příjezdů zvýšil o 20,3 tis., to je o 2,4 %.  V Jihomoravském kraji bylo ubytováno 613,9 tis. domácích hostů (rezidentů) a 256,8 tis. hostů ze zahraničí (nerezidentů). Necelou třetinu celkové návštěvnosti tak tvořila zahraniční klientela. Zatímco počet ubytovaných rezidentů v porovnání se 3. čtvrtletím 2022 poklesl (meziroční pokles o 3,4 %), cizinců přicestovalo o 19,4 % více. Nárůst návštěvnosti v Jihomoravském kraji tak byl zásluhou vyššího počtu příjezdů pouze zahraničních hostů.

Graf 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí
Graf 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí

Počet nocí, které hosté (celkem) strávili v HUZ Jihomoravského kraje, v červenci až září 2023 dosáhl 1,9 mil. a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se téměř nezměnil (resp. klesl o 0,2 %). Mezi tuzemskými návštěvníky byl počet strávených nocí meziročně nižší o 4,8 %, mezi hosty z ciziny se zvýšil o 20,3 %. Průměrný počet přenocování celkově činil 2,2 noci (u rezidentů 2,5 noci, cizinci strávili v HUZ průměrně 1,7 noci).

Mezi zahraniční klientelou bylo nejvíce hostů ve 3. čtvrtletí 2023 z Polska (53,4 tis.). V žebříčku dále následovali občané ze Slovenska (49,3 tis.), Německa (25,6 tis.), Litvy (16,9 tis.) a  Rakouska (13,8 tis.).

Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2023 podle zemí
Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2023 podle zemí

mezikrajském srovnání 3. čtvrtletí 2023 Jihomoravský kraj vykázal druhý nejvyšší počet ubytovaných hostůtřetí nejvyšší počet přenocování, prvenství drží hl. m. Praha. Avšak průměrný počet nocí, které hosté strávili v HUZ, byl v Jihomoravském kraji nejnižší. Nejvyšší průměrný počet přenocování vykázal Karlovarský kraj. Ve srovnání se 3. čtvrtletím loňského roku vzrostla návštěvnost ve všech krajích, přičemž na nárůstu se podíleli především nerezidenti.

Graf 2  Návštěvnost HUZ ve 3. čtvrtletí 2023 podle krajů
Graf 2  Návštěvnost HUZ ve 3. čtvrtletí 2023 podle krajů

V letošním 1. až 3. čtvrtletí dosáhl počet hostů, kteří využili služeb HUZ Jihomoravského kraje, 1,8 mil. Oproti prvním devíti měsícům roku 2022 je to o desetinu více. Mezi hosty bylo 0,6 mil. návštěvníků z ciziny, tj. necelá třetina z celku, a 1,2 mil. hostů z ČR. Zatímco počet ubytovaných rezidentů meziročně vzrostl jen o 1,4 %, počet nerezidentů se zvýšil o 36,1 %).

Tab. 2 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2023 podle zemí
Tab. 2 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2023 podle zemí

V 1. až 3. čtvrtletí 2023 hosté v HUZ v Jihomoravském kraji strávili 3,6 mil. nocí, meziročně je to o 6,3 % více. Průměrná doba přenocování hostů (celkem) představovala 2,0 noci, u domácích návštěvníků činila 2,2 noci a u zahraničních 1,7 noci.

Na složení zahraničních hostů se jako obvykle nejvíce podíleli hosté ze sousedních zemí. Ubytování v HUZ Jihomoravského kraje využilo nejvíc osob ze Slovenska (113,1 tis.), dále z Polska (99,2 tis.), Německa (51,2 tis.) a Rakouska (34,8 tis.). Páté místo v žebříčku obsadili hosté z Litvy (32,9 tis.).

mezikrajském srovnání byl počet hostů v lednu až září 2023 na jižní Moravě druhý nejvyšší, počet jejich přenocování obsadil páté místo žebříčku, ale průměrný počet strávených nocí byl, tak jako u samotného 3. čtvrtletí, nejnižší. Oproti stejnému období roku 2022 návštěvnost vzrostla ve všech krajích, nejvíce v Praze.

Graf 3  Návštěvnost HUZ v 1. až 3. čtvrtletí 2023 podle krajů
Graf 3  Návštěvnost HUZ v 1. až 3. čtvrtletí 2023 podle krajů

Kontakt:
Mgr. Tomáš Svozil
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: tomas.svozil@czso.cz
tel.: 542 528 172