Cestovní ruch v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2022 a v 1. až. 3. čtvrtletí 2022

 

Ve 3. čtvrtletí 2022 se v hromadných ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje ubytovalo 843,9 tis. hostů, tři čtvrtiny tvořili hosté z ČR. Návštěvníci strávili na jižní Moravě průměrně 2,3 noci. Meziročně vzrostla návštěvnost hostů ze zahraničí, ale u domácích poklesla. V 1. až 3. čtvrtletí 2022 využilo ubytování v Jihomoravském kraji 1,6 mil. hostů, kteří uskutečnili 3,4 mil. přenocování.

Ve 3. čtvrtletí 2022 využilo služeb hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Jihomoravském kraji 843,9 tis. hostů. Nejvíce se cestovalo v prvním prázdninovém měsíci, v červenci, kdy bylo v kraji ubytováno 320,8 tis. návštěvníků. V srpnu jejich počet dosáhl 304,0 tis. a v září 219,1 tis. Oproti loňskému 3. čtvrtletí počet hostů vzrostl o 25,1 tis., tj. o 3,1 %. Návštěvnost byla také vyšší než v „předcovidových“ letech. 

V HUZ Jihomoravského kraje bylo ubytováno 633,6 tis. domácích hostů (rezidentů) a 210,3 tis. hostů ze zahraničí (nerezidentů). Čtvrtinu celkové návštěvnosti tak tvořili zahraniční hosté. Zatímco počet ubytovaných cizinců v porovnání s 3. čtvrtletím 2021 vzrostl (přes dvě třetiny), domácích návštěvníků naopak ubylo (o 8,6 %).

Graf 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí
Graf 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí

Počet strávených nocí hostů (celkem) v HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2022 dosáhl 1,9 mil. a meziročně poklesl o 3,0 %. Mezi domácími návštěvníky byl počet strávených nocí v porovnání s loňským obdobím o desetinu nižší, mezi hosty z ciziny však vzrostl téměř o polovinu. Průměrný počet přenocování se snížil jak u celkového počtu návštěvníku, tak u rezidentů i nerezidentů. Hosté z ČR strávili v HUZ průměrně 2,5 noci a cizinci 1,7 noci.

Mezi zahraniční klientelou bylo nejvíce hostů z Polska (45,4 tis.) a Slovenska (45,0 tis.). V žebříčku dále následovali občané z Německa (19,9 tis.), Litvy (16,8 tis.) a Rakouska (10,9 tis.).

Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí a v 1. až 3. čtvrtletí 2022 podle zemí
Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí a v 1. až 3. čtvrtletí 2022 podle zemí

mezikrajském srovnání 3. čtvrtletí 2022 Jihomoravský kraj vykázal druhý nejvyšší počet ubytovaných hostůtřetí nejvyšší počet přenocování, prvenství drží hl. m. Praha. Avšak průměrný počet nocí, které hosté strávili v HUZ, byl v Jihomoravském kraji spolu s Prahou nejnižší. Nejvyšší průměrný počet přenocování vykázal Karlovarský kraj. Nejvíce domácích hostů navštívilo Jihomoravský kraj a do hl. m. Prahy přicestoval nejvyšší počet hostů ze zahraničí. Ve srovnání s 3. čtvrtletím loňského roku došlo k úbytku domácích hostů ve všech krajích.

Graf 2  Návštěvnost HUZ ve 3. čtvrtletí 2022 podle krajů
Graf 2  Návštěvnost HUZ ve 3. čtvrtletí 2022 podle krajů

V letošních prvních devíti měsících dosáhl počet hostů, kteří využili služeb HUZ Jihomoravského kraje, téměř 1,6 mil. Stav 1. až 3. čtvrtletí 2021 byl tak překonán o více než polovinu. Mezi hosty bylo 401,4 tis. návštěvníků z ciziny, tj. 25,4 % z celku, a 1,2 mil. hostů z ČR. Meziročně vzrostl počet ubytovaných rezidentů o více než třetinu, počet nerezidentů 2,5násobně.

V 1. až 3. čtvrtletí 2022 hosté v HUZ v Jihomoravském kraji strávili 3,4 mil. nocí. Průměrná doba přenocování hostů (celkem) představovala 2,1 noci, u domácích návštěvníků 2,3 noci a u zahraničních 1,7 noci. Meziročně tak došlo k poklesu.

Na složení zahraničních hostů se jako obvykle nejvíce podíleli hosté sousedních zemí. Ubytování v HUZ Jihomoravského kraje využilo nejvíc osob ze Slovenska (93,7 tis.), dále z Polska (75,3 tis.), Německa (39,0 tis.) a Rakouska (26,4 tis.). Páté místo v žebříčku obsadili hosté z Litvy (25,2 tis.).

mezikrajském srovnání byl počet hostů v lednu až září 2022 na jižní Moravě druhý nejvyšší, počet jejich přenocování obsadil čtvrté místo žebříčku, ale průměrný počet strávených nocí byl, tak jako u samotného 3. čtvrtletí, nejnižší. Oproti loňskému 1. až 3. čtvrtletí návštěvnost vzrostla ve všech krajích, nejvíce v hl. m. Praze, kde se ubytoval nejvyšší počet hostů (4,2 mil.). Nejméně navštěvovaný byl kraj Pardubický (416,6 tis. návštěvníků).

 

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
Tel.: 542 528 139
E-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz