Cestovní ruch v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2021

 

Ve 3. čtvrtletí 2021 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji meziročně zvýšil o 67,1 tisíc na 816,8 tisíc, 84,6 % návštěvníků tvořili rezidenti. Za prvních devět měsíců roku 2021 se v Jihomoravském kraji ubytovalo přes 1 milion hostů, což je oproti loňskému 1. až 3. čtvrtletí o 64,6 tisíc hostů méně.

Ve 3. čtvrtletí 2021 využilo služeb hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Jihomoravském kraji 816,8 tisíc hostů. Oproti loňskému 3. čtvrtletí se v HUZ Jihomoravského kraje ubytovalo o 67,1 tisíc osob více, což představuje téměř desetinový nárůst. Návštěvnost v červenci až září byla letos podobná jako v roce 2019, tedy před koronavirovou pandemií, kdy ještě nedocházelo k omezování ubytovacích služeb. Oproti 3. čtvrtletí předchozích let byla návštěvnost dokonce vyšší.

Domácích hostů (rezidentů) se v HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2021 ubytovalo 691,3 tisíc, meziročně je to o 41,1 tisíc více, tj. o 6,3 %. Zahraničních hostů (nerezidentů) bylo ubytovaných 125,5 tisíc a zaujímali 15,4 % celkového počtu návštěvníků. Oproti stejnému období loni, kdy se jich ubytovalo nejméně, vzrostl jejich počet o čtvrtinu. Avšak v porovnání s předchozími roky (2012 až 2019) byl počet ubytovaných nerezidentů nižší, zatímco návštěvnost HUZ domácími hosty v červenci až září byla v roce 2021 dosud nejvyšší.

Graf 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí
Graf 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí

Počet strávených nocí hostů (celkem) v HUZ Jihomoravského kraje v letošním 3. čtvrtletí překročil 2 miliony, meziroční nárůst představoval 7,4 % (137,9 tisíc nocí). Průměrný počet přenocování zůstal na hodnotě loňského 3. čtvrtletí, a to 2,5 noci. Rezidenti strávili v hromadných ubytovacích zařízeních průměrně 2,6 noci, což je také stejně jako před rokem. Cizinci zde přenocovali po dobu 1,9 noci, meziročně je to o 0,1 méně.

Mezi zahraniční klientelou bylo nejvíce hostů z Polska (30,4 tisíc). V porovnání s 3. čtvrtletím 2020 je to o pětinu více. V žebříčku dále následovali občané z ostatních sousedních zemí – tedy Slovenska, Německa a Rakouska. Pátý nejvyšší počet ubytovaných nerezidentů představovali hosté z Litvy, oproti stejnému období minulého roku jejich počet přesahoval 7násobek.

Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí a v 1. až 3. čtvrtletí 2021 podle zemí
Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí a v 1. až 3. čtvrtletí 2021 podle zemí

mezikrajském srovnání 3. čtvrtletí 2021 Jihomoravský kraj vykázal třetí nejvyšší počet ubytovaných hostů i počet přenocování, nejvíce byly ubytovací služby využity v hl. m. Praze a Jihočeském kraji. Nárůst návštěvnosti mezi 3. čtvrtletím letošního a minulého roku se v krajích pohyboval od 1,7 % v Libereckém kraji po 41,7 % v Praze. Průměrná doba přenocování v HUZ Jihomoravského kraje byla v mezikrajském porovnání druhá nejnižší.

Graf 2  Návštěvnost HUZ ve 3. čtvrtletí 2021 podle krajů
Graf 2  Návštěvnost HUZ ve 3. čtvrtletí 2021 podle krajů
Za 1. až 3. čtvrtletí 2021 dosáhl počet hostů, kteří využili služeb HUZ Jihomoravského kraje, 1,0 milionu. Je to o 64,6 tisíc osob méně než v 1. až 3. čtvrtletí loňského roku, tedy o 5,9 %. 877,3 tisíc hostů bylo z ČR, z ciziny se v Jihomoravském kraji ubytovalo 157,8 tisíc návštěvníků. Meziročně ubylo 3,1 % (28,1 tisíc) rezidentů, avšak propad návštěvnosti zahraničních hostů představoval téměř pětinu (36,6 tisíc).

V prvních 9 letošních měsících strávili hosté v HUZ v Jihomoravském kraje 2,5 milionu nocí, což je pouze o 38,9 tisíc nocí méně než ve stejném období loni. Průměrná doba přenocování u domácích hostů činila 2,5 noci, u zahraničních 2,0 noci. To je meziročně o 0,1, resp. 0,2 noci více.

Složení zahraničních hostů v 1. a 3. čtvrtletí 2021 ovlivnila návštěvnost v samostatném 3. čtvrtletí, největší skupinu zaujímali také hosté sousedních zemí - z Polska (35,6 tisíc), Slovenska (34,5 tisíc), Německa (17,6 tisíc) a Rakouska (8,8 tisíc). Hosté z Litvy představovali taktéž pátou nejvyšší návštěvnost.

V rámci krajů došlo v 1. až 3. čtvrtletí 2021 k meziročnímu úbytku návštěvnosti, pohyboval se od 3,6 % ve Středočeském kraji po 31,4 % v Praze. Propad návštěvnosti v Jihomoravském kraji byl třetí nejnižší. Počet ubytovaných rezidentů od počátku letošního roku do konce září nejvíce poklesl v Olomouckém kraji, ve dvou krajích (Karlovarský a hl. m. Praha) naopak mírně vzrostl. U zahraničních hostů byl největší pokles návštěvnosti zaznamenán v Královéhradeckém kraji. Počet přenocování domácích a zahraničních hostů se ve většině krajů také meziročně snížil.

Graf 3  Meziroční index návštěvnosti HUZ v 1. až 3. čtvrtletí 2021 podle krajů
Graf 3  Meziroční index návštěvnosti HUZ v 1. až 3. čtvrtletí 2021 podle krajů

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz
tel.: 542 528 139