Cestovní ruch v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2020

 

Ve třetím čtvrtletí 2020 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji meziročně snížil o 9,3 %, počet přenocování ale o 1,1 % vzrostl. Výpadky v návštěvnosti zejména ve druhém čtvrtletí způsobily výrazný propad ukazatelů za 9 měsíců letošního roku – počet hostů meziročně poklesl o 36,2 %, počet přenocování byl nižší o 26,2 %.

Ve 3. čtvrtletí 2020 využilo služeb hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Jihomoravském kraji více než 742 tisíc hostů, z tohoto počtu bylo 97,0 tisíc hostů ze zahraničí (13,1 % z celku). Proti stejnému období minulého roku se celkový počet hostů snížil o 75,9 tisíc, tj. o 9,3 %. Počet zahraničních hostů (nerezidenti) poklesl o 173,6 tisíc, tj. o 64,2 %. Hostů HUZ z jiných krajů ČR (rezidenti) ale přibylo, počet 645,3 tisíc hostů byl o 97,7 tisíc vyšší (o 17,8 %).

Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského krajeTab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje

Hosté v HUZ v kraji ve 3. čtvrtletí strávili 1,9 mil. nocí. Oproti stejnému období roku 2019 došlo k mírnému nárůstu přenocování, a to zásluhou nárůstu přenocování domácích hostů. Domácí hosté v HUZ v kraji strávily téměř o čtvrtinu nocí více (zvýšení o 314,5 tisíc nocí, tj. o 23,1 %), skutečnost u zahraničních hostů dosáhla jen dvou pětin loňské výše (pokles o 294,9 tisíc nocí, tj. o 60,4 %). Meziročně se mírně zvýšil průměrný počet přenocování domácích i zahraničních hostů, strávili zde v průměru 2,6 resp. 2,0 nocí.

Mezi zahraniční klientelou bylo ve 3. čtvrtletí nejvíce hostů ze Slovenska (25,3 tisíc), Polska (24,5 tisíc) a Německa (14,1 tisíc). Strávili zde i nejvíce nocí. Nejvyšší průměrný počet přenocování ale byl zaznamenán u hostů ze vzdálenějších destinací – např. hosté ze Saudské Arábie v HUZ v kraji strávili v průměru 23 nocí.

Tab. 2 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2020Tab. 2 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje ve 3. čtvrtletí 2020

Meziroční nárůst návštěvnosti ve 3. čtvrtletí se projevil pouze v 6 krajích – Plzeňský, Karlovarský, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Kraj Vysočina. Nárůst návštěvnost HUZ se pohyboval v rozmezí 0,8 až 16,7 %. V Praze byl zaznamenán nejvyšší propad návštěvnosti, a to na 32,5 % skutečnosti loňského 3. čtvrtletí. Počet přenocování v HUZ ve 3. čtvrtletí ve větší části krajů vzrostl, výjimkou bylo 6 krajů – Praha, Karlovarský, Ústecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Graf 1  Návštěvnost HUZ ve 3. čtvrtletí 2020 podle krajůGraf 1  Návštěvnost HUZ ve 3. čtvrtletí 2020 podle krajů

Zákaz cestování, uzavření hranic a samotných ubytovacích zařízení ve 2. čtvrtletí i nepříliš příznivá situace ve 3. čtvrtletí se promítla do výsledků návštěvnosti HUZ v kraji za 9 měsíců letošního roku. 1. až 3. čtvrtletí 2020 navštívilo Jihomoravský kraj 1,09 mil. osob, meziročně jejich počet poklesl o 36,2 % (o 617,0 tisíc osob). Počet zahraničních hostů poklesl o 68,3 % a počet domácích hostů poklesl o 18,7 %. Podobně se vyvíjel i počet přenocování, hosté za tři čtvrtletí strávili v HUZ v kraji celkem 2,56 mil. nocí, což bylo o 26,2 % méně (o 907,2 tisíc). Počet přenocování zahraničních hostů poklesl o 65,7 %, počet přenocování domácích se snížil „jen“ o 9,0 %.

Graf 2 Hosté v HUZ v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Hosté v HUZ v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Z grafického znázornění relativního srovnání návštěvnosti a přenocování za tři čtvrtletí letošního a minulého roku podle krajů vyplývá, že nárůst byl zaznamenán pouze v jednom případě, a to v Karlovarském kraji u počtu hostů z ostatních krajů ČR (zvýšení o 6,7 %).

Graf 3  Meziroční index návštěvnosti HUZ v 1. až 3. čtvrtletí 2020 podle krajůGraf 3  Meziroční index návštěvnosti HUZ v 1. až 3. čtvrtletí 2020 podle krajů

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172