Cestovní ruch v Jihomoravském kraji v roce 2017

 

Již pátým rokem vzrůstá návštěvnost jižní Moravy. V roce 2017 využilo služeb ubytovacích zařízení téměř 1,9 milionů osob, což řadí Jihomoravský kraj na druhé místo v mezikrajském porovnání. K meziročnímu nárůstu došlo také v porovnání 4. čtvrtletí, kdy se počet hostů zvýšil o více než 50 tisíc osob. V délce přenocování klientů je však Jihomoravský kraj stále na posledním místě s nejnižší hodnotou – necelé 2 noci na jednoho hosta.

Ve 4. čtvrtletí roku 2017 byla návštěvnosti Jihomoravského kraje nejvyšší za posledních 6 let. V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) na jižní Moravě se ubytovalo 373,6 tisíc hostů, což bylo 8,8 % všech hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních České republiky. Počet ubytovaných v Jihomoravském kraji tak byl mezi kraji druhý nejvyšší. Prvenství si drží Hlavní město Praha s téměř polovičním podílem na republikovém celku.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2017 podle krajůTab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2017 podle krajů

Počet ubytovaných hostů se ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2016 zvýšil ve všech krajích, nejvíce v Praze, kam zavítalo o 130,1 tisíc návštěvníků více než v roce předešlém. V Jihomoravském kraji se počet hostů zvýšil o 50,7 tisíc, tj. o 15,7 %, což je druhý nejvyšší meziroční nárůst ve srovnání všech krajů. Z celkového počtu hostů v Jihomoravském kraji bylo 126,3 tisíc návštěvníků z ciziny (nerezidenti) a 247,4 tisíc tuzemských hostů (rezidenti). Tuzemští návštěvníci tak v Jihomoravském kraji tvořili tři čtvrtiny celkového počtu hostů. Jen v Hlavním městě Praze a Karlovarském kraji převažoval vyšší podíl zahraničních návštěvníků (84,0 %, resp. 67,8 %).

V porovnání se stejným čtvrtletím minulého roku se v kraji výrazněji zvýšil počet domácích hostů, a to 36,2 tisíce osob (tj. 17,2 %). Počet hostů ze zahraniční vzrostl o 12,9 % (14,5 tisíce osob). Nejvíce vzrostla návštěvnost nerezidentů v Jihočeském kraji (nárůst o 18,1 %), i když v absolutním vyjádření byl nejvyšší rozdíl (pomineme-li hlavní město) v Karlovarském kraji (o 15,5 tisíce osob). Počet tuzemských i zahraničních hostů meziročně vzrostl ve všech krajích kromě počtu domácích hostů v Karlovarském kraji (úbytek 3,2 tisíce osob).

Nejvíce zahraničních hostů přijelo ve 4. čtvrtletí roku 2017 do Jihomoravského kraje ze Slovenska (26,5 tisíc), Německa (14,6 tisíc) a Polska (11,8 tisíc). Oproti předcházejícímu čtvrtletí se pořadí zemí změnilo – tabulku vedli Poláci, Němci byli na třetím místě. Ale v počtu přenocování je pořadí zemí stejné – Slovensko (43,6 tisíc přenocování), Německo (30,1 tisíc) a Polsko (18,0 tisíc). Nejdéle na jižní Moravě pobývali Mexičané. Těch se ubytovalo 298 a strávili zde 2 060 nocí.

Tab. 2 Počet přenocování v HUZ v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí 2017Tab. 2 Počet přenocování v HUZ v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí 2017

Počet přenocování v HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí 2017 dosáhl 642,1 tisíc, meziročně se zvýšil o 13,9 %. Nárůst počtu přenocování cizinců byl zaznamenán ve všech krajích, meziroční pokles domácí klientely se nejvýrazněji, a to o více než desetinu, projevil v Karlovarském kraji, k mírnému úbytku došlo také ve Zlínském kraji a v Kraji Vysočina. Průměrný počet přenocování na jednoho hosta staví ve 4. čtvrtletí na první místo v ČR kraj Karlovarský (4,7), naopak Jihomoravský kraj s hodnotou 1,7 žebříček mezikrajského porovnání uzavírá.

Graf 1 Počet hostů a počet přenocování v HUZ ve 4. čtvrtletí 2017 podle krajůGraf 1 Počet hostů a počet přenocování v HUZ ve 4. čtvrtletí 2017 podle krajů

Graf 2 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017Graf 2 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017

Graf 3 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí 2017Graf 3 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí 2017

 

V roce 2017 se v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji ubytovalo téměř 1,9 milionů hostů, což je nejvíce za posledních šest let, kdy jsou k dispozici srovnatelné údaje. Nejvíce hostů přijíždí na jih Moravy tradičně o prázdninách (červenec, srpen). V jednotlivých měsících roku 2017 byl zaznamenán vždy nárůst oproti stejným měsícům roku 2016, nejvýrazněji v květnu a červnu, kdy přijelo vždy o více jak 30 tisíc osob více.

Hosté strávili na jižní Moravě v ubytovacích zařízeních téměř 3,8 milionu nocí a stejně jako v počtu hostů, tak i v počtu přenocování velkou měrou převažují návštěvníci z tuzemska. Domácí návštěvníci však zůstávají o něco déle, průměrný počet jejich přenocování je 2,1, průměrný počet přenocování zahraničních hostů je 1,8.

Stejně jako ve 4. čtvrtletí, tak i za celý rok byly mezi turisty z ciziny nejpočetněji zastoupeni Slováci (111 845 osob), Poláci (100 848 osob) a Němci (62 893 osob).

Graf 4 Počet hostů v HUZ v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 4 Počet hostů v HUZ v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Graf 5 Počet hostů a přenocování hostů v 1. až 4. čtvrtletí 2017 podle krajůGraf 5 Počet hostů a přenocování hostů v 1. až 4. čtvrtletí 2017 podle krajů

Tab. 3 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. až 4. čtvrtletí 2017 podle krajůTab. 3 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. až 4. čtvrtletí 2017 podle krajů

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
tel.: 542 528 105