Cestovní ruch v Jihomoravském kraji v roce 2016

 

Již čtvrtým rokem vzrůstá návštěvnost jižní Moravy. V roce 2016 využilo služeb ubytovacích zařízení přes 1,6 milionů osob, což řadí Jihomoravský kraj na druhé místo v mezikrajském porovnání. K meziročnímu nárůstu došlo také v porovnání 4. čtvrtletí, kdy se počet zahraničních hostů zvýšil o více než pětinu, což představuje třetí největší nárůst mezi kraji. V délce přenocování klientů je však Jihomoravský kraj stále na posledním místě s nejnižší hodnotou – necelé 2 noci na jednoho hosta.

Ve 4. čtvrtletí roku 2016 se v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v Jihomoravském kraji ubytovalo 323,1 tisíc hostů, což bylo 8,2 % všech hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních České republiky. Počet ubytovaných v Jihomoravském kraji tak byl mezi kraji druhý nejvyšší. Prvenství si drží Hlavní město Praha s téměř polovičním podílem na republikovém celku.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2016 podle krajůTab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2016 podle krajů

Počet ubytovaných hostů se ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2015 zvýšil ve všech krajích, nejvíce v Praze, kam zavítalo o 140,2 tisíc návštěvníků více než v roce předešlém. V Jihomoravském kraji se počet hostů zvýšil o 25,3 tisíc, tj. o 8,5 %. Z celkového počtu hostů v Jihomoravském kraji bylo 112,2 tisíc návštěvníků z ciziny (nerezidenti) a 210,9 tisíc tuzemských hostů (rezidenti). Tuzemští návštěvníci tak v Jihomoravském kraji tvořili 65,3 % celkového počtu hostů. Jen v Hlavním městě Praze a Karlovarském kraji zaznamenali vyšší podíl zahraničních návštěvníků (83,9 %, resp. 64,5 %).

V porovnání se stejným čtvrtletím minulého roku se v kraji výrazněji zvýšil počet zahraničních hostů, a to o více než pětinu. Nejvíce návštěvnost nerezidentů vzrostla v Jihočeském kraji (nárůst o 28,0 %), i když v absolutním vyjádření byl nejvyšší rozdíl (pomineme-li hlavní město) v Karlovarském kraji (o 28 tisíc osob). Počet tuzemských i zahraničních hostů meziročně vzrostl ve všech krajích, nejmenší nárůst rezidentů měl Středočeský kraj (4,4 tisíce osob), nejmenší nárůst nerezidentů vykazuje Pardubický kraj (249 osob), 

Nejvíce zahraničních hostů přijelo ve 4. čtvrtletí letošního roku do Jihomoravského kraje ze Slovenska (21,9 tisíc), Německa (15,2 tisíc) a Polska (11,8 tisíc). Oproti předcházejícímu čtvrtletí se pořadí zemí změnilo – tabulku vedli Poláci, Němci byli na třetím místě. V počtu přenocování si i ve 4. čtvrtletí udrželi první pozici Slováci, druhé a třetí pořadí si vyměnili Němci a Poláci. V tabulce prvních deseti nejčastějších nerezidentů se koncem roku 2016 objevili hosté z Maďarska. Průměrný počet přenocování jednoho hosta se pohyboval v rozmezí 1 noci u hostů ze Saudské Arábie až po návštěvníky z Jihoafrické republiky (4,6 přenocování) a Nového Zélandu (3,1 přenocování).

Tab. 2 Počet přenocování v HUZ v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí 2016Tab. 2 Počet přenocování v HUZ v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí 2016

Počet přenocování v HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí 2016 dosáhl téměř 565 tisíc, meziročně se zvýšil o 9,2 %. Nárůst počtu přenocování byl zaznamenán ve všech krajích, a to jak tuzemských, tak zahraničních hostů. Výjimkou je Moravskoslezský kraj, ve kterém se počet přenocování nerezidentů velmi nepatrně snížil. Průměrný počet přenocování na jednoho hosta staví ve 4. čtvrtletí na první místo v ČR kraj Karlovarský (4,8), naopak Jihomoravský kraj s hodnotou 1,7 žebříček mezikrajského porovnání uzavírá.

Graf 1 Počet hostů a počet přenocování v HUZ ve 4. čtvrtletí 2016 podle krajůGraf 1 Počet hostů a počet přenocování v HUZ ve 4. čtvrtletí 2016 podle krajů

Graf 2 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů ve 4. čtvrtletí 2016

Graf 3 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje ve 4. čtvrtletí 2016

V roce 2016 se v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji ubytovalo přes 1,6 milionů hostů, což je nejvíce za posledních pět let, kdy jsou k dispozici srovnatelné údaje. Nejvíce hostů přijíždí na jih Moravy tradičně o prázdninách (červenec, srpen). Zhruba o 10 tisíc se také meziročně zvyšuje návštěvnost v prosinci, což je možné přisuzovat narůstajícímu zájmu nejen o nákupy, ale také o prožití předvánoční atmosféry v jihomoravských městech.

Hosté strávili na jižní Moravě v ubytovacích zařízeních téměř 3,3 milionu nocí a stejně jako v počtu hostů, tak i v počtu přenocování velkou měrou převažují návštěvníci z tuzemska. Domácí návštěvníci však zůstávají o něco déle, průměrný počet jejich přenocování je 2,1, průměrný počet přenocování zahraničních hostů je 1,8.

Graf 4 Počet hostů v HUZ v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Graf 4 Počet hostů v HUZ v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Graf 5 Počet hostů a přenocování hostů v 1. až 4. čtvrtletí 2016 podle krajůGraf 5 Počet hostů a přenocování hostů v 1. až 4. čtvrtletí 2016 podle krajů

Tab. 3 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. až 4. čtvrtletí 2016 podle krajůTab. 3 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. až 4. čtvrtletí 2016 podle krajů

Kontakt:Bc. Iveta KonečnáKrajská správa ČSÚ v Brněe-mail: iveta.konecna@czso.cztel.: 542 528 105