Cestovní ruch v Jihomoravském kraji v roce 2015

 

V ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji se v roce 2015 ubytovalo více než 1,5 milionu hostů. Bylo mezi nimi 493 tisíc návštěvníků z ciziny, nejvíce ze Slovenska, Polska a Německa. Ve srovnání s rokem 2014 návštěvníků přibylo a přespali zde více nocí, než v roce předchozím. V relativním vyjádření byl však nárůst návštěvnosti mezi kraji nejnižší. Podílí se na tom zejména návštěvnost hostů z ciziny, kterých na jih Moravy přijelo v loňském roce o 22 tisíc méně.

V průběhu roku 2015 se v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji ubytovalo 1 536 tisíc hostů, tedy 8,9 % všech hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních České republiky. Počet ubytovaných v Jihomoravském kraji tak byl mezi kraji druhý nejvyšší za Hlavním městem Prahou, kam mířilo 38,3 % z celkového počtu hostů v ČR.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 4. čtvrtletí 2015 podle krajůTab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 4. čtvrtletí 2015 podle krajů

Počet ubytovaných hostů se meziročně zvýšil ve všech krajích, v Jihomoravském kraji se zvýšil pouze o 36,2 tisíc (menší rozdíl vykázal už jen Kraj Vysočina – přírůstek 26,4 hostů), přičemž relativní nárůst počtu hostů na jižní Moravě o 2,4 % byl v mezikrajském porovnání nejnižší. Nejvíce se návštěvnost zvýšila v Praze – nárůst o 477,3 tisíce osob, relativně pak v Královéhradeckém kraji – zvýšení o 18,7 %.

Podíl na meziročním nízkém nárůstu návštěvnosti Jihomoravského kraje mají zahraniční hosté (nerezidenti). Oproti předchozímu roku jich využilo ubytovacích služeb o 22,3 tisíce méně, což představovalo propad o 4,3 %. Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina byly jedinými kraji, kde meziročně příliv zahraničních hostů poklesl.

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ v Jihomoravském krajiGraf 1 Hosté ubytovaní v HUZ v Jihomoravském kraji

Graf 2 Počet domácích a zahraničních hostů v HUZ v Jihomoravském krajiGraf 2 Počet domácích a zahraničních hostů v HUZ v Jihomoravském kraji

Ubytování na jihu Moravy využilo téměř 1 043,7 osob z tuzemska (rezidenti), což je v mezikrajském porovnání nejvyšší počet. Z dostupných dat lze zjistit, že největší zájem tuzemských hostů o Jihomoravský kraj je už čtyři roky ve stejných měsících, a to v červenci, v srpnu a v listopadu, kdy se podíl rezidentů (tuzemských hostů) pohybuje kolem 70 %.

Tab. 2 Počet hostů a přenocování v HUZ v Jihomoravském kraji podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2015Tab. 2 Počet hostů a přenocování v HUZ v Jihomoravském kraji podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2015

Nejvíce zahraničních hostů přijelo v loňském roce do Jihomoravského kraje ze Slovenska, a to 90,3 tisíce osob, což je o desetinu více než v roce 2014. Po několika letech tak „připravili o prvenství“ hosty z Polska, kterých v průběhu roku 2015 přijelo o 16,6 tisíce méně než v roce předcházejícím. Mezi deseti zeměmi, jejichž státní příslušníci míří na jih Moravy v nejvyšším počtu je již třetím rokem zařazena Jižní Korea, počet návštěvníků z této země se pohybuje okolo 15 tisíc ročně.

V roce 2015 nejdéle v Jihomoravském kraji nocovali hosté z Jihoafrické republiky (6,5 přenocování) a Mexika (6,4 přenocování), nejkratší dobu zde pobývali návštěvníci z Litvy (1,2 přenocování) a Estonska (1,3 přenocování).

Tab. 3 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 4. čtvrtletí 2015 podle krajůTab. 3 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 4. čtvrtletí 2015 podle krajů

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se proti předchozímu roku zvýšil ve všech krajích, v Jihomoravském kraji se zvýšil o 3,6 %. I tato hodnota je stejně jako u relativního nárůstu počtu hostů mezi kraji nejnižší. S počtem 3 080 759 přenocování se Jihomoravský kraj zařadil na páté místo.

Odlišně se však v krajích vyvíjely počty u přenocování cizinců a domácích hostů. Počet přenocování domácích hostů se zvýšil ve všech krajích a počet přenocování hostů z ciziny se ve čtyřech krajích snížil. Mezi ně se řadí i Jihomoravský kraj s meziročním rozdílem 32,8 tisíc přenocování. K největšímu snížení počtu přenocování došlo v Karlovarském kraji (-231,2 tisíc přenocování), úbytek zaznamenal také Zlínský kraj (-12,0 tisíc přenocování) a Kraj Vysočina (-8,5 tisíc přenocování).

Průměrný počet přenocování jednoho hosta staví na první místo v ČR Karlovarský kraj (5,4), naopak Jihomoravský kraj s hodnotou 2,0 žebříček mezikrajského porovnání uzavírá. Pouze v pěti krajích průměrný počet přenocování „nerezidentů“ překračuje délku ubytování hostů z tuzemska.

Graf 3 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v Jihomoravském krajiGraf 3 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v Jihomoravském kraji

Graf 4 Počet přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ v Jihomoravském krajiGraf 4 Počet přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ v Jihomoravském kraji

Další informace o cestovním ruchu v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2016 bude zveřejněna 11. 5. 2016.

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
tel.: 542 528 105