Cestovní ruch v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

V 1. čtvrtletí 2020 došlo k propadu obsazenosti hromadných ubytovacích zařízení. V Jihomoravském kraji se ubytovalo o 27,9 % hostů méně než ve stejném období loňského roku, počet přenocování se snížil o 22,4 %. Výraznější pokles byl v obou ukazatelích zaznamenán u zahraniční klientely.

V 1. čtvrtletí 2020 využilo služeb hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Jihomoravském kraji téměř 217 tisíc hostů a strávili zde přes 417 tisíc nocí. Zatímco v lednu 2020 byl oproti stejnému období loňského roku zaznamenán nárůst počtu návštěvníků, na rozdíl od hodnot za Českou republiku, už v únoru došlo k mírnému propadu, který se v březnu vlivem pandemie koronaviru prohloubil pouze na 28 % hodnoty března 2019.

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2020 Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2020

V Jihomoravském kraji se oproti 1. čtvrtletí 2019 ubytovalo o 83,8 tisíc osob méně. Na tomto poklesu se větší měrou podílí domácí klientela (- 48,2 tisíc osob, tj. pokles o 26,0 %), návštěvníků ze zahraničí bylo meziročně méně o 35,5 tisíc (pokles o 30,8 %).

Nejpočetnější skupinu návštěvníků Jihomoravského kraje stále tradičně tvoří Evropané (68 tisíc osob), i když se jejich počet meziročně snížil o více než čtvrtinu, přibližně stejný pokles se projevil u hostů z amerického kontinentu. Výraznější pokles, a to bezmála poloviční, byl zjištěn u hostů z Asie. O dvě třetiny ubylo návštěvníků z Jižní Korii (- 5,7 tisíc osob), skoro poloviční byl počet Číňanů (pokles z 4,5 tisíce osob v 1. čtvrtletí 2019 na 2,1 tisíce osob v 1. čtvrtletí 2020).

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2020 podle zemíGraf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2020 podle zemí

Podle národností jsou tradičně nejpočetnější Slováci, Poláci a Němci, kteří zde také stráví nejvíce nocí, i když v pořadí počtu přenocování předstihují Němci návštěvníky z Polska. Podíl hostů z těchto tří zemí na celkovém počtu hostů z ciziny byl dlouhodobě přibližně třetinový, v 1. čtvrtletí 2020 přesáhl 40 %.

Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2020Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2020

Počet nocí, na které se hosté v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje ubytovali, se meziročně snížil o 120,2 tisíc (o 22,4 %). O něco výraznější snížení se projevilo u rezidentů (tuzemských hostů), kteří zde strávili o 70,8 tisíc nocí méně než ve stejném období předchozího roku. Pokles počtu přenocování hostů ze zahraničí činil 49,4 tisíc. Nejvýrazněji se snížil počet přenocování Slováků (- 11,0 tisíc) a hostů z Jižní Korii (- 6,5 tisíc). Zvýšení, i když ne výrazné, bylo meziročně zaznamenáno pouze u hostů z Ruska, Izraele, Oceánie, Nového Zélandu a Malty.

Graf 3 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2020Graf 3 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2020

Nižší meziroční návštěvnost se projevila ve všech krajích republiky. Po Praze (- 416,6 tisíc osob) byl v Jihomoravském kraji druhý největší úbytek hostů hromadných ubytovacích zařízení (- 83,8 osob), v úbytku počtu přenocování (- 120,2 tisíc nocí) je jižní Morava po Praze, Královéhradeckém a Karlovarském kraji na pomyslném čtvrtém místě.

Graf 4  Návštěvnost HUZ v 1. čtvrtletí 2020 podle krajůGraf 4  Návštěvnost HUZ v 1. čtvrtletí 2020 podle krajů

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: iveta.konecna@czso.cz
Tel.: 542 528 105