Cestovní ruch v Jihomoravském kraji 1. čtvrtletí 2024

 

V 1. čtvrtletí 2024 se v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji ubytovalo 313,8 tis. hostů, téměř dvě třetiny z nich byli domácí hosté. Meziročně celkový počet hostů vzrostl o 24,8 tis., tedy o 8,6 %. Průměrný počet přenocování hostů činil 1,7 noci, což je nejnižší hodnota mezi ostatními kraji.

V 1. čtvrtletí 2024 využilo služeb hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Jihomoravském kraji 313,8 tis. hostů. Meziročně byl jejich počet o 8,6 % vyšší. Návštěvnost v letošních prvních třech měsících poprvé přesáhla hodnoty „předcovidového“ roku 2019, a to o 4,4 %.  

Domácích hostů (rezidentů) se v HUZ Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2024 ubytovalo 196,8 tis. To je meziročně o 5,9 % více. Hostů ze zahraničí (nerezidentů) bylo 117,0 tis., tvořili více než třetinu celkového počtu návštěvníků a jejich počet ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2023 vzrostl o 13,4 %.

Graf 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí
Graf 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí

Hosté (celkem) v HUZ Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2024 strávili 548,8 tis. nocí a oproti stejnému období předchozího roku to bylo o 9,1 % více. Průměrný počet přenocování se oproti loňskému 1. čtvrtletí nezměnil. Hosté (celkem) strávili v HUZ v průměru 1,7 noci. Domácí hosté v hromadných ubytovacích zařízeních strávili průměrně 1,8 noci a cizinci 1,6 noci.

Mezi zahraniční klientelou bylo nejvíce hostů ze Slovenska (25,4 tis.). V porovnání s lednem až březnem roku 2023 jejich počet vzrostl téměř o 3 tis. (o 12,5 %). V žebříčku návštěvnosti dále následovali občané z Polska (19,8 tis.), Německa (8,9 tis.) a Rakouska (8,6 tis.). Počet hostů z Ukrajiny (6,4 tis.) oproti 1. čtvrtletí roku 2023 klesl o 14,0 %.

Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2024
Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2024

mezikrajském srovnání 1. čtvrtletí 2024 Jihomoravský kraj vykázal třetí nejvyšší počet ubytovaných hostůsedmý nejvyšší počet přenocování. Avšak průměrný počet nocí, které hosté strávili v HUZ, byl v Jihomoravském kraji nejnižší. Ve všech krajích s výjimkou kraje Pardubického došlo k meziročnímu nárůstu počtu hostů. Celorepublikově se počet hostů meziročně zvýšil o desetinu. Počet přenocování meziročně poklesl v krajích Olomouckém, Ústeckém, Pardubickém, Plzeňském a Libereckém, v ostatních krajích byl zaznamenán nárůst. Nejvíce byly ubytovací služby využity v hl. m. Praze (1 570,2 tis. hostů a 3 490,0 tis. přenocování). Nejvyšší průměrný počet nocí strávených v HUZ vykázal Karlovarský kraj (3,7 noci).

Graf 2  Návštěvnost HUZ v 1. čtvrtletí 2024 podle krajů
Graf 2  Návštěvnost HUZ v 1. čtvrtletí 2024 podle krajů

Kontakt:
Bc. Kateřina Klesnilová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: katerina.klesnilova@czso.cz
tel.: 542 528 139