Cestovní ruch v 1. čtvrtletí 2019

 

V 1. čtvrtletí 2019 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Jihomoravském kraji celkem 303,5 tisíc hostů, strávili zde téměř 546 tisíc nocí. Zahraniční klientela se na počtu hostů i počtu přenocování podílela necelými 40 procenty.

Do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Jihomoravském kraji přijelo ve sledovaném období 303,5 tisíc hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 7,2 %. Tato hodnota je mezi kraji nejvyšší. Návštěvnost kraje meziročně již sedmým rokem stále roste (počítáno od roku 2012, od kterého jsou k dispozici srovnatelné údaje).

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2019Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2019

V Jihomoravském kraji se oproti 1. čtvrtletí 2018 ubytovalo o 20 tisíc osob více. Na tomto nárůstu se stejnou měrou (přibližně 10 tisíci osob) podílejí domácí i zahraniční hosté. Ale v relativním vyjádření byl nárůst domácí klientely (o 5,8 %) ve srovnání s příjezdy zahraničních hostů (o 9,6 %) nižší. I když stále jsou nejpočetnější skupinou turistů Evropané (93 tisíc osob), jejich počet se meziročně zvýšil pouze o 5,2 %. Naopak zvyšující se zájem o jižní Moravu se projevil u Asiatů, kterých přijelo o 37,1 % více než ve stejném období loňského roku, ale také u návštěvníků z Ameriky (+ 30,9 %).

Tab. 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2019Tab. 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2019

 

Počet nocí, na které se hosté v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje ubytovali, se meziročně zvýšil celkem o 5,5 % (+ 28,4 tisíc nocí), u domácí klientely o 6.2 % a u zahraniční o 4,2 %. Průměrný počet přenocování a průměrná doba pobytu zůstala na stejné úrovni (1,8 přenocování).

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2019 podle zemíGraf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2019 podle zemí

Tradičně nejpočetnější klientelou v Jihomoravském kraji jsou Slováci, Poláci a Němci, kteří zde také stráví nejvíce nocí. Návštěvníci z těchto zemí dlouhodobě tvoří více než třetinu zahraničních hostů. Nejdelší dobu zde stráví návštěvníci ze vzdálených zemí, např. z Jihoafrické republiky (6,8 přenocování) nebo Saudské Arábie (3,6 nocí). 

Tab. 2 Hosté v HUZ ve 1. čtvrtletí 2019 podle krajůTab. 2 Hosté v HUZ ve 1. čtvrtletí 2019 podle krajů

Meziročně vyšší návštěvnost zaznamenalo 11 krajů ze 14 krajů České republiky. Nejvýrazněji se zvýšil počet návštěvníků Jihomoravského kraje (o 20,4 tisíc osob, tj. o 7,2 %). Nejvíce hostů ubylo meziročně v Ústeckém kraji, také Praha měla nižší návštěvnost, která byla zapříčiněna nižším počtem návštěvníků ze zahraničí.

Nejvíce hostů se již tradičně ubytovalo v hlavním městě Praze (přes 1,5 milionů), z nich bylo 81,6 % ze zahraničí. Převaha hostů z ciziny je dlouhodobě také v Karlovarském kraji (63,1 %), ostatní regiony jsou vyhledávány spíše tuzemskou klientelou. V Pardubickém kraji dosahuje její podíl 87,0 %, v Kraji Vysočina téměř 85 %.

Tab. 3 Přenocování hostů v 1. čtvrtletí 2019 podle krajůTab. 3 Přenocování hostů v 1. čtvrtletí 2019 podle krajů

Jihomoravský kraj se na návštěvnosti ČR podle počtu hostů podílel 7,6 % a podle počtu přenocování 5,1 %. V mezikrajském srovnání obsadil počtem hostů pomyslnou třetí příčku, počtem přenocování je až na 7 místě. S nejnižším průměrným počtem přenocování (1,8 přenocování) je však již dlouhodobě na posledním místě.

Graf 3 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: iveta.konecna@czso.cz
Tel.: 542 528 105