Cestovní ruch v 1. čtvrtletí 2018

 

V hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji se za 3 měsíce roku 2018 ubytovalo přes 280 tisíc hostů. Bylo mezi nimi 104 tisíc návštěvníků z ciziny, nejvíce ze Slovenska, Polska a Německa. Proti stejnému období minulého roku byl celkový počet hostů o desetinu vyšší, počet přenocování, a to především zásluhou domácí klientely, vzrostl o téměř 13 %.

V 1. čtvrtletí roku 2018 se v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v Jihomoravském kraji ubytovalo téměř 281,2 tisíc hostů, což bylo 7,1 % všech hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních České republiky. Počet ubytovaných v Jihomoravském kraji tak byl mezi kraji třetí nejvyšší za Hlavním městem Prahou (37,7 % z celkového počtu hostů) a Královéhradeckým krajem.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2018 podle krajůTab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2018 podle krajů

Počet ubytovaných hostů se ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2017 zvýšil ve všech krajích, nejvíce v Plzeňském kraji (o 24,0 %), nejméně ve Zlínském kraji (o 2,8 %), v Jihomoravském kraji vzrostl počet hostů o desetinu. Z celkového počtu hostů v Jihomoravském kraji bylo 103,5 tisíc návštěvníků z ciziny (nerezidenti) a 177,6 tisíc tuzemských hostů (rezidenti). Tuzemští návštěvníci tak v Jihomoravském kraji tvořili 63,2 % celkového počtu hostů. Obdobná situace, tedy převaha domácí klientely, byla i v ostatních krajích. Výjimkou bylo tradičně Hlavní město Praha, kde zahraniční návštěvníci tvořili 82,7 % a Karlovarský kraj s 63,3 % zahraničních hostů.

V porovnání se stejným čtvrtletím loňského roku se v Jihomoravském kraji výrazněji zvýšil počet domácích návštěvníků, o více než 20 tisíc osob (o 13,2 %), meziroční zvýšení počtu zahraničních hostů oproti tuzemské klientele bylo čtvrtinové (5 tisíc osob).

Nejvíce zahraničních hostů přijelo v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku na jižní Moravu ze Slovenska (21,6 tisíc), Polska (12,9 tisíc) a Německa (9,5 tisíc). V počtu přenocování první místo obsadili také Slováci, na druhém pořadí se umístili Němci, pomyslnou třetí příčku obsadili Poláci. Průměrný počet přenocování jednoho zahraničního hosta se pohyboval v rozmezí 1 noci u hostů z Lichtenštejnska, Litvy, Kypru či Polska až po déle než 4 přenocování návštěvníků z Jihoafrické republiky či Brazílie.

Tab. 2 Počet přenocování v HUZ v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2018Tab. 2 Počet přenocování v HUZ v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2018

Počet přenocování všech hostů v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje překročil 514 tisíc, meziročně se zvýšil o 12,6 % s tím, že výrazněji narostl počet přenocování domácích hostů, a to o 15,2 %, zatímco u cizinců byl nárůst počtu přenocování 8%. Průměrný počet přenocování byl mírně vyšší u rezidentů (1,9 přenocování) než u nerezidentů (1,8 přenocování). Již tradičně se řadí Jihomoravský kraj s hodnotou 1,8 přenocování hostů celkem na poslední místo mezi ostatními kraji. Nejdelší dobu přenocování vykazují HUZ Karlovarského kraje (5,2 u cizinců a 3,8 u domácí klientely).

Graf 1 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. čtvrtletí 2018 podle krajůGraf 1 Počet hostů a přenocování v HUZ v 1. čtvrtletí 2018 podle krajů

Graf 2 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2018Graf 2 Struktura návštěvnosti HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

 

Graf 3 Nerezidenti ubytovaní v HUZ v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2018Graf 3 Nerezidenti ubytovaní v HUZ v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2018

Graf 4 Hosté v HUZ v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Graf 4 Hosté v HUZ v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
tel.: 542 528 105