Časové řady vybraných ukazatelů podle správních obvodů ORP

 


  • Počet obyvatel k 31.12.
  • Narození
  • Zemřelí
  • Přírůstek stěhováním
  • Přirozený přírůstek
  • Podíl nezaměstnaných (míra nezaměstnanosti)
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Dokončené byty
  • Registrované ekonomické subjekty
  • Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních