Bytová výstavba v obcích Jihomoravského kraje

 


  • Dokončené byty celkem
    v územní struktuře obcí platné k 31. 12.2015