Bytová výstavba v obcích Jihomoravského kraje

 

ČASOVÁ ŘADA OD ROKU 2000

  • Dokončené byty celkem
  • Dokončené byty v rodinných domech