Bytová výstavba v roce 2016

 

V roce 2016 bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 3 845 bytů, což je o 507 bytů více než v roce předešlém. Dvě třetiny z nich jsou v okresech Brno-město a Brno-venkov. Ve sledovaném roce byla zahájena výstavba 3 776 nových bytů, více než polovina z nich v rodinných domech.

Zahájené byty

Jihomoravský kraj se počtem 3 776 bytů, jejichž výstavba byla v roce 2016 zahájena, řadí na 2. nejvyšší příčku mezi čtrnácti kraji republiky. Tento počet bytů představuje 13,9 % republikového celku. V porovnání  s  rokem 2015 poklesla zahájená výstavba v kraji o 1,7 %, tj. o 65 bytů. Nejvýrazněji meziročně vzrostla v Jihočeském kraji (o 50,8 %), naopak o téměř polovinu se snížila v Hl. městě Praze (index 52,8). Zahájená výstavba bytů v Jihomoravském kraji vzrostla v rodinných domech o 15,8 % (o 287 bytů), v bytových domech vzrostla o 2,1 % (o 18 bytů).

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-město (26,0 %) a Brno-venkov (23,3 %). V Brně-městě zahájená výstavba poklesla meziročně o 33,9 %, v okrese Brno-venkov o 0,1 %. Téměř dvojnásobně vzrostla zahájená výstavba v okrese Vyškov (index 190,0).

Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (2 098 bytů, tj. 55,6 %), bytů v bytových domech bylo 878, což je 23,3 % všech zahájených bytů.

Zahájené byty v roce 2016 
(předběžné údaje)Zahájené byty v roce 2016

Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíZahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji zaznamenala v loňském roce nárůst o 15,2 %. Celkem bylo dokončeno 3 845 bytů, tedy o 507 bytů více v roce 2015. U všech druhů staveb došlo k meziročnímu nárůstu – u rodinných domů o 8,2 % (o 135 bytů). Celkem bylo dokončeno 96 bytů v domovech-penzionech a domovech pro seniory (o 63 bytů více než v roce 2015) a 235 bytů v nebytových budovách (o 185 více). Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 14,1 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší. Dokončená výstavba vzrostla v devíti krajích, nejvíce v Plzeňském kraji, největší propad byl v kraji Ústeckém.

Dokončené byty v roce 2016
(předběžné údaje)Dokončené byty v roce 2016

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v Brně-městě (1 469 bytů), jejich počet se zde ve srovnání s rokem 2015 zvýšil o 281, tj. o 23,7 %. Nejvyšší tempo růstu dokončené výstavby bylo zaznamenáno v okrese Břeclav, počet dokončených bytů meziročně vzrostl o 35,7 %.

Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadl nejvyšší podíl na byty v rodinných domech (46,5 %). Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov, 674 bytů představovalo 37,7 % krajského počtu. Naopak již tradičně se počtem dokončených bytů v bytových domech na první místo zařadilo Brno-město, 860 bytů činilo 69,1 % z krajského celku.

Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíDokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115