Bytová výstavba v roce 2018

 

V roce 2018 bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 4 450 bytů, což je o 214 bytů více než v roce 2017. Nejvíce bytů bylo dokončeno v okresech Brno-město a Brno-venkov. Ve sledovaném období byla zahájena výstavba 4 406 nových bytů, 50,9 procent z nich v rodinných domech.

Zahájené byty

Jihomoravský kraj se počtem 4 406 bytů, jejichž výstavba byla v roce 2018 zahájena, řadí na 2. nejvyšší příčku za Středočeský kraj. Tento počet bytů představuje 13,3 % republikového celku. V porovnání s rokem 2017 vzrostla zahájená výstavba v kraji o 9,4 %, tj. o 379 bytů. Nejvýrazněji meziročně vzrostla zahájená výstavba v Kraji Vysočina (o 28,5 %, tj. o 386 bytů), pokles byl zaznamenán nejvíce v Olomouckém, Plzeňském, Pardubickém a  Středočeském kraji. Zahájená výstavba bytů v Jihomoravském kraji poklesla v rodinných domech o 7,1 % (o 171 bytů), v bytových domech vzrostla o 25,0 % (o 188 bytů). K výraznému růstu v kraji došlo u počtu bytů v nebytových stavbách (o 351 bytů).

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-město (26,4 %) a Brno-venkov (18,7 %). Nejvýrazněji vzrostla meziročně zahájená výstavba v okrese Blansko (o 70,9 %), největší pokles, a to o 22,0 %, byl zjištěn v okrese Brno-venkov.

Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (2 242 bytů, 50,8 %), bytů v bytových domech bylo 941 (21,4 %).

Tab. 1 Zahájené byty v roce 2018
(předběžné údaje)Tab. 1 Zahájené byty v roce 2018

Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji zaznamenala v roce 2018 nárůst o 5,1 %. Celkem bylo dokončeno 4 450 bytů, tedy o 214 bytů více než v předchozím roce. Počet bytů dokončených v rodinných domech vzrostl o 10,7 % (o 215 bytů), počet dokončených bytů v bytových domech vrostl o 2,1 % (o 33 bytů). Byly dokončeny pouze 3 byty v domovech-penzionech a domovech pro seniory. Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 13,1 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší.

Dokončené byty v roce 2018
(předběžné údaje)Dokončené byty v roce 2018

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v okrese Brno-venkov (1 349 bytů, tj. 30,3 % krajského celku). K nejvýraznějšímu meziročnímu propadu došlo v okrese Brno-město (o 38,5 %, tj. o 726 bytů). Nejvyšší meziroční nárůst byl v okrese Břeclav, počet dokončených bytů byl dvojnásobný.

Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 49,8 % na byty v rodinných domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov, a to 36,3 % krajského počtu. Již tradičně se počtem dokončených bytů v bytových domech na první místo zařadilo Brno-město, kde bylo dokončeno 43,0 % z celkového počtu těchto bytů.

Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Jitka Hortová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jitka.hortova@czso.cz
tel.: 542 528 200