Bytová výstavba v roce 2017

 

V roce 2017 bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 4 237 bytů, což je o 404 bytů více než v roce 2016. Více než dvě třetiny z nich jsou v okresech Brno-město a Brno-venkov. Ve sledovaném období byla zahájena výstavba 4 027 nových bytů, 60 procent z nich v rodinných domech.

Zahájené byty

Jihomoravský kraj se počtem 4 027 bytů, jejichž výstavba byla v roce 2017 zahájena, řadí na 2. nejvyšší příčku za Středočeský kraj. Tento počet bytů představuje 12,8 % republikového celku. V porovnání s rokem 2016 vzrostla zahájená výstavba v kraji o 6,6 %, tj. o 251 bytů. Nejvýrazněji meziročně vzrostla zahájená výstavba v Olomouckém kraji (o 1 027 bytů), pokles byl zaznamenán pouze v Jihočeském a Ústeckém kraji. Zahájená výstavba bytů v Jihomoravském kraji vzrostla v rodinných domech o 15,0 % (o 315 bytů), v bytových domech poklesla o 14,2 % (o 125 bytů).

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-venkov (26,2 %) a Brno-město (22,2 %). V Brně-městě však zahájená výstavba meziročně poklesla o 9,1 %, v okrese Znojmo poklesla o 12,5 %. Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (2 413 bytů, tj. 59,9 %), bytů v bytových domech bylo 753 (18,7 %).

Zahájené byty v roce 2017
(předběžné údaje)Zahájené byty v roce 2017

Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji zaznamenala v roce 2017 nárůst o 10,5 %. Celkem bylo dokončeno 4 237 bytů, tedy o 404 bytů více než v předchozím roce. Počet bytů dokončených v rodinných domech vzrostl o 12,0 % (o 215 bytů), počet dokončených bytů v bytových domech vrostl o 23,6 % (o 292 bytů). Celkem bylo dokončeno 85 bytů v domovech-penzionech a domovech pro seniory (o 11 bytů méně než v roce 2016) a 98 bytů v nebytových budovách (o 129 méně). Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 14,8 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší. Dokončená výstavba vzrostla v deseti krajích, nejvíce v Ústeckém kraji, největší propad byl v Karlovarském kraji.

Dokončené byty v roce 2017
(předběžné údaje)Dokončené byty v roce 2017

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v Brně-městě (1 889), jejich počet se ve srovnání s rokem 2016 zvýšil o 28,9 %, tj. o 423 bytů. K nejvýraznějšímu meziročnímu propadu došlo v okrese Břeclav (o 22,0 %).

Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 47,3 % na byty v rodinných domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov, a to 40,2 % krajského počtu. Naopak již tradičně se počtem dokončených bytů v bytových domech na první místo zařadilo Brno-město, kde dokončili 84,0 % z celkového počtu těchto bytů.

Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115