Bytová výstavba v roce 2015

 

V roce 2015 bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 3 341 bytů, což je o 99 bytů více než v roce 2014. Téměř dvě třetiny z nich jsou v okresech Brno-město a Brno-venkov. Ve sledovaném roce byla zahájena výstavba 3 841 nových bytů, což je nejvíce od roku 2010.

Zahájené byty

Jihomoravský kraj se počtem 3 841 bytů, jejichž výstavba byla v roce 2015 zahájena, řadí na 3. nejvyšší příčku mezi čtrnácti kraji republiky. Tento počet bytů představuje 14,6 % republikového celku. V porovnání s rokem 2014 vzrostla zahájená výstavba o 5,2 %, tj. o 191 bytů. Nejvýrazněji se zahájená výstavba meziročně snížila v Karlovarském kraji (o 22,9 %), krajem s největším růstem byl Olomoucký kraj (o 37,8 %). Zatímco v Jihomoravském kraji zahájená výstavba bytů v rodinných domech vzrostla o téměř 13 procent (o 206 bytů), zahájená výstavba bytů v bytových domech poklesla o 30 procent (o 372 bytů).

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-město (38,7 %) a Brno-venkov (22,9 %). V Brně-městě zahájená výstavba poklesla meziročně o 1,5 %, v okrese Brno-venkov mírně vzrostla (o 0,6 %). Výrazně vzrostla zahájená výstavba v okresech Znojmo, Hodonín a Břeclav.

Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (1 811 bytů, tj. 47,1 %), bytů v bytových domech bylo 860 (22,4 %).

Zahájené byty v roce 2015Zahájené byty v roce 2015

 

Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíZahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Podle předběžných výsledků zaznamenala dokončená výstavba v Jihomoravském kraji meziroční růst o 3,1 %. Celkem bylo dokončeno 3 341 bytů, tedy o 99 bytů více než v roce 2014. Na celkovém přírůstku dokončených bytů se podílela především výstavba bytů v bytových domech, ta byla o 56,3 % vyšší než v roce 2014, o pětinu vzrostl i počet bytů dokončených v nebytových budovách. Ve všech ostatních druzích staveb bylo meziročně dokončeno bytů méně. Na republikovém počtu se kraj podílel 13,3 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší, stejně jako u zahájené výstavby. Dokončená výstavba vzrostla v devíti krajích, nejvíce v Karlovarském kraji, největší propad byl v kraji Olomouckém.

Dokončené byty v roce 2015*)Dokončené byty v roce 2015

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v Brně-městě (1 191), jejich počet ve srovnání s rokem 2014 vzrostl o 19,3 %. K meziročnímu růstu došlo ještě v okrese Vyškov (o 13,7 %), zbývající okresy kraje zaznamenaly propad roční dokončené výstavby.

Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadl nejvyšší podíl na byty v rodinných domech (49,5 %). Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov, a to 38,7 % krajského počtu. Naopak již tradičně se počtem dokončených bytů v bytových domech na první místo zařadilo Brno-město, kde dokončili 69,2 % z celkového počtu těchto bytů.

Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíDokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115