Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2024

 

V 1. čtvrtletí 2024 bylo v Jihomoravském kraji dokončeno celkem 1 143 bytů, což je o 152 bytů méně než ve stejném období roku 2023. Přes třetinu z nich je v okrese Brno‑město. Celkem byla ve sledovaném období zahájena výstavba 981 bytů, z toho 56 % v nových rodinných domech.

Zahájené byty

Jihomoravský kraj se počtem 981 bytů, jejichž výstavba byla v letošním 1. čtvrtletí zahájena, řadí na 3. nejvyšší příčku za Prahu a Středočeský kraj. Tento počet bytů představuje 12,2 % republikového celku. V porovnání s 1. čtvrtletím 2023 klesla zahájená výstavba bytů v kraji o 9,3 %, tj. o 101 bytů. Pokles šel na vrub zejména výstavbě v nových bytových domech (o 42,4 %, tj. o 136 bytů), v nových rodinných domech byl zaznamenán nárůst (o 28,1 %, tj. o 121 bytů). Nejvyšší meziroční nárůst zahájené výstavby bytů byl v Olomouckém kraji (nárůst o 44,6 %, tj. o 144 bytů), v deseti krajích byl zaznamenán pokles.

Tab. 1 Zahájené byty v 1. čtvrtletí 2024
(předběžné údaje)
Tab. 1 Zahájené byty v 1. čtvrtletí 2024

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno‑venkov (26,5 %), Brno‑město (20,7 %) a Vyškov (15,9 %). Meziročně zaznamenal mezi okresy nejvyšší nárůst zahájené výstavby bytů okres Brno‑venkov (o 67,7 %, tj. o 105 bytů), nejvýraznější meziroční pokles pak okres Hodonín (pouze 40,7 % loňské výstavby, tj. pokles o 80 bytů). Podle druhu stavby bylo v kraji 56,3 % zahájených bytů v nových rodinných domech (552 bytů), v nových bytových domech pak 18,9 % (185 bytů).

Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Počet dokončených bytů v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2024 meziročně klesl o 11,7 %. Celkem bylo dokončeno 1 143 bytů, což je o 152 bytů méně než ve stejném období roku 2023. Počet bytů dokončených v rodinných domech meziročně klesl o 12,3 % (o 72 bytů), bytů dokončených v bytových domech bylo méně o 10,0 % (o 48 bytů). Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 14,2 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší po Praze a Středočeském kraji. Nejvyšší meziroční relativní nárůst zaznamenal kraj Karlovarský (o 66,7 %, tj. 86 bytů), Pardubický (o 29,3 %, tj. 93 bytů) a Plzeňský (o 26,1 %, tj. 83 bytů). Kromě Jihomoravského kraje dokončená výstavba bytů poklesla ještě v dalších pěti krajích.

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů v Jihomoravském kraji dokončeno v okrese Brno‑město (403 bytů, tj. 35,3 % krajského celku). Nejvyšší meziroční nárůst dokončených bytů vykázal okres Vyškov (o 74,0 %, tj. o 57 bytů). Z dalších okresů zaznamenal nárůst již jen okres Znojmo. Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 45,1 % na byty v nových rodinných domech a 38,0 % na byty v nových bytových domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno‑venkov, a to 33,4 % krajského počtu. Nejvyšší podíl bytů dokončených v bytových domech vykázal okres Brno‑město (55,3 %).

Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Tab. 2 Dokončené byty v 1. čtvrtletí 2024
(předběžné údaje)
Tab. 2 Dokončené byty v 1. čtvrtletí 2024

Kontakt:
Mgr. Tomáš Svozil
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: tomas.svozil@czso.cz
tel.: 542 528 172