Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

V 1. čtvrtletí letošního roku bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 851 bytů, což je o 304  bytů méně než v 1.  čtvrtletí 2019. Téměř čtvrtina z nich je v okrese Brno-venkov. Ve sledovaném období byla zahájena výstavba 1 402 nových bytů, polovina z nich v rodinných domech.

Zahájené byty
(předběžné výsledky)

Jihomoravský kraj se počtem 1 402 bytů, jejichž výstavba byla v 1. čtvrtletí 2020 zahájena, řadí na 2. nejvyšší příčku za Středočeský kraj. Tento počet bytů představuje 15,3 % republikového celku. V porovnání se stejným obdobím roku 2019  poklesla zahájená výstavba v kraji o 7,5 %, tj. o 113 bytů. Více než o polovinu meziročně vzrostla zahájená výstavba ve Zlínském kraji (o 192 bytů), v sedmi ze čtrnácti krajů ČR byl zaznamenán pokles. Zahájená výstavba bytů v Jihomoravském kraji vzrostla v rodinných domech o 20,5 % (o 119 bytů), v bytových domech poklesla o 28,5 % (o 202 bytů).

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-venkov (33,1 %) a Vyškov (20,6 %). V obou zmiňovaných okresech se zahájená výstavba meziročně více než zdvojnásobila. Naproti tomu v Brně-městě 145 zahájených bytů tvořilo necelou čtvrtinu skutečnosti 1. čtvrtletí minulého roku. Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (700 bytů, tj. 49,9 %), bytů v bytových domech bylo zahájeno 508 (36,2 %).

Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty
(předběžné výsledky)

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2020 meziročně poklesla o více než čtvrtinu. Celkem bylo dokončeno 851  bytů, tedy o 304  bytů méně než ve srovnatelném období roku 2019. Počet bytů dokončených v rodinných domech poklesl o 8,3 % (o 50 bytů). U bytů dokončených v bytových domech byl propad výraznější, a to o 67,8 % (pokles z 370 bytů v 1. čtvrtletí 2019 na 119 bytů v 1. čtvrtletí 2020). Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 10,6 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší po Středočeském kraji a hl. městě Praze. Dokončená výstavba vzrostla ve sledovaném období v pěti krajích, nejvíce v Libereckém kraji (o 51,1 %). Nejvíce poklesla v Ústeckém kraji – o téměř 40 procent.

V meziokresním srovnání bylo sice nejvíce bytů dokončeno v okrese Brno-venkov, ovšem ve všech okresech v kraji se počet dokončených bytů meziročně snížil, nejvýrazněji na Hodonínsku. Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 64,9 % na byty v rodinných domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov, a to 27,0 % krajského počtu. Naopak již tradičně se počtem dokončených bytů v bytových domech na první místo zařadilo Brno-město, kde dokončili 37,8 % z celkového počtu těchto bytů v kraji.

 Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: milada.jonasova@czso.cz
Tel.: 542 528 115