Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022

 

V 1. až 3. čtvrtletí 2022 bylo v Jihomoravském kraji dokončeno celkem 3 273 bytů, což je o 118 bytů více než ve stejném období roku 2021. Přes pětinu z nich je v okrese Brno‑město, další pětina připadá na Brno‑venkov. Celkem byla ve sledovaném období zahájena výstavba 4 542 bytů, z toho téměř polovina v nových rodinných domech.

 

Zahájené byty

Jihomoravský kraj se počtem 4 542 bytů, jejichž výstavba byla v letošním 1. až 3. čtvrtletí zahájena, řadí na 2. nejvyšší příčku za Středočeský kraj. Tento počet bytů představuje 14,2 % republikového celku. V porovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2021 klesla zahájená výstavba bytů v kraji o 0,7 %, tj. o 31 bytů. Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenal Olomoucký kraj (o 50,2 %, tj. o 589 bytů), v polovině krajů ČR byl zaznamenán pokles. Zahájená výstavba bytů v Jihomoravském kraji vzrostla v rodinných domech (o 1,0 %, tj. o 20 bytů), v bytových domech klesla (o 10,9 %, tj. o 185 bytů).

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2022
(předběžné údaje)
Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno‑město (30,4 %) a Brno-venkov (23,8 %). Zahájená výstavba v okrese Brno-město byla ale meziročně nižší o 10,3 % (tj. o 158 bytů), zatímco v okrese Brno-venkov o 21,8 % vyšší (tj. o 193 bytů). Nejvyšší relativní nárůst zahájených bytů zaznamenal okres Znojmo (o 26,8 %, tj. o 98 bytů). Podle druhu stavby bylo v kraji 44,5 % bytů zahájeno v rodinných domech (2 022 bytů), v bytových domech pak 33,1 % (1 505 bytů).

Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022 meziročně vzrostla o 3,7 %. Celkem bylo dokončeno 3 273 bytů, tedy o 118 bytů více než ve stejném období roku 2021. Počet bytů dokončených v rodinných domech meziročně klesl o 0,5 % (o 8 bytů), bytů dokončených v bytových domech bylo o 10,8 % více (o 108 bytů). Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 12,2 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší po Středočeském kraji a Praze. V relativním vyjádření dokončená výstavba poklesla ve sledovaném období v kraji Pardubickém, Vysočina a Plzeňském.

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů v Jihomoravském kraji dokončeno v okrese Brno‑město (673 bytů, tj. 20,6 % krajského celku). Nejvyšší meziroční nárůst dokončených bytů byl v okrese Břeclav (o 74,4 %, tj. o 236 bytů). Z dalších okresů byl zaznamenán nárůst ještě v okrese Hodonín, Znojmo a Blansko. Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 51,1 % na byty v rodinných domech a 33,9 % na byty v bytových domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno‑venkov, a to 29,3 % krajského počtu. Nejvyšší podíl bytů dokončených v bytových domech vykázal okres Brno‑město (33,9 %).

Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2022
(předběžné údaje)
Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Svozil
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: tomas.svozil@czso.cz
tel.: 542 528 115