Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

V 1. až 3. čtvrtletí 2021 bylo v Jihomoravském kraji dokončeno celkem 3 158 bytů, což je o 75 bytů více než v loňském období. Více než čtvrtina z nich je v okrese Brno-venkov. Celkem byla ve sledovaném období zahájena výstavba 4 573 bytů, více než dvě pětiny z nich bylo v nových rodinných domech.

Zahájené byty

Jihomoravský kraj se počtem 4 573 bytů, jejichž výstavba byla v letošním 1. až 3. čtvrtletí zahájena, řadí na 3. nejvyšší příčku za Prahu a Středočeský kraj. Tento počet bytů představuje 14,1 % republikového celku. V porovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2020 se zahájená výstavba v kraji navýšila o 19,2 %, tj. o 736 bytů. Zatímco výstavba bytů v bytových domech vzrostla (o 69,5 %), zahájená výstavba v rodinných domech mírně poklesla (o 0,4 %). Nejvyšší meziroční nárůst počtu zahájených bytů vykázala Praha (nárůst o 65,0 %, tj. o 2 313 bytů), v krajích Plzeňském, Zlínském a Olomouckém byl zaznamenán pokles.

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2021
(předběžné údaje)
Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Ve sledovaném období se ze sedmi okresů Jihomoravského kraje na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-město (33,6 %) a Brno-venkov (19,4 %). Zahájená výstavba v okrese Brno-město dosáhla téměř dvojnásobku počtu bytů loňského stejného období. K meziročnímu nárůstu došlo ještě v okresech Blansko a Znojmo. Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (2 002 bytů, tj. 43,8 %), bytů v bytových domech bylo zahájeno 1 690 (tj. 37,0 %).

Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostla o 2,4 %. Celkem bylo dokončeno 3 158 bytů, tedy o 75 bytů více než ve stejném období loňského roku. Počet bytů dokončených v rodinných domech vzrostl o 0,4 % (o 6 bytů). Bytů dokončených v bytových domech bylo meziročně o 162 více, tj. o 20,0 %. Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 13,0 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší po Středočeském kraji a Praze. Dokončená výstavba vzrostla ve sledovaném období ve všech krajích kromě krajů Karlovarského, Jihočeského, Středočeského a Zlínského.

Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2021
(předběžné údaje)
Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů dokončeno v okresech Brno-venkov (823 bytů, tj. 26,1 % krajského celku) a  Brno-město (689 bytů, tj. 21,8 % krajského celku). Růst dokončené výstavby byl zaznamenán ve všech okresech kromě okresů Brno-město, Břeclav a Hodonín, nejvyšší nárůst (téměř o třetinu) vykázal okres Vyškov. Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 53,2 % na byty v rodinných domech, 30,8 % zaujímaly byty v bytových domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov (třetina krajského počtu), na počtu bytů v bytových domech se nejvíce podílel okres Brno-město, a to 25,1 %.

Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115