Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 

V 1. až 3. čtvrtletí letošního roku bylo v Jihomoravském kraji dokončeno 3 088 bytů, což je o 154 bytů méně než ve stejném období loni. Více než polovina z nich je v okresech Brno-město a Brno-venkov. Ve sledovaném období byla zahájena výstavba 3 837 nových bytů, z toho 52,4 % v rodinných domech.

Zahájené byty

(předběžné výsledky)

Jihomoravský kraj se počtem 3 837 bytů, jejichž výstavba byla v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku zahájena, řadí na 2. nejvyšší příčku za Středočeský kraj. Tento počet bytů představuje 14,1 % republikového celku. V porovnání se stejným obdobím roku 2019 vzrostla zahájená výstavba v kraji o 6,4 %, tj. o 231 bytů. Nejvíce vzrostla zahájená výstavba ve Zlínském kraji (o 16,7 %, tj. o 193 bytů), v osmi ze čtrnácti krajů ČR byl zaznamenán pokles. Zahájená výstavba bytů v Jihomoravském kraji vzrostla v rodinných domech o 9,2 % (o 169 bytů), v bytových domech poklesla o 12,8 % (o 147 bytů).

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2020Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno-venkov (26,1 %) a Brno-město (21,0 %). Zahájená výstavba v okrese Brno-venkov meziročně vzrostla o  více než polovinu, naproti tomu v Brně-městě o 11,9 % poklesla. Podle druhu stavby připadla v kraji největší část počtu zahájených bytů na byty v rodinných domech (2 011 bytů, tj. 52,4 %), bytů v bytových domech bylo zahájeno 997 (26,0 %).

Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

 Dokončené byty

(předběžné výsledky)

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 meziročně poklesla o 4,8 %. Celkem bylo dokončeno 3 088 bytů, tedy o 154 bytů méně než ve srovnatelném období roku 2019. Počet bytů dokončených v rodinných domech vzrostl o 1,9 % (o 31 bytů). Bytů dokončených v bytových domech bylo o  téměř 30 % méně (o 338 bytů). Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 13,2 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší po Středočeském kraji a hl. městě Praze. Dokončená výstavba vzrostla ve sledovaném období pouze v Moravskoslezském kraji (o 7,7 %) a v Kraji Vysočina (o 7,2 %). Ve dvanácti krajích dokončená výstavba meziročně poklesla, nejvíce v hl. m. Praze (o   23,8 %).

V meziokresním srovnání byla více než polovina bytů dokončena v okresech Brno-město (799 bytů) a  Brno- venkov (792 bytů). V relativním vyjádření však zde došlo k meziročnímu poklesu (o 17,9 % resp. 0,5 %). Růst dokončené výstavby byl zaznamenán v okresech Znojmo, Blansko a Břeclav. Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 54,3 % na byty v rodinných domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno-venkov, a to 30,5 % krajského počtu. Naopak již tradičně se počtem dokončených bytů v bytových domech na první místo zařadilo Brno-město, kde dokončili více než dvě pětiny z celkového počtu těchto bytů v kraji.

Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2020Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115